Uniec 3 opfriscursus voor EP-adviseurs

In 2022 zullen alle gediplomeerde EP-adviseurs een opfriscursus moeten volgen. Het doel daarvan is dat adviseurs up-to-date blijven met de recentste wijzigingen in de NTA 8800 en opnameprotocollen. Tevens worden tijdens de opfriscursus veel gemaakte fouten besproken.

De opfriscursus is verplicht om het EP-diploma te behouden. De eisen aan de inhoud van de cursus en de vormgeving (bijvoorbeeld wel of niet een kort examen aan het einde van de dag) worden momenteel door de Examencommissie bepaald. Tevens zullen zij bepalen of er verschillen zijn in de opfriscursus tussen basis en detail en woning- en utiliteitsbouw. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen we onze website updaten.

De opfriscursussen zullen plaatsvinden in de periode april t/m september 2022.

Prijs, data en locatie worden later bepaald.

De verwachting is dat de training 1 dag zal duren en dat we deze in Zwolle, Utrecht en Eindhoven zullen aanbieden. Indien toegestaan (binnen de eisen van de Examencommissie) willen we deze training ook online aanbieden.

Aanmelden is nog niet mogelijk

Programma

Tijd Aandachtsgebieden
ochtend nader te bepalen door de Examencommissie
middag indien mogelijk voegen wij onderwerpen toe die wij interessant vinden voor bijscholing van adviseurs