Category

release notes

Release notes Uniec 3.0.9.1

By | release notes

In Uniec 3.0.9.0 was een bug ontstaan waardoor bij nieuwe berekeningen aangemaakt in Uniec 3.0.9.0 de koppeling met installaties beschadigd werd en de berekening geen rekenresultaat gaf (bij het drukken op rekenen kwam er een foutmelding). Deze bug is hersteld waardoor nieuwe berekeningen in versie 3.0.9.1 weer correct kunnen worden…

Read More

Release notes Uniec 3.0.9.0

By | release notes

In deze release van Uniec 3 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Warmtepompen In deze release zijn alle BCRG verklaringen voor lucht-water warmtepompen toegevoegd bij verwarming. Deze warmtepompen kunnen nu geselecteerd worden bij de keuze ‘productspecifiek’. In toekomstige releases gaan we in de volgende volgorde de bodem-water, water-water en ventilatieretourlucht warmtepompen…

Read More

Release notes Uniec 3.0.8.0

By | release notes

In deze release van Uniec 3 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Weergave: bij kleinere monitoren zoals tablets ontstond soms een probleem met de weergave. Dit is opgelost door de menugegevens uit de groene toolbar eerder samen te voegen in één menuknop (3 horizontale strepen knop). Projectmappen: door een bug konden…

Read More

Release notes Uniec 3.0.7.1

By | release notes

In deze release van Uniec 3 is de volgende wijziging doorgevoerd: Bij afmelden werd in veel gevallen de resultaten van de afmelding (wel of niet succesvol) niet weergegeven. Het leek alsof het afmeldproces niet verder ging. Dit probleem was ontstaan in de release van versie 3.0.7.0 van 27 januari 2021…

Read More

Release notes Uniec 3.0.7.0

By | release notes

In deze release van Uniec 3 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Bouwkundige bibliotheek: de forfaitaire U-waarden voor ‘panelen in kozijn’ uit bijlage I.2.2.4 van de NTA 8800 zijn toegevoegd aan Uniec 3 onder de keuze ‘beslisschema’. Installaties: het ‘aantal identieke systemen’ bij koeling werd niet altijd goed onthouden en onterecht…

Read More

Release notes Uniec 3.0.6.0

By | release notes

In deze release van Uniec 3 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Ventilatorenergie: door een fout werd het nominale vermogen van ventilatoren bepaald bij een onjuist ventilatiedebiet waardoor de berekende vermogens te laag waren. Berekeningen gemaakt sinds 12 januari 2021 met een productspecifieke verklaring voor het nominale vermogen van ventilatoren zullen…

Read More

Release notes Uniec 3.0.5.1

By | release notes

Deze belangrijkste feature in deze release van Uniec 3 is het toevoegen van meer dan 100 ventilatiesystemen die in de BCRG database voor de NTA 8800 zijn gepubliceerd. Verder hebben wij de onderstaande kleine wijzigingen doorgevoerd: Bij gemeenschappelijke installaties werd het aantal identieke systemen vastgezet op 1. In deze versie…

Read More

Release notes Uniec 3.0.5.0

By | release notes

Nieuwe functionaliteiten Deze release bevat de volgende nieuwe features die het gebruik van Uniec 3 verbeteren: Rapportage: in deze versie is het mogelijk een PDF rapportage van de berekening te downloaden die gebruikt kan worden om in te dienen voor de omgevingsvergunning. De rapportage kan gedownload worden bij ‘projecten’ door…

Read More

Release notes Uniec 3.0.4.1

By | release notes

Na het live zetten van Uniec versie 3.0.4.0 op 12 december jl. zijn een paar problemen geconstateerd die wij hersteld hebben in deze versie. Tevens hebben wij van de gelegenheid gebruikt gemaakt om nog enkele andere problemen op te lossen. Het betreft de volgende fixes: Bij het aanmaken van een…

Read More