Skip to main content

Deze release betreft de geattesteerde versie van Uniec 3.3 die verplicht per 1 juli 2024 gebruikt moet worden bij registraties. Op onze website bij de keuze ‘Waarom Uniec 3’ zijn de attesten gepubliceerd.

Ten opzichte van de laatste bèta versie zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd.

Risico oververhitting

Bij het resultatenkader linksboven in Uniec 3 is TOjuli verwijderd en vervangen door ‘risico oververhitting’. Hier wordt aangegeven of deze wel/niet voldoet. Op het formulier ‘Risico op oververhitting’ (onder resultaten) is een uitgebreidere toetsing opgenomen waaruit blijkt waarom het gebouw wel of niet voldoet. De beoordeling vindt plaats conform de nieuwe regels uit ISSO 82.1 paragraaf 6.6. Hierbij wordt beoordeeld aan de hand van de volgende parameters: TOjuli, actieve koeling, weinig ramen, beperkte zontoetreding en aanwezige koellast/GTO berekening.

Bij alle overzichten waar eerst de TOjuli werd weergegeven, wordt nu aangegeven of het risico op oververhitting wel of niet voldoet.

Niet-gebouwgebonden elektriciteitsgebruik

De parameter ‘niet-gebouwgebonden elektriciteitsgebruik’ is verhuisd. Deze zat op het formulier energieprestatie (onder resultaten) maar is nu toegevoegd aan het menu ‘Instellingen’ in de groene Uniec 3 balk. Wanneer geklikt wordt op de keuze ‘niet-gebouwgebonden elektriciteitsgebruik’ opent er een venster waar het gebruik ingevuld kan worden. Standaard moet een eigen waarde ingevoerd worden maar bij maatwerk adviezen kan het gebruik bepaald worden aan de hand van de interne warmteproductie. Bij de eigen invoer kan een vaste waarde of een waarde per m² ingevoerd worden.

Bij alle overzichten waar het ‘niet-gebouwgebonden elektriciteitsgebruik’ wordt weergegeven, zijn de resultaten gebaseerd op de invoer onder ‘instellingen’.

Maatwerk advies

Veel energieleveranciers hebben de afgelopen maanden een terugleververgoeding voor elektriciteit geïntroduceerd. Op het formulier ‘energierekening’ kan de terugleververgoeding ingevoerd worden.

Er is een bug hersteld in de bepaling van de terugverdientijd. De salderingsregeling werd per maand in plaats van per jaar toegepast.

De link naar de RVO kostenkentallen is weer zichtbaar bij de maatregelen. Deze werd sinds de 5 april 2024 release per ongeluk niet meer getoond.

Registreren

De nieuwe optie ‘herlabelen na verbetering’ is toegevoegd aan Uniec 3. Zie ISSO 82.1 / 75.1 paragraaf 5.6 voor het gebruik van deze nieuwe functionaliteit.

Bij registraties waarbij de opname en registratie door een verschillende adviseur gedaan wordt, is het veld voor de naam van de opname adviseur in opdracht van RVO opgesplitst in de velden: voorletter(s), tussenvoegsel en achternaam.

Overige

Tenslotte zijn er diverse kleine verbeteringen en bugfixes verwerkt. In dit overzicht noemen we de belangrijkste:

  • Algemene gegevens: een plaatsnaam is toegevoegd en enkele plaatsnamen zijn veranderd van provincie conform de laatste informatie van CBS.
  • Verwarming: in sommige berekeningen bleven de rekenresultaten uitgegrijsd als het verwarmingsformulier actief was en er op rekenen geklikt werd.
  • Ventilatie: bij het veld ‘passieve koeling’ wordt bij productspecifieke ventilatiesystemen aan de hand van de Uniec 3 producten database ingevuld of er wel of geen automatische passieve koelregeling aanwezig is. Deze keuze hoeft de gebruiker niet meer te maken.
  • Energieprestatie: bij de renovatiestandaard stond de verkeerde grootheid. Deze is gecorrigeerd in EwePTot;Renovatiestandaard.
  • Risico op oververhitting: ramen in daken werden niet goed meegenomen bij de beoordeling van beperkte zoninstraling.
  • Diverse andere kleine bugfixes.

Basis voor deze release is:

  • Conform Omgevingsregeling
  • Gebaseerd op norm: NTA 8800:2024 (januari 2024) inclusief interpretatiedocument NTA 8800:2024/INT-V1 (juni 2024)
  • Gebaseerd op BRL 9501 d.d. 15-04-2024