Skip to main content
release notes
19 september 2023

Releasenotes Uniec 3.2.2.1

In de release van Uniec versie 3.2.2.0 zaten een paar bugs die hersteld zijn. Het betreft de volgende punten: Installaties: bij gebruik van de functie ‘varianten berekenen’ kon het voorkomen dat de tegels op het formulier ‘installaties’ niet meer zichtbaar waren. Varianten: als bij de basisberekening een eigen waarde voor…
release notes
13 september 2023

Releasenotes Uniec 3.2.2.0

In deze versie van Uniec 3 is maatwerk advies voor Utiliteitsbouw conform ISSO 75.2 toegevoegd. De Uniec 3 maatwerk module voor woning- en utiliteitsbouw is nu officieel geattesteerd door Kiwa. In Uniec 3 zijn ook de volgende verbeteringen doorgevoerd: Algemene gegevens: als bij ‘datum berekening’ de datum niet geselecteerd werd…
release notes
29 augustus 2023

Releasenotes Uniec 3.2.1.5

In deze versie van Uniec 3 zijn de volgende bugs hersteld: Verwarming: bij keuze voor een productspecifieke CV ketel in combinatie met een onbekende aanvoertemperatuur werd met een verwarmingsrendement behorende bij lage temperatuur verwarming (97,5%) gerekend terwijl dit hoge temperatuurverwarming (95%) moet zijn. Varianten: wanneer in een variant een combinatie…
release notes
31 juli 2023

Releasenotes Uniec 3.2.1.4

In deze versie van Uniec 3 zijn de volgende bugs hersteld die in versie 3.2.1.3 waren ontstaan: Een functie die Uniec 3 sinds de laatste release gebruikt, blijkt niet ondersteund te worden in oudere browsers. In deze release wordt die functie niet meer gebruikt. Bij het gebruik van warmtepompen met…
release notes
28 juli 2023

Releasenotes Uniec 3.2.1.3

In deze versie van Uniec 3 zijn de volgende bugs hersteld: In een zeer beperkt aantal gevallen kon een berekening met een productspecifieke externe warmtelevering niet worden doorgerekend. Incidenteel kon geen rapportage gegenereerd worden. Als bij maatwerkberekeningen bij het gebruikersprofiel fitten een eigen waarde voor de ‘praktijkfactor systeemgerelateerd ventilatiedebiet’ werd…
release notes
12 juli 2023

Releasenotes Uniec 3.2.1.2

In deze versie van Uniec 3 zijn twee bugs met betrekking tot afmelden hersteld: Het afmelden van een hele map met berekeningen gaf een foutmelding. In sommige gevallen werd bij het kiezen voor afmelden bij de drie puntje op de berekeningstegel de melding getoond dat de berekening nog doorgerekend moest…
release notes
11 juli 2023

Releasenotes Uniec 3.2.1.1

In deze versie van Uniec 3 zijn een aantal kleine bugs hersteld die merendeels te maken hebben met de release op 1 juli 2023 van de nieuwe modules ‘varianten’ en ‘maatwerk advies’: Maatregel Rc-, U en zonwering: bij de begrenzingen werden ook de begrenzingen van aanwezige AOR- en AOS-en getoond.…
release notes
1 juli 2023

Releasenotes Uniec 3.2.1.0

Uniec versie 3.2.1 is nu officieel geattesteerd om te gebruiken per 1 juli 2023. Er zijn tijdens het attesteringsproces geen afwijkingen gevonden. De rekenresultaten zijn dan ook niet veranderd ten opzichte van de Uniec 3.2 bèta versie. De belangrijkste aanpassing in deze nieuwe Uniec 3.2 versie is het toevoegen van…
release notes
3 mei 2023

Releasenotes Uniec 3.2.0.5 en 3.1.6.5

In deze versie van Uniec 3 zijn de volgende bugs hersteld. Bij de keuze voor een verwarmingssysteem met onbekende aanvoertemperatuur en een productspecifieke CV-ketel als tweede opwekker kreeg men een oeps-melding. Dit gebeurde alleen in versie 3.2. Bij afmelden op mapniveau van meerdere utiliteitsgebouwen werd soms onterecht geen energielabel gegenereerd.…
release notes
18 april 2023

Releasenotes Uniec 3.2.0.4

In deze versie van Uniec 3 is de volgende kleine bug hersteld. Indeling gebouw: wanneer bij gemeenschappelijke ruimten bij ‘invoer verliesoppervlakken’ was gekozen voor ‘bij rekenzone(s)’ werden soms onterechte foutmeldingen gegeven dat er nog constructies moesten worden toegevoegd voor de gemeenschappelijke ruimten,