Skip to main content
Category

release notes

Releasenotes Uniec 3.2.9.2 en 3.3.0.2 bèta

By release notes

In deze release zijn de volgende bugs opgelost: Warm tapwater (sinds release 19 maart 2024): bij warm tapwater verklaringen met 2 meetpunten (M, L, XL, etc) waarbij de fprac waarde per meetpunt verschilt werd de fprac waarde verkeerd bepaald wanneer Qw;b;d (dagelijkse hoeveelheid energie die warm tapwater opwekker levert) onder…

Read More

Releasenotes Uniec 3.2.9.0 en 3.3.0.0 bèta

By release notes

In Uniec 3 is het nu mogelijk om te kiezen voor Uniec versie 3.3 bèta. In Uniec 3.3 bèta zijn alle aanpassingen uit de NTA 8800;2024 (gepubliceerd in januari 2024) verwerkt. Tevens zijn diverse bugfixes verwerkt en zijn veel aanpassingen gedaan voor een verbeterde beveiliging. Hoewel versie 3.3 bèta nu…

Read More

Releasenotes Uniec 3.2.8.1

By release notes

In deze release is de volgende bug hersteld. Bij woongebouwen ingevoerd per appartement en bij projectwoningen met gelijkwaardigheidsverklaringen waar sprake is van een relatie tussen de warm water behoefte en de koelbehoefte (Itho Daalderop WPU serie) werd de COP van warm tapwater niet goed bepaald.

Read More

Releasenotes Uniec 3.2.8.0

By release notes

In deze release zijn de volgende type verklaringen toegevoegd aan de producten database van Uniec 3: Gelijkwaardigheidsverklaringen van warmtepompen waarbij een relatie aanwezig is tussen de warm water behoefte en de koelbehoefte. Deze verklaringen zijn zowel verwerkt bij warm tapwater als bij koeling. Hierdoor kan de Itho Daalderop WPU serie…

Read More

Releasenotes Uniec 3.2.7.0

By release notes

In deze release van Uniec 3.2.7.0 is onder ‘Instellingen’ de keuze ‘Toon alleen geldige verklaringen’ toegevoegd. Deze keuze filtert de lijst met producten in Uniec 3 op geldigheid in de BCRG database. Staat deze keuze aan (default) dan worden alleen producten met geldige verklaringen getoond. Als een berekening wordt geopend…

Read More

Releasenotes Uniec 3.2.6.0

By release notes

Releasenotes 3.2.6.0 In deze release van Uniec 3.2.6.0 is de volgende kleine bug hersteld: Bij collectieve gebouwinstallaties in appartementengebouwen ingevoerd per gebouw en per appartement waren de rekenresultaten van de appartementen voor hulpenergie onjuist indien deze van een verklaring afkomstig waren. Dit gold voor de hulpenergie voor verwarming, warm tapwater…

Read More

Releasenotes Uniec 3.2.5.4

By release notes

In deze release van Uniec 3.2.5 zijn de volgende kleine bugs hersteld: Luchtdoorlaten: in de tabel ‘Definieer infiltratie’ is de eerste kolom breder gemaakt waardoor lange namen in deze kolom beter leesbaar zijn. Verwarming: bij een ‘warmtepomp – gasmotor’ en ‘warmtepomp – gasabsorptie’ werden een aantal ontwerpaanvoertemperaturen getoond (60, 65…

Read More