Skip to main content

Uniec versie 3.2.1 is nu officieel geattesteerd om te gebruiken per 1 juli 2023. Er zijn tijdens het attesteringsproces geen afwijkingen gevonden. De rekenresultaten zijn dan ook niet veranderd ten opzichte van de Uniec 3.2 bèta versie.

De belangrijkste aanpassing in deze nieuwe Uniec 3.2 versie is het toevoegen van de modules ‘varianten berekenen’ en ‘maatwerkadvies woningbouw’.

Met ‘varianten berekenen’ is het mogelijk om de energieprestatie van concepten met verschillende uitgangspunten in één berekening te kunnen invoeren en doorrekenen. Het onderdeel ‘varianten’ kan zowel gebruikt worden voor nieuwbouw als bestaande bouw. Deze functie voorkomt dat er voor varianten doorrekenen een kopie van de berekening gemaakt moet worden om daarin de aanpassingen door te rekenen.

Het onderdeel ‘maatwerkadvies’ is vooral bedoeld voor de bestaande bouw om een berekening te kunnen aanpassen aan een specifiek gebruikersprofiel. Hierdoor worden de rekenresultaten meer specifiek voor de gebruikers van het desbetreffende gebouw. Deze module is gebaseerd op ISSO publicatie 82.2 ‘Maatwerkadvies woningen en woongebouwen’. Op dit moment is de module ‘Maatwerkadvies woningbouw’ een bèta versie omdat deze nog niet geattesteerd is. De huidige bèta versie voldoet wel aan de rekenresultaten voor attestering en zal geattesteerd worden zodra ‘Maatwerkadvies utiliteitsbouw’ gereed is.

Wijzigingen in alle versies Uniec 3

Bij het implementeren van de modules ‘varianten berekenen’ en ‘maatwerkadvies’ is het overzicht van resultaten uitgebreid en beschikbaar gekomen voor alle gebouwtypes. Op het overzicht kan gekozen worden welke parameters in de tabel getoond moeten worden. Daarnaast kan het overzicht naar Excel geëxporteerd worden.

Tenslotte zijn de volgende bugs hersteld:

  • Indeling gebouw: in versie 3.2 werd bij indeling gebouw soms onterecht gemeld dat er nog een verplicht veld ingevoerd moest worden.
  • Constructies: bij vloer constructies werd soms onterecht gemeld dat er nog een verplicht veld ingevoerd moest worden.
  • Rapportage: bij een gemeenschappelijk ventilatiesysteem in een woongebouw ingevoerd per appartement en nauwkeurige invoer van de ventilatoren werden op de rapportage in de tabel ‘Eigenschappen ventilatoren’ onterecht regels van alle appartementen getoond.

Basis voor deze release is:

  • Conform Regeling Bouwbesluit 2012
  • Gebaseerd op norm: NTA 8800:2023 (januari 2023)
  • Gebaseerd op BRL 9501 d.d. 01-02-2023