Veel gegeven antwoorden

Staat uw antwoord hier niet bij? Stel dan uw vraag aan het Uniec-team.

BENG indicatoren

Wanneer worden de BENG-eisen van kracht?

De ingangsdatum van de NTA 8800 is 1 juli 2020. Met invoer van de NTA 8800 wijzigen zowel de rekenmethodiek als de eisen (naar BENG). De enige uitzondering betreft overheidsgebouwen, daarvoor zijn de BENG-eisen per 01-01-2019 van kracht geworden. Overheidsgebouwen zijn gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidsinstanties zijn gevestigd. Hieronder vallen bijvoorbeeld kantoren van ministeries, maar geen scholen en ziekenhuizen. Omdat er maar een paar overheidsgebouwen in 2019/2020 ontwikkeld worden, stelt de overheid hiervoor tijdelijke software beschikbaar. Zie voor meer informatie de website van RVO.

Hoe bereken ik de BENG indicatoren van een overheidsgebouw per 01-01-2019?

Voor overheidsgebouwen zijn de BENG eisen per 01-01-2019 van kracht geworden. Hiervoor stelt de overheid gratis software ter beschikking. Zie voor meer informatie over welke gebouwen onder deze regeling vallen en een link naar de gratis software de website van RVO.

Wat moet ik doen als mijn opdrachtgever voor 01-07-2020 BENG eisen stelt?

In Uniec 2 worden indicatieve BENG eisen getoond op basis van de “Handreiking BENG” opgesteld door Nieman Raadgevend Ingenieurs in opdracht van BZK. Deze “Handreiking BENG” is medio 2017 ontwikkeld toen de NTA 8800 nog niet gereed was. Daarom zijn deze BENG-indicatoren alleen indicatief. Inmiddels is de NTA 8800 gepubliceerd en is het duidelijk dat zowel de rekenmethodiek als de eisen gewijzigd zullen worden t.o.v. de informatie uit de Handreiking BENG. Daarom is het belangrijk om in gesprek te gaan met de opdrachtgever en te bespreken hoe de gewenste energiezuinigheid het beste gemeten kan worden. Indien er toch gekozen wordt voor BENG-eisen vóór 01-07-2020 (dus op basis van de indicatoren uit Uniec 2) is het verstandig om de opdrachtgever goed in te lichten over de beperkingen van die methode. Als alternatief zou met de opdrachtgever besproken kunnen worden dat een Bijna Energie Neutraal Gebouw gerealiseerd wordt door een EPC te realiseren die lager is dan 0,40 (bijvoorbeeld ergens tussen 0,00 en 0,20).

NTA 8800

Waar kan ik de NTA 8800 downloaden?

De NTA 8800 kan gratis gedownloade worden op de site van NEN. 

Moet ik gecertificeerd zijn voor berekeningen onder de NTA 8800?

Ja. Wanneer de NTA 8800 van kracht wordt, zullen berekeningen t.b.v. de omgevingsvergunning opgesteld en afgemeld moeten worden door een gediplomeerd adviseur. Het bedrijf waarvoor de adviseur werkt zal ook gecertificeerd moeten zijn. Tijdens onze Informatiemiddag informeren we u over de verschillende opties om gediplomeerd en gecertificeerd te worden. Lees hier meer over het programma van deze informatiemiddag.

Ontwikkeling Uniec 3

Door wie wordt Uniec 3 ontwikkeld?

Uniec 3 wordt ontwikkeld door DGMR Software BV en Earth Energie Advies BV. Deze partijen samen realiseren voor u een software product dat voldoet aan alle eisen die de NTA 8800 stelt en voor u gebruiksvriendelijk is. Daarmee wordt Uniec 3 de opvolger van zowel Uniec 2 als ENORM.

Wanneer kunnen we rekenen met Uniec 3?

Op dit moment wordt Uniec 3 ontwikkeld. We verwachten medio februari 2020 een eerste versie gereed te hebben waarmee BENG indicatoren berekend kunnen worden, die we ook aan gebruikers ter beschikking zullen stellen. Tevens zal in het eerste kwartaal 2020 de validatie en attestering van de software plaatsvinden. Daarbij vergelijken de verschillende software leveranciers de resultaten van hun software om ervoor te zorgen dat alle aanbieders van software met gelijke berekeningsresultaten komen. Deze resultaten vormen de basis voor attestering door een onafhankelijke instantie.

Wat moet ik doen als mijn opdrachtgever voor 01-07-2020 BENG eisen stelt?

In Uniec 2 worden indicatieve BENG eisen getoond op basis van de “Handreiking BENG” opgesteld door Nieman Raadgevend Ingenieurs in opdracht van BZK. Deze “Handreiking BENG” is medio 2017 ontwikkeld toen de NTA 8800 nog niet gereed was. Daarom zijn deze BENG-indicatoren alleen indicatief. Inmiddels is de NTA 8800 gepubliceerd en is het duidelijk dat zowel de rekenmethodiek als de eisen gewijzigd zullen worden t.o.v. de informatie uit de Handreiking BENG. Daarom is het belangrijk om in gesprek te gaan met de opdrachtgever en te bespreken hoe de gewenste energiezuinigheid het beste gemeten kan worden. Indien er toch gekozen wordt voor BENG-eisen vóór 01-07-2020 (dus op basis van de indicatoren uit Uniec 2) is het verstandig om de opdrachtgever goed in te lichten over de beperkingen van die methode. Als alternatief zou met de opdrachtgever besproken kunnen worden dat een Bijna Energie Neutraal Gebouw gerealiseerd wordt door een EPC te realiseren die lager is dan 0,40 (bijvoorbeeld ergens tussen 0,00 en 0,20).

Voor welk soort gebouwen is Uniec 3 geschikt?

Met Uniec 3 kunt u alle soorten gebouwen doorrekenen, dus bestaand en nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw.

Cursussen

Welke cursussen worden er aangeboden met Uniec 3?

Wij zullen verschillende cursussen aanbieden zodat u een keuze kunt maken die het best bij uw informatiebehoefte past. Bij de implementatie van de NTA 8800 wordt een certificerings- en diplomeringsplicht geïmplementeerd vergelijkbaar met de huidige eisen voor EPA-adviseurs.  De Uniec 3 cursussen voor rekenaars zullen daarom een combinatie zijn van kennis van de NTA 8800 en voorbereiding op een examen. Voor personen die geen examen gaan doen maar wel op de hoogte willen zijn van de veranderingen, zullen we een beknoptere infosessie aanbieden die zich meer focust op de veranderingen in systematiek en gevolgen voor projecten. Kijk op onze opleidingen pagina voor ons cursusaanbod.

Wanneer kan ik op cursus met Uniec 3?

We zullen cursussen aanbieden in de 1e helft van 2020. Omdat de eisen omtrent certificering en diplomering nog onbekend zijn, kunnen we nog niet aangeven hoe lang de cursus moet duren en dus nog geen exacte data inplannen. Wij vinden het niet zinvol om klanten nu een cursus te laten volgen en later in het jaar opnieuw te laten komen wanneer er bekend is hoe u zich moet voorbereiden op een examen. Wij hebben al in 2018 samenwerkingsafspraken gemaakt met bekwame docenten om te zorgen dat we genoeg capaciteit hebben om iedereen die dit wenst op te leiden. Kijk op onze opleidingen pagina voor ons cursusaanbod. We zullen via een nieuwsbrief regelmatig nieuwe cursusdata communiceren zodra we die hebben vastgelegd.