Skip to main content

BZK heeft besloten om de regeling EPV tijdelijk terug te draaien. De reden hiervoor is dat de overgang van de NEN 7120 naar de NTA 8800 niet beleidsneutraal blijkt te zijn. Het is met de nieuwe methodiek moeilijker om te voldoen aan de eisen voor EPV dan voorheen, waardoor projecten die conform de NEN 7120 waren uitgerekend, bij realisatie niet meer voldoen aan de EPV eisen. Ook nieuwe projecten die in de NTA 8800 berekend worden, blijken moeilijk voor EPV in aanmerking te komen. De overheid vindt dit niet wenselijk en heeft daarom besloten om het Besluit energieprestatievergoeding huur en de Regeling energieprestatievergoeding te herzien. De publicatie van deze herziening is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022. Tot die tijd is er een overgangsregeling van kracht, die inhoudt dat er met de NEN 7120 methodiek gerekend moet worden t.b.v. EPV. In praktijk betekent dit dat er 2 berekeningen gemaakt moeten worden:

  1. Een berekening volgens NEN 7120 voor bepaling van EPV (in Uniec 2)
  2. Een berekening volgens NTA 8800 voor bepaling van BENG en energielabels (in Uniec 3)

Zie voor meer informatie dit nieuwsartikel op RVO.