Skip to main content
Category

release notes

Releasenotes Uniec 3.2.4.1

By release notes

In deze release zijn de volgende bugs hersteld die waren ontstaan in versie 3.2.4.0 die vanaf 14 november 2023 beschikbaar was: In berekeningen met een maatregel U- en ggl raam/deur/paneel, werden onjuiste resultaten weergegeven. Indien in een eerdere versie van Uniec 3.2 het formulier ‘gebruikersprofiel fitten’ was geopend maar niet…

Read More

Releasenotes Uniec 3.2.4.0

By release notes

In deze versie van Uniec 3 is het fitten van de maatwerk berekening aan de hand van de energierekening toegevoegd. Er kan gefit worden aan de hand van een energierekening zowel per maand als per jaar. Hiervoor is op het formulier ‘gebruikersprofiel fitten’ de knop ‘grafiek fitten’ toegevoegd om grafieken…

Read More

Releasenotes Uniec 3.2.3.0

By release notes

In deze versie van Uniec 3 is het berekenen van de terugverdientijd en de netto-contante waarde toegevoegd. Daarvoor is het nieuwe formulier ‘energierekening’ toegevoegd waarop de kosten van energie kunnen worden ingevoerd. Ook is het mogelijk gemaakt om de levensduur van een variant op te geven. In Uniec 3 zijn…

Read More

Releasenotes Uniec 3.2.2.1

By release notes

In de release van Uniec versie 3.2.2.0 zaten een paar bugs die hersteld zijn. Het betreft de volgende punten: Installaties: bij gebruik van de functie ‘varianten berekenen’ kon het voorkomen dat de tegels op het formulier ‘installaties’ niet meer zichtbaar waren. Varianten: als bij de basisberekening een eigen waarde voor…

Read More

Releasenotes Uniec 3.2.2.0

By release notes

In deze versie van Uniec 3 is maatwerk advies voor Utiliteitsbouw conform ISSO 75.2 toegevoegd. De Uniec 3 maatwerk module voor woning- en utiliteitsbouw is nu officieel geattesteerd door Kiwa. In Uniec 3 zijn ook de volgende verbeteringen doorgevoerd: Algemene gegevens: als bij ‘datum berekening’ de datum niet geselecteerd werd…

Read More

Releasenotes Uniec 3.2.1.5

By release notes

In deze versie van Uniec 3 zijn de volgende bugs hersteld: Verwarming: bij keuze voor een productspecifieke CV ketel in combinatie met een onbekende aanvoertemperatuur werd met een verwarmingsrendement behorende bij lage temperatuur verwarming (97,5%) gerekend terwijl dit hoge temperatuurverwarming (95%) moet zijn. Varianten: wanneer in een variant een combinatie…

Read More

Releasenotes Uniec 3.2.1.4

By release notes

In deze versie van Uniec 3 zijn de volgende bugs hersteld die in versie 3.2.1.3 waren ontstaan: Een functie die Uniec 3 sinds de laatste release gebruikt, blijkt niet ondersteund te worden in oudere browsers. In deze release wordt die functie niet meer gebruikt. Bij het gebruik van warmtepompen met…

Read More

Releasenotes Uniec 3.2.1.3

By release notes

In deze versie van Uniec 3 zijn de volgende bugs hersteld: In een zeer beperkt aantal gevallen kon een berekening met een productspecifieke externe warmtelevering niet worden doorgerekend. Incidenteel kon geen rapportage gegenereerd worden. Als bij maatwerkberekeningen bij het gebruikersprofiel fitten een eigen waarde voor de ‘praktijkfactor systeemgerelateerd ventilatiedebiet’ werd…

Read More

Releasenotes Uniec 3.2.1.2

By release notes

In deze versie van Uniec 3 zijn twee bugs met betrekking tot afmelden hersteld: Het afmelden van een hele map met berekeningen gaf een foutmelding. In sommige gevallen werd bij het kiezen voor afmelden bij de drie puntje op de berekeningstegel de melding getoond dat de berekening nog doorgerekend moest…

Read More