Skip to main content

Veel gegeven antwoorden

Staat uw antwoord hier niet bij?
Neem contact op met de helpdesk via helpdesk@uniec3.nl of 070 – 204 40 67 (menu keuze 1).

BENG indicatoren en eisen

Waar kan ik de NTA 8800 downloaden?

De NTA 8800 kan gratis gedownloade worden op de site van NEN. 

Wanneer worden de BENG-eisen van kracht?

De ingangsdatum van de NTA 8800 is 1 januari 2021. Met invoer van de NTA 8800 wijzigen zowel de rekenmethodiek als de eisen (naar BENG). De enige uitzondering betreft overheidsgebouwen, daarvoor zijn de BENG-eisen per 01-01-2019 van kracht geworden. Overheidsgebouwen zijn gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidsinstanties zijn gevestigd. Hieronder vallen bijvoorbeeld kantoren van ministeries, maar geen scholen en ziekenhuizen. Omdat er maar een paar overheidsgebouwen in 2019/2020 ontwikkeld worden, stelt de overheid hiervoor tijdelijke software beschikbaar. Zie voor meer informatie de website van RVO.

Eisen rondom certificeren, examens en afmelden

Moet ik gecertificeerd zijn voor berekeningen onder de NTA 8800?

Ja en nee. Iedereen kan Uniec 3 aanschaffen en daarmee berekeningen maken. Wij checken niet op certificering en diplomering. Onderzoekswerk of vergelijkende concepten opstellen kan dus door iedereen gedaan worden. Maar wanneer u een berekening wilt indienen t.b.v. de omgevingsvergunning, zal deze berekening opgesteld en afgemeld moeten worden door een gediplomeerd adviseur. Het bedrijf waarvoor de adviseur werkt zal gecertificeerd moeten zijn conform BRL 9500. Hetzelfde geldt voor het afmelden van een berekening bij RVO om een energielabel te verkrijgen. Lees meer over de BRL 9500 en certificeren op de website van InstallQ.

U kunt ervoor kiezen om uw bedrijf BRL 9500 te certificeren. Daarvoor verwijzen we u naar de instanties die een BRL 9500 certificaat kunnen afgeven: Dekra certification, EPG Certificering, KIWA, SKG-IKOB.

U kunt er ook voor kiezen om onder het BRL 9500 certificaat van een zogenaamde “koepel” te werken. Daarvoor kunt u samenwerken met Bengcert, BuildingLabel, Duurzaam Energieloket, EP Labels & Advies, Immocert, Onze Koepel of 1energielabel.

De keuze tussen zelf BRL 9500 certifceren of aansluiten bij een koepel hangt o.a. samen met het aantal berekeningen dat u jaarlijks verwacht te doen en de mate waarin u zelf uw kwaliteitsbewaking proces in de hand wilt hebben of graag ontzorgd wilt worden in kwaliteitsbewaking.

Welke diplomering heb ik nodig om registraties in EP-online te doen (omgevingsvergunning energieprestatie of energielabels)?

Onder de NTA 8800 kunnen berekeningen gemaakt worden conform de basismethode of de detailmethode. De detailmethode vraagt meer informatie over het gebouw en mag alleen uitgevoerd worden door een adviseur die voor de detailmethode vakbekwaam is. De basismethode is ontwikkeld voor het opnemen van bestaande gebouwen waarvan minder informatie beschikbaar is. De opname van het gebouw gaat in de basismethode sneller en kan gedaan worden door een basisadviseur of een detailadviseur. De detailmethode is verplicht in de volgende gevallen:

  • berekening t.b.v. vergunningsaanvraag
  • berekening bij oplevering nieuwbouw gebouw
  • berekening t.b.v. renovatie met eisen aan energieprestatie
  • berekening t.b.v. renovatie in het kader van de EPV regeling
  • berekening t.b.v. renovatie naar BENG niveau
  • berekening van een gebouw dat eerder met de detailmethode afgemeld is

Afhankelijk van de werkzaamheden die u doet, kunt u bepalen of u vakbekwaam wilt zijn op detailmethode, basismethode, of beide. Uit het bovenstaande blijkt dat niet alle bestaande bouw via de basismethode opgenomen en afgemeld kan worden. Met name de laatste categorie gebouwen (de gebouwen die eerder met de detailmethode zijn afgemeld en een nieuw energielabel nodig hebben) zal in de loop van de jaren groeien. Verder is er een verschil tussen woningbouw en utiliteitsbouw. Als u op meerdere deelgebieden (woning / utiliteit / basis / detail) werkzaam bent, kunt u ervoor kiezen om examen op het hoogste niveau af te leggen. U bent dan automatisch ook vakbekwaam op de andere niveau’s.

In onderstaande tabel ziet u welke diplomering u vakbekwaam maakt voor welke werkzaamheden.

Examen
W-basis W-detail U-basis U-detail
werkzaamheden W- basis x x x x
W-detail x x
U-basis x x
U-detail x

Welke examens moet ik afleggen om gediplomeerd adviseur te zijn?

Adviseurs moeten een serie van examenmodules afleggen om vakbekwaam te zijn. De benodigde modules verschillen per soort adviseur, in onderstaande tabellen staat een overzicht voor alle soorten diploma’s. De modules hoeven niet op dezelfde dag afgelegd te worden, maar een adviseur is pas vakbekwaam als alle modules met goed gevolg zijn afgelegd. Alle modules moeten binnen een jaar gehaald worden. Indien de laatste module niet binnen een jaar van de eerste examendatum is behaald, vervallen de modules die meer dan een jaar geleden zijn behaald. Als een adviseur voor een module zakt, hoeft hij/zij alleen die module te herkansen. De examens kunnen afgelegd worden bij een exameninstituut zoals CITO, Examenpark of Stichting Nederlands Exameninstituut. Het betreft open boek examens waarbij het exameninstituut de volgende publicaties ter beschikking stelt (papier of digitaal):

  • W1 t/m W3 – ISSO Publicatie 82.1
  • W5 – ISSO Publicatie 82.1 + delen van hoofdstuk 8 van NTA 8800 voor zover nodig om berekeningen te maken
  • U1 t/m U3 – ISSO Publicatie 75.1
  • U5 – ISSO Publicatie 75.1 + delen van hoofdstuk 8 van NTA 8800 voor zover nodig om berekeningen te maken
Benodigde modules WONINGBOUW
Module Inhoud Tijdsduur examen Af te leggen voor:
Basis (EP-W/B) Detail (EP-W/D)
W1 Kennismodule 40 MC vragen 90 min. X X
W2 Schematiseren van een woning, 2 cases 60 min. X X
W3 Casus: gebouw opnemen 120 min. X X
W4b Softwaretoets (basis) 90 min. X
W4d Softwaretoets (detail) 120 min. X
W5 Kennismodule detailopname 20 MC vragen 90 min. X

 

Benodigde modules UTILITEITSBOUW
Module Inhoud Tijdsduur examen Af te leggen voor:
Basis (EP-U/B) Detail (EP-U/D)
U1 Kennismodule 40 MC vragen 90 min. X X
U2 Schematiseren van 1 gebouw 60 min. X X
U3 Casus: gebouw opnemen 120 min. X X
U4b Softwaretoets (basis) 90 min. X
U4d Softwaretoets (detail) 120 min. X
U5 Kennismodule detailopname 20 MC vragen 90 min. X

Is het mogelijk om mijn diploma te upgraden naar een hogere diplomering?

Ja, dat is mogelijk. Er zijn verschillende opties.

EP-W basis naar EP-W detail
Module Inhoud Tijdsduur examen
W4d Softwaretoets (detail) 120 min.
W5 Kennismodule detailopname 20 MC vragen 90 min.

EP-U basis naar EP-U detail
Module Inhoud Tijdsduur examen
U4d Softwaretoets (detail) 120 min.
U5 Kennismodule detailopname 20 MC vragen 90 min.

EP-Woningbouw basis naar EP-Utiliteitsbouw basis
Module Inhoud Tijdsduur examen
WU basis  27 MC vragen 120  min.
U2 Schematiseren van 1 gebouw 60 min.

EP-Woningbouw detail naar EP-Utiliteitsbouw detail
Module Inhoud Tijdsduur examen
WU detail 29 MC vragen 120  min.
U2 Schematiseren van 1 gebouw 60 min.

Welke examens moet ik afleggen om vakbekwaam te zijn voor het indienen van een NTA 8800 berekening t.b.v. omgevingsvergunning?

De berekeningen ten behoeve van de omgevingsvergunning moeten altijd met de detailmethode gemaakt worden. Afhankelijk van het gebouw moet u EP-W/D of EP-U/D gediplomeerd zijn. Zie bovenstaande vragen voor meer informatie over benodigde examen modules.

Welke examens moet ik afleggen om energielabel van een woning te kunnen afmelden?

Per woning moet u bepalen of deze volgens de basis- of detailmethode opgenomen mag worden. Zie bovenstaande vragen voor meer informatie om te bepalen welke methode en welke diplomering van toepassing is.

Heb ik eHerkenning nodig voor afmelden van gebouwen?

Ja, om een gebouw te kunnen registreren in de RVO database EP-online is eHerkenning niveau 3 nodig. Voor meer informatie rondom aanvragen en gebruik van eHerkenning kunt u deze website raadplegen. Uw e-herkenning moet gekoppeld worden aan uw EP-online account. Lees hier meer over op de website van EP-online. Let op: als u berekeningen afmeldt onder een koepelorganisatie, kan het zijn dat zij de eHerkenning voor u regelen. Neem dus contact op met uw koepelorganisatie voor meer details in uw situatie.

Welke eisen gelden er als de omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor 1 januari 2021 en het gebouw na 1 januari 2021 wordt opgeleverd?

Na 1 januari 2021 kan alleen nog afgemeld worden conform de NTA 8800. Dat betekent dat een gebouw dat na 1 januari 2021 opgeleverd wordt, afgemeld moet worden conform NTA 8800 om een energielabel te verkrijgen (dat de opdrachtgever nodig heeft voor verhuur of verkoop). Het is niet zo dat daarmee ook de BENG eisen voor dat gebouw van kracht worden. De eisen voor een gebouw worden bepaald door de datum van aanvraag omgevingsvergunning. Dus als de omgevingsvergunning voor 1 januari 2021 is aangevraagd, gelden de EPC eisen van dat moment.

Om een afmelding op moment van oplevering te kunnen doen, is een projectdossier verplicht om de informatie in de berekening te onderbouwen met bewijsmateriaal. Als er geen informatie verzameld is tijdens het bouwproces moet de informatie verzameld worden tijdens de opname van het opgeleverde gebouw. Een deel van het bewijsmateriaal is dan makkelijk op te nemen in het projectdossier, zoals bijvoorbeeld het type verwarmingstoestel. Andere informatie is waarschijnlijk niet te bewijzen tijdens een opname (zoals bijvoorbeeld het isolatiemateriaal in de spouw). Voor deze informatie valt de adviseur dan terug op keuze “onbekend”. De opname is nog steeds mogelijk, maar de energieprestatie zal in die gevallen met een veilige waarde berekend worden (bijvoorbeeld op bouwjaar) en dit zou kunnen leiden tot een slechter energielabel dan wanneer deze informatie wel bewezen kan worden door facturen of foto’s verzameld tijdens het bouwproces.

RVO heeft onderzoek laten doen naar welke extra parameters opgenomen moeten worden t.o.v. de EPC-berekening en hoeveel tijd dit gaat kosten. Lees hier meer over dit onderzoek.

Energielabels

Wat betekenen de verschillende parameters op het energielabel?

Door DGMR zijn in opdracht van RVO achtergronddocumenten opgesteld met toelichtingen op de parameters die getoond worden op het energielabel. Download deze documenten hier: woningbouw en utiliteitsbouw.

Software Uniec 3

Hoe schaf ik Uniec 3 aan?

Het aanschaf proces is volledig geautomatiseerd. Iedere aanschaf begint met het aanmaken van een proeflicentie. Een proeflicentie kan gratis en vrijblijvend aangemaakt worden op deze pagina. Als u niets doet, vervalt de proeflicentie na 10 dagen. U kunt de aanschaf doen tijdens deze 10 dagen of daarna. Ook als de proefperiode is verlopen, blijven de aangemaakte projecten bewaard en zijn deze na aanschaf opnieuw beschikbaar. Om de proeflicentie om te zetten naar een definitieve licentie volgt u de stappen zoals beschreven op deze pagina.

Door wie wordt Uniec 3 ontwikkeld?

Uniec 3 wordt ontwikkeld door DGMR Software BV en Earth Energie Advies BV. Deze partijen samen realiseren voor u een software product dat voldoet aan alle eisen die de NTA 8800 stelt en voor u gebruiksvriendelijk is. Daarmee wordt Uniec 3 de opvolger van zowel Uniec 2 als ENORM.

Voor welk soort gebouwen is Uniec 3 geschikt?

Met Uniec 3 kunt u alle soorten gebouwen doorrekenen, dus bestaand en nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw.

Is Uniec 3 geattesteerde software?

Ja, Uniec 3 is geattesteerd conform de BRL 9501. Voor iedere release krijgen wij toestemming van KIWA om deze onder attest uit te brengen, dus iedere nieuwe release die we doen wordt vooraf gecontroleerd en valt onder deze attestering. Op deze pagina kunt u het attest downloaden (onder het kopje Betrouwbaar).

Is er een gratis studentenversie van Uniec 3?

Ja, Uniec 3 kan gratis gebruikt worden in het onderwijs door docenten en studenten. Kijk op deze pagina voor de voorwaarden en instructies om een studentenlicentie aan te vragen.