FAQ over Uniec 3

Staat uw antwoord hier niet bij?
Neem contact op met de helpdesk via helpdesk@uniec3.nl of 030-2671092.

Schematisering

Wat is het verschil tussen een thermische zone en een thermische schil?

In de NTA 8800 en ISSO opnameprotocollen wordt de thermische zone gedefinieerd als de delen van het gebouw die worden meegenomen binnen de begrenzing van de energieprestatieberekening.

De thermische schil is de positie van de isolatie in het gebouw (als het ware de jas om het gebouw).

Alle ruimten binnen de thermische schil worden beschouwd als ‘verwarmd’ maar niet alle ruimten binnen de thermische schil behoren tot de thermische zone. Bijvoorbeeld een technische ruimte in een gebouw > 500 m² is geen onderdeel van de thermische zone. Ruimten die niet tot de thermische zone behoren maar binnen de thermische schil zijn gelegen zijn ‘aangrenzende verwarmde ruimten’ (AVR).

Soms (met name in een bestaand gebouw) kan het moeilijk zijn om te bepalen waar de thermische schil ligt. Het beslisschema in paragraaf 7.1.2 (ISSO 82.1) of paragraaf 7.4 (ISSO 75.1) moet gevolgd worden om te bepalen of een ruimte bij de thermische zone behoort.

Bouwkundig

Waarom krijg ik geen Rc-waarde te zien wanneer ik gevels invoer?

Dit kan meerdere oorzaken hebben:
1. de bouwkundige bibliotheek is nog niet gevuld
2. in de bouwkundige bibliotheel zijn er nog geen dichte constructies ingevoerd met als vlak “gevel”.

Kan ik de details van linaire warmteverliezen uit NTA 8800 bijlage I voor grondgebonden en gestapelde bouw voor beide typen gebouwen gebruiken?

Ja, voor  kozijnen zijn bijvoorbeeld bij woongebouwen geen waardes genoemd, daarvoor kun je dan de waardes van de grondgebonden woningen gebruiken. Dit wordt ondersteund door de tekst ‘Deze forfaitaire waardes zijn toepasbaar voor alle regulier voorkomende gevelopbouwen’ .

Waar staat dat lineaire warmteverliezen verdeeld moeten worden over de scheidingsconstructies waaraan deze grenzen?

In de NTA 8800 paragraaf 5.7.2 staat dat een lineaire thermische brug die deel uitmaakt van scheidingsconstructies met verschillende oriëntaties, gelijk verdeeld moet worden over die scheidingsconstructies. Dat is omdat de invoer van de lineaire warmteverliezen een grote invloed heeft op de TO juli indicator die per rekenzone per oriëntatie berekend wordt.

Installaties

Waarom kan ik geen producten selecteren?

Er zijn nog geen verklaringen conform NTA 8800 beschikbaar. Zodra deze zijn opgesteld en goedgekeurd door BCRG dan zullen wij deze opnemen.

Resultaten

Hoe kan ik de TO per oriëntatie zien?

Het resultaten scherm is nog in ontwikkeling. De TO per oriëntatie wordt in een latere fase geïmplementeerd.

Ik heb koeling in het gebouw, maar ik zie geen verbruik voor koeling bij de resultaten. Hoe kan dit?

Wanneer er gekozen is voor koeling via koudeopslag, dan wordt er geen energieverbruik in rekening gebracht voor koeling. Er wordt alleen hulpenergie doorberekend.

Ik heb een boosterwarmtepomp voor tapwater, maar zie geen verbruik bij warm tapwater. Hoe kan dit?

De boosterwarmtepomp haalt zijn warmte voor warm tapwater uit het verwarmingswater, deze energie wordt in rekening gebracht bij verwarming. De energie voor de compressor wordt in rekening gebracht bij hulpenergie. Er wordt dus geen energie in rekening gebracht bij warm tapwater.