Skip to main content
Category

release notes

Releasenotes Uniec 3.2.0.4

By release notes

In deze versie van Uniec 3 is de volgende kleine bug hersteld. Indeling gebouw: wanneer bij gemeenschappelijke ruimten bij ‘invoer verliesoppervlakken’ was gekozen voor ‘bij rekenzone(s)’ werden soms onterechte foutmeldingen gegeven dat er nog constructies moesten worden toegevoegd voor de gemeenschappelijke ruimten,

Read More

Releasenotes Uniec 3.2.0.3

By release notes

In deze versie van Uniec 3 zijn de volgende kleine bugs hersteld. Verwarming: als bij een onbekende ontwerpaanvoertemperatuur de (volgens ISSO 82.1/75.1 tabel 9.9) te gebruiken temperatuur niet op de verklaring van de warmtepomp staat komt er een melding. Die melding kwam te vroeg als enkele relevante velden nog niet…

Read More

Releasenotes Uniec 3.2.0.2

By release notes

In deze versie van Uniec 3 zijn de volgende kleine bugs hersteld die zijn ontstaan in de release van 13 maart 2023: Wanneer bij gemeenschappelijke ruimten in versie 3.1.6 gekozen was voor invoer verliesoppervlakken ‘bij rekenzone(s)’ werd dit bij een upgrade naar versie 3.2.0 onterecht omgezet naar ‘bij gemeenschappelijke ruimte’….

Read More

Releasenotes Uniec 3.2.0.1

By release notes

In deze versie van Uniec 3 zijn twee kleine bugs hersteld: Bij sommige oudere berekeningen ontstond een foutmelding wanneer geprobeerd werd de rapportage te downloaden. Bij PV systemen kon het veld ‘beschaduwing’ niet meer dichtgeklapt worden.

Read More

Releasenotes Uniec 3.2

By release notes

In Uniec 3 is het nu mogelijk om te kiezen voor Uniec versie 3.2 bèta. In Uniec 3.2 bèta zijn alle aanpassingen uit de NTA 8800;2023 (gepubliceerd in januari 2023) verwerkt. Hoewel versie 3.2 bèta nu beschikbaar is mag versie 3.2 pas officieel gebruikt worden per 1 juli 2023 voor…

Read More

Releasenotes Uniec 3.1.5.0

By release notes

In deze nieuwste versie van Uniec 3.1 hebben we diverse verbeteringen doorgevoerd. Verplaatsen: het verplaatsen van mappen en bestanden gaat niet meer met slepen omdat dit op veel tablets niet goed werkte. In plaats van slepen is de functie ‘verplaatsen’ aan de menu’s toegevoegd. Hiermee kan een doelmap gekozen worden…

Read More

Releasenotes Uniec 3.1.4.3 en 3.0.23.3

By release notes

In deze versie van Uniec 3 zijn een paar kleine bugs hersteld: Bij projectwoningen werd bij warm tapwater de primaire energiefactor van externe warmtelevering niet goed gevuld in de berekening. Bij projectwoningen werd de forfaitaire infiltratiewaarde van alle projectwoningen gebaseerd op het woningtype van de eerste woning. Het woningtype van…

Read More

Releasenotes Uniec 3.1.4.2 en 3.0.23.2

By release notes

In deze versie van Uniec 3 zijn een paar kleine bugs hersteld: Bij projectwoningen stonden in de PDF rapportage geen resultaten van de woningen in het rapport. Als bij projectwoningen een woning werd toegevoegd kon deze woning bij een bestaand PV systeem niet aangevinkt worden. Bij utiliteitsbouw berekeningen kon gekozen…

Read More

Releasenotes Uniec 3.1.4.1 en 3.0.23.1

By release notes

In deze versie van Uniec 3 zijn een paar kleine bugs hersteld: Bij projectwoningen waarbij het ventilator vermogen handmatig ingevoerd werd of het vermogen via een kwaliteitsverklaring werd bepaald, werd het energieverbruik van de ventilatoren onterecht gedeeld door het aantal identieke systemen. Bij projectwoningen werd bij warmtapwater het veld ‘energiefractie’…

Read More