Veel gegeven antwoorden

Staat uw antwoord hier niet bij? Stel dan uw vraag aan het Uniec-team.

BENG indicatoren en eisen

Waar kan ik de NTA 8800 downloaden?

De NTA 8800 kan gratis gedownloade worden op de site van NEN. 

Wanneer worden de BENG-eisen van kracht?

De ingangsdatum van de NTA 8800 is 1 januari 2021. Met invoer van de NTA 8800 wijzigen zowel de rekenmethodiek als de eisen (naar BENG). De enige uitzondering betreft overheidsgebouwen, daarvoor zijn de BENG-eisen per 01-01-2019 van kracht geworden. Overheidsgebouwen zijn gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidsinstanties zijn gevestigd. Hieronder vallen bijvoorbeeld kantoren van ministeries, maar geen scholen en ziekenhuizen. Omdat er maar een paar overheidsgebouwen in 2019/2020 ontwikkeld worden, stelt de overheid hiervoor tijdelijke software beschikbaar. Zie voor meer informatie de website van RVO.

Hoe bereken ik de BENG indicatoren van een overheidsgebouw per 01-01-2019?

Voor overheidsgebouwen zijn de BENG eisen per 01-01-2019 van kracht geworden. Hiervoor stelt de overheid gratis software ter beschikking. Zie voor meer informatie over welke gebouwen onder deze regeling vallen en een link naar de gratis software de website van RVO.

Wat moet ik doen als mijn opdrachtgever voor 01-01-2021 BENG eisen stelt?

In Uniec 2 worden indicatieve BENG eisen getoond op basis van de “Handreiking BENG” opgesteld door Nieman Raadgevend Ingenieurs in opdracht van BZK. Deze “Handreiking BENG” is medio 2017 ontwikkeld toen de NTA 8800 nog niet gereed was. Daarom zijn deze BENG-indicatoren alleen indicatief. Inmiddels is de NTA 8800 gepubliceerd en is het duidelijk dat zowel de rekenmethodiek als de eisen gewijzigd zullen worden t.o.v. de informatie uit de Handreiking BENG. Daarom is het belangrijk om in gesprek te gaan met de opdrachtgever en te bespreken hoe de gewenste energiezuinigheid het beste gemeten kan worden. Indien er toch gekozen wordt voor BENG-eisen vóór 01-01-2021 (dus op basis van de indicatoren uit Uniec 2) is het verstandig om de opdrachtgever goed in te lichten over de beperkingen van die methode. Als alternatief zou met de opdrachtgever besproken kunnen worden dat een Bijna Energie Neutraal Gebouw gerealiseerd wordt door een EPC te realiseren die lager is dan 0,40 (bijvoorbeeld ergens tussen 0,00 en 0,20).

Eisen rondom certificeren, examens en afmelden

Moet ik gecertificeerd zijn voor berekeningen onder de NTA 8800?

Ja en nee. Iedereen kan Uniec 3 aanschaffen en daarmee berekeningen maken. Wij checken niet op certificering en diplomering. Onderzoekswerk of vergelijkende concepten opstellen kan dus door iedereen gedaan worden. Maar wanneer u een berekening wilt indienen t.b.v. de omgevingsvergunning, zal deze berekening opgesteld en afgemeld moeten worden door een gediplomeerd adviseur. Het bedrijf waarvoor de adviseur werkt zal gecertificeerd moeten zijn conform BRL 9500. Hetzelfde geldt voor het afmelden van een berekening bij RVO om een energielabel te verkrijgen. Lees meer over de BRL 9500 en certificeren op de website van InstallQ.

U kunt ervoor kiezen om uw bedrijf BRL 9500 te certificeren. Daarvoor verwijzen we u naar de instanties die een BRL 9500 certificaat kunnen afgeven: Dekra certification, EPG Certificering, KIWA, SKG-IKOB.

U kunt er ook voor kiezen om onder het BRL 9500 certificaat van een zogenaamde “koepel” te werken. Daarvoor kunt u samenwerken met 1rgielabel, BuildingLabel, Duurzaam Energieloket of Immocert.

De keuze tussen zelf BRL 9500 certifceren of aansluiten bij een koepel hangt o.a. samen met het aantal berekeningen dat u jaarlijks verwacht te doen en de mate waarin u zelf uw kwaliteitsbewaking proces in de hand wilt hebben of graag ontzorgt wilt worden in kwaliteitsbewaking.

Welke examens moet ik afleggen om vakbekwaam te zijn voor het indienen van een NTA 8800 berekening t.b.v. omgevingsvergunning?

De berekeningen ten behoeve van de omgevingsvergunning moeten altijd met de detailmethode gemaakt worden. Daarvoor moet u detailadviseur zijn. Zie ons nieuwsbericht over examens met een uitgebreide toelichting over welke examens leiden tot EP-W/D en EP-U/D diplomering.

Welke examens moet ik afleggen om energielabel van een woning te kunnen afmelden?

Per woning moet u bepalen of deze volgens de basis- of detailmethode opgenomen mag worden. Voor basisadviseurs gelden andere examens dan voor detailadviseurs. Zie ons nieuwsbericht over examens met een uitgebreide toelichting over de verschillende mogelijkheden en bijbehorende examens.

Ik heb al een EPA-W / EPN-W / EPA-U / EPN-U diploma. Moet ik nog examens afleggen om door te kunnen onder de NTA 8800?

Ja. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw diploma te “upgraden” naar de nieuwe situatie. Zie ons nieuwsbericht over examens met een uitgebreide toelichting over de verschillende mogelijkheden en bijbehorende examens.

Welk niveau van eHerkenning is nodig voor afmelden van gebouwen?

Afmelden van gebouwen maakt gebruik van eHerkenning niveau 3. Voor meer informatie rondom aanvragen en gebruik van eHerkenning kunt u deze website raadplegen.

Welke eisen gelden er als de omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor 1 januari 2021 en het gebouw na 1 januari 2021 wordt opgeleverd?

Na 1 januari 2021 kan alleen nog afgemeld worden conform de NTA 8800. Dat betekent dat een gebouw dat na 1 januari 2021 opgeleverd wordt, afgemeld moet worden conform NTA 8800 om een energielabel te verkrijgen (dat de opdrachtgever nodig heeft voor verhuur of verkoop). Het is niet zo dat daarmee ook de BENG eisen voor dat gebouw van kracht worden. De eisen voor een gebouw worden bepaald door de datum van aanvraag omgevingsvergunning. Dus als de omgevingsvergunning voor 1 januari 2021 is aangevraagd, gelden de EPC eisen van dat moment.

Om een afmelding op moment van oplevering te kunnen doen, is een projectdossier verplicht om de informatie in de berekening te onderbouwen met bewijsmateriaal. Als er geen informatie verzameld is tijdens het bouwproces moet de informatie verzameld worden tijdens de opname van het opgeleverde gebouw. Een deel van het bewijsmateriaal is dan makkelijk op te nemen in het projectdossier, zoals bijvoorbeeld het type verwarmingstoestel. Andere informatie is waarschijnlijk niet te bewijzen tijdens een opname (zoals bijvoorbeeld het isolatiemateriaal in de spouw). Voor deze informatie valt de adviseur dan terug op keuze “onbekend”. De opname is nog steeds mogelijk, maar de energieprestatie zal in die gevallen met een veilige waarde berekend worden (bijvoorbeeld op bouwjaar) en dit zou kunnen leiden tot een slechter energielabel dan wanneer deze informatie wel bewezen kan worden door facturen of foto’s verzameld tijdens het bouwproces.

Deze procesbeschrijving is de huidige stand van zaken. Er zijn organisaties die zich inzetten voor een overgangsregeling, maar tot nu toe is daar nog geen toezegging in gedaan.

Software Uniec 3

Door wie wordt Uniec 3 ontwikkeld?

Uniec 3 wordt ontwikkeld door DGMR Software BV en Earth Energie Advies BV. Deze partijen samen realiseren voor u een software product dat voldoet aan alle eisen die de NTA 8800 stelt en voor u gebruiksvriendelijk is. Daarmee wordt Uniec 3 de opvolger van zowel Uniec 2 als ENORM.

Voor welk soort gebouwen is Uniec 3 geschikt?

Met Uniec 3 kunt u alle soorten gebouwen doorrekenen, dus bestaand en nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw.

Wanneer kunnen we rekenen met Uniec 3?

Op dit moment wordt Uniec 3 ontwikkeld. We verwachten in april 2020 een eerste versie gereed te hebben waarmee BENG indicatoren berekend kunnen worden, die we ook aan gebruikers ter beschikking zullen stellen. Daarna zal de validatie en attestering van de software plaatsvinden. Daarbij vergelijken de verschillende software leveranciers de resultaten van hun software om ervoor te zorgen dat alle aanbieders van software met gelijke berekeningsresultaten komen. Deze resultaten vormen de basis voor attestering door een onafhankelijke instantie.

Cursussen

Welke cursussen worden er aangeboden met Uniec 3?

Wij bieden verschillende cursussen aan zodat u een keuze kunt maken die het best bij uw informatiebehoefte past. In ons nieuwsbericht helpen we u bij het kiezen van een passende opleiding voor uw werkzaamheden. Bij de implementatie van de NTA 8800 wordt een certificerings- en diplomeringsplicht geïmplementeerd vergelijkbaar met de huidige eisen voor EPA-adviseurs.  Let er bij het kiezen van de cursus op welke diploma’s u wel of niet wilt behalen. Kijk op onze opleidingen pagina voor ons totale cursusaanbod.

Wanneer kan ik op cursus met Uniec 3?

We hebben vele cursussen ingepland. Kijk op onze opleidingen pagina voor ons cursusaanbod. Als u niet zeker bent van welke cursus bij uw informatiebehoefte past, lees dan eerst ons nieuwsbericht.

Planning

Wanneer worden de BENG-eisen van kracht?

De ingangsdatum van de NTA 8800 is 1 januari 2021. Met invoer van de NTA 8800 wijzigen zowel de rekenmethodiek als de eisen (naar BENG). De enige uitzondering betreft overheidsgebouwen, daarvoor zijn de BENG-eisen per 01-01-2019 van kracht geworden. Overheidsgebouwen zijn gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidsinstanties zijn gevestigd. Hieronder vallen bijvoorbeeld kantoren van ministeries, maar geen scholen en ziekenhuizen. Omdat er maar een paar overheidsgebouwen in 2019/2020 ontwikkeld worden, stelt de overheid hiervoor tijdelijke software beschikbaar. Zie voor meer informatie de website van RVO.

Wanneer kan ik Uniec 3 gebruiken?

We streven ernaar om in april 2020 een eerste rekenende beta-versie van Uniec 3 beschikbaar te stellen. In de maanden erna zullen we nieuwe versies releasen met aanvullende functionaliteiten.

Wanneer kan ik op cursus met Uniec 3?

We hebben vele cursussen ingepland. Kijk op onze opleidingen pagina voor ons cursusaanbod. Als u niet zeker bent van welke cursus bij uw informatiebehoefte past, lees dan eerst ons nieuwsbericht.