Skip to main content

Handleiding Uniec 3

Leer de werking van Uniec 3 met behulp van korte tutorial video’s

Aan de hand van onderstaande instructie video’s leer je een berekening aanmaken in Uniec 3.  Door de video’s in onderstaande volgorde te bekijken, volg je de procesflow voor het aanmaken van een correcte berekening. Het is zinvol om na het bekijken van iedere video de kennis in praktijk te brengen en zo stapsgewijs een berekening op te stellen in Uniec 3.

De video’s concentreren zich op de procesflow. Toelichting op de individuele velden is te zien in Uniec 3 zelf (momenteel nog in ontwikkeling).

Basisinformatie

Leer meer over de functionaliteiten in het projectmappen overzicht en de menubalk. En leer om een nieuwe berekening te maken.

Bouwkundige bibliotheek

De bouwkundige bibliotheek bevat alle verschillende soorten constructies in een berekening. Deze worden éénmalig aangemaakt en daarna gebruikt bij de invoer van de scheidingsconstructies (vloer, voorgevel, achtergevel, hellend dak, etc.). Leer hoe de bibliotheek te vullen en leer ook wanneer het handig is om gebruik te maken van kozijnmerken.

Indeling gebouw – grondgebonden woning – 1 rekenzone

Leer om een rekenzone te maken in een grondgebonden woning.

Indeling gebouw – grondgebonden woning – 2 rekenzones

Leer om een grondgebonden woning in te delen in verschillende rekenzones.

Indeling gebouw – appartementengebouw

Leer om een appartementengebouw in te delen in rekenzones.

Indeling gebouw – utiliteitsgebouw

Leer om een utiliteitsgebouw in te delen in gebruiksfuncties en rekenzones.

Gebouwschil invoeren

Leer om de thermische schil van het gebouw in te voeren.

Installaties woning

Leer om installaties in een individuele woning in te voeren.

Installaties woongebouw

Leer om installaties in een woongebouw in te voeren.

Installaties utiliteitsbouw

Leer om installaties in een utiliteitsgebouw in te voeren.

Formulieren

Leer een installatieformulier in te voeren.

Formulier PV

Leer de verschillende manieren waarop een PV systeem ingevoerd kan worden.

Appartementengebouw invoeren en resultaten

Leer om een appartementengebouw volledig in te voeren en de resultaten te interpreteren.

Projectwoningen invoeren

Leer om meerdere woningen in 1 project te maken waardoor de bouwkundige bibliotheek en installaties op meerdere woningen worden toegepast. En leer diverse opties om de resultaten weer te geven.

Afmelden

Leer om een registratie te doen bij EP-online.

Varianten berekenen

Leer om meerdere varianten van een berekening te maken. Hiermee kunnen vanuit een basisberekening eenvoudig meerdere concepten uitgewerkt en vergeleken worden.

Maatwerkadvies

Leer om een maatwerkadvies op te stellen volgens ISSO 82.2. Het maatwerkadvies is bedoeld om een realistischer beeld te krijgen van het werkelijke energiegebruik, o.a. gerelateerd aan specifiek gebruikersgedrag.