Category

release notes

Release notes Uniec 3.0.12.0

By | release notes

In Uniec 3.0.12.0 zijn de volgende aanpassingen gedaan: Begrenzingen: bij een dak grenzend aan een AVR werd de dak oppervlakte onterecht meegenomen bij het verliesoppervlak. Tevens werden onterecht de lineaire warmteverliezen van een dak grenzend aan een AVR meegenomen bij het transmissieverlies. Begrenzingen: als bij gekopieerde berekeningen het begrenzingstype ‘vlak’…

Read More

Release notes Uniec 3.0.11.5

By | release notes

In Uniec 3.0.11.5 zijn de volgende aanpassingen gedaan: Diverse aanpassingen om de stabiliteit van Uniec 3 te bevorderen en onterechte meldingen te voorkomen. Verwarming en koeling: wanneer er meerdere rekenzones aan het systeem gekoppeld waren kon het voorkomen dat in de tabel van afgifteventilatoren invoer in één regel automatisch ook…

Read More

Release notes Uniec 3.0.11.4

By | release notes

In Uniec 3.0.11.4 zijn de volgende aanpassingen gedaan: PV systemen: bij woongebouwen ingevoerd per appartement werd de opbrengst van de PV panelen niet altijd correct verdeeld over de verschillende appartementen. Dit ging alleen fout als er meerdere rekenzones in het gebouw zaten en niet alle appartementen op alle rekenzones waren…

Read More

Release notes Uniec 3.0.11.3

By | release notes

In Uniec 3.0.11.3 zijn de volgende aanpassingen gedaan: Berekening: bij het openen van een berekening zijn enkele controles toegevoegd waardoor Uniec 3 stabieler wordt. Deze functie zorgt er ook voor dat eventuele beschadigde berekeningen alsnog geopend kunnen worden. Ventilatie: bij een ventilatiesysteem E ontstond soms een foutmelding die door een…

Read More

Release notes Uniec 3.0.11.2

By | release notes

In Uniec 3.0.11.2 zijn de volgende aanpassingen gedaan: Projecten: Wanneer dezelfde berekening op een andere plek geopend wordt door dezelfde of een andere gebruiker wordt in de eerste berekening een melding gegeven dat de berekening elders geopend is en wordt deze vergrendeld. Dit voorkomt dat gelijktijdig in dezelfde berekening gewerkt…

Read More

Release notes Uniec 3.0.11.1

By | release notes

In Uniec 3.0.11.1 hebben wij een aantal technische aanpassingen gedaan om de stabiliteit te verbeteren. Daarnaast hebben wij de volgende specifieke aanpassingen gedaan: Projecten: Berekening raakten beschadigd wanneer berekeningen uit dezelfde map geopend werden in verschillende tabbladen, in beide tabbladen de berekeningen gewijzigd werden en in de navigatieboom gewisseld werd…

Read More

Release notes Uniec 3.0.11.0

By | release notes

Deze release bevat veel aanpassingen waar maanden aan is gewerkt. Wij raden alle gebruikers aan bij het openen van berekeningen eerst op ‘rekenen’ te klikken. In sommige gevallen zullen de resultaten veranderen. Woongebouwen en appartementen in één berekening In Uniec 3.0.11.0 is het mogelijk gemaakt om woongebouwen zodanig in te…

Read More

Release notes Uniec 3.0.10.0

By | release notes

In Uniec versie 3.0.10.0 zijn de volgende wijzigingen verwerkt: Warmtepompen – betere prestatie De manier waarop de bijstook met een elektrisch element bij een warmtepomp met een energiefractie < 1 wordt doorgerekend is gewijzigd. Deze wijziging is gebaseerd op een uitspraak van de NEN rapporteur. Lees meer over de reden…

Read More

Release notes Uniec 3.0.9.3

By | release notes

Deze release betreft het herstellen van bestaande berekeningen op de Uniec 3 server. In het verleden zijn er diverse bugfixes in Uniec 3 gedaan die niet automatisch bij bestaande berekeningen zijn hersteld. Daarom hebben wij tussen 20 maart – 00.45 tot 22 maart – 21.08 de berekeningen op de Uniec…

Read More

Release notes Uniec 3.0.9.2

By | release notes

Warmtepompen In deze release zijn alle BCRG verklaringen voor warmtepompen met bron bodem, grondwater en warmtepomppanelen toegevoegd bij verwarming. Deze warmtepompen kunnen geselecteerd worden bij de keuze ‘productspecifiek’. In een toekomstige release gaan we de ventilatieretourlucht warmtepompen en CV-toestellen toevoegen. Warmtepompen kunnen nog niet productspecifiek geselecteerd worden bij warm tapwater….

Read More