Skip to main content

Gratis onderwijslicenties Uniec 3

Wij bieden studenten en docenten gratis gebruik van Uniec 3 aan voor educatieve doeleinden.
Onderstaand worden de voorwaarden en de procedure voor aanvraag omschreven.

Voorwaarden voor gebruik van een gratis onderwijslicentie Uniec 3

Onderwijslicenties mogen alleen voor educatieve doeleinden gebruikt worden

Helpdesk is alleen beschikbaar voor docenten en niet voor studenten

Gebruikers van de gratis studentenlicentie mogen geen contact opnemen met de helpdesk. Bij vragen moeten studenten hun docent benaderen. Als de docent het antwoord niet weet, kan de docent contact opnemen met de helpdesk van Uniec 3.

Studentenlicenties moeten aangevraagd worden op het studentenmailadres

Bij aanvraag van een gratis studentenlicentie wordt de extensie van het mailadres gecheckt. Als dit niet van een opleidingsinstituut is, zal de studentenlicentie geweigerd worden. Als een aanvraag geweigerd wordt terwijl er wel sprake is van een studentenmailadres, dan kan de docent contact opnemen met de helpdesk van Uniec 3 om deze mailextensie te laten toevoegen aan onze database.

Docenten kunnen dezelfde procedure volgen

Docenten kunnen op hun mailadres van het opleidingsinstituut een licentie aanvragen en op dezelfde manier als studenten gebruik maken van Uniec 3.

Geldigheid studentenlicenties

Een studentenlicentie is geldig voor 1 schooljaar. Op 15 augustus vervallen alle studentenlicenties. Om deze weer opnieuw te activeren, kun je gebruik maken van de email verificatie. Als het mailadres nog steeds bestaat, wordt de studentenlicentie automatisch voor een schooljaar verlengd. Als het mailadres niet meer bestaat, gaan wij ervan uit dat de studie is beeindigd en wordt de studentenlicentie afgesloten.

Procedure om gebruik te maken van een gratis onderwijslicentie Uniec 3

Maak een gratis proeflicentie aan

Maak een gratis proeflicentie aan op het studentenmailadres dat is verstrekt door je opleidingsinstituut. Kies bij bedrijfsnaam een unieke naam, bijvoorbeeld de naam van het opleidingsinstituut gecombineerd met je eigen naam. Je kunt dit doen op deze pagina.

Zet de proeflicentie om naar een studentenlicentie

Ga vanuit de applicatie naar het licentiebeheer.

Zet vervolgens de proeflicentie om naar een studentenlicentie door op het tabblad “Licentie” op de knop “omzetten naar studentenlicentie”  te klikken.

Als je deze knop niet ziet (je ziet in plaats daarvan de knop “Licentie aanschaffen”), dan betekent het dat je mailadres niet wordt herkend als een studentenmailadres. Maak een nieuwe proeflicentie aan op je studentenmailadres. Als het al een proeflicentie met een studentenmailadres is, dan betekent het dat jouw opleidingsinstituut bij ons nog niet bekend is. Laat je docent contact opnemen met de helpdesk om de extensie toe te laten voegen aan ons overzicht van opleidingsinstituten.