Uniec 3 Examenpakket Woningbouw-detail

Tijdens deze dagcursus bereidt u zich voor op alle onderdelen van het examen EP-detailopname adviseur.

Deze cursus is geschikt voor personen die thuis zijn in energieprestatie berekeningen en zich willen voorbereiden op de examens voor EP-detailopname adviseur zodat ze woningen kunnen afmelden. Wij adviseren om eerst de cursus Uniec 3 Woningbouw te volgen om goed inzicht te hebben in de Uniec 3 software.
De cursus is ook geschikt voor EPA-W adviseurs die het examen EP-detailopname adviseur willen afleggen om vakbekwaam te blijven voor het afmelden van woningen.

Deze cursus is gericht op Woningbouw. Voor Utiliteitsbouw verwijzen we u naar de Utiliteitsbouw variant van deze cursus.

Data:
Deze cursus zal op verschillende data en locaties gehouden worden in de eerste helft van 2020. Verdere informatie volgt nog.

Tijd:  9:00 – 17:00 uur

Aanmelden nog niet mogelijk

Inhoud cursus

Onderwerp Aandachtsgebieden
Regelgeving – opnameprotocol
Praktijkervaring – herkennen van voorgeschreven installaties en constructies in opgeleverd gebouw
– herkennen van afwijkingen tussen berekening en opgeleverd gebouw
Examentraining – oefenexamens
– voorkomen van veel gemaakte fouten tijdens examen