Skip to main content
Releasenotes Uniec 3.3.2.0 release notes
12 juli 2024

Releasenotes Uniec 3.3.2.0

In deze versie zijn de volgende problemen opgelost: Koeling – distributie - detailopname: bij de invoer keuze ‘leidinggegevens bekend’ kwam de tabel om de leidinggegevens in te voeren niet tevoorschijn waardoor bij berekeningen deze noodzakelijke invoer genegeerd werd. Registreren: bij sommige berekeningen mislukte de registratie vanwege fouten in het afmeldbestand…
Releasenotes Uniec 3.3.1.1 release notes
5 juli 2024

Releasenotes Uniec 3.3.1.1

Releasenotes Uniec 3.3.1.1 In deze versie zijn de volgende problemen opgelost: In sommige situaties bleef in het resultaten kader (links bovenin) het veld voor risico oververhitting leeg en werd het veld pas gevuld nadat de berekening werd afgesloten en opnieuw werd geopend. Een foutmelding bij het registreren van utiliteitsbouw berekeningen…
Releasenotes Uniec 3.3.1.0 release notes
30 juni 2024

Releasenotes Uniec 3.3.1.0

Deze release betreft de geattesteerde versie van Uniec 3.3 die verplicht per 1 juli 2024 gebruikt moet worden bij registraties. Op onze website bij de keuze ‘Waarom Uniec 3’ zijn de attesten gepubliceerd. Ten opzichte van de laatste bèta versie zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd. Risico oververhitting Bij het resultatenkader…
Releasenotes Uniec 3.2.8.0 release notes
18 maart 2024

Releasenotes Uniec 3.2.8.0

In deze release zijn de volgende type verklaringen toegevoegd aan de producten database van Uniec 3: Gelijkwaardigheidsverklaringen van warmtepompen waarbij een relatie aanwezig is tussen de warm water behoefte en de koelbehoefte. Deze verklaringen zijn zowel verwerkt bij warm tapwater als bij koeling. Hierdoor kan de Itho Daalderop WPU serie…