Veel gegeven antwoorden

Staat uw antwoord hier niet bij? Stel dan uw vraag aan het Uniec-team.

BENG indicatoren en eisen

Waar kan ik de NTA 8800 downloaden?

De NTA 8800 kan gratis gedownloade worden op de site van NEN. 

Wanneer worden de BENG-eisen van kracht?

De ingangsdatum van de NTA 8800 is 1 januari 2021. Met invoer van de NTA 8800 wijzigen zowel de rekenmethodiek als de eisen (naar BENG). De enige uitzondering betreft overheidsgebouwen, daarvoor zijn de BENG-eisen per 01-01-2019 van kracht geworden. Overheidsgebouwen zijn gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidsinstanties zijn gevestigd. Hieronder vallen bijvoorbeeld kantoren van ministeries, maar geen scholen en ziekenhuizen. Omdat er maar een paar overheidsgebouwen in 2019/2020 ontwikkeld worden, stelt de overheid hiervoor tijdelijke software beschikbaar. Zie voor meer informatie de website van RVO.

Hoe bereken ik de BENG indicatoren van een overheidsgebouw per 01-01-2019?

Voor overheidsgebouwen zijn de BENG eisen per 01-01-2019 van kracht geworden. Hiervoor stelt de overheid gratis software ter beschikking. Zie voor meer informatie over welke gebouwen onder deze regeling vallen en een link naar de gratis software de website van RVO.

Wat moet ik doen als mijn opdrachtgever voor 01-01-2021 BENG eisen stelt?

In Uniec 2 worden indicatieve BENG eisen getoond op basis van de “Handreiking BENG” opgesteld door Nieman Raadgevend Ingenieurs in opdracht van BZK. Deze “Handreiking BENG” is medio 2017 ontwikkeld toen de NTA 8800 nog niet gereed was. Daarom zijn deze BENG-indicatoren alleen indicatief. Inmiddels is de NTA 8800 gepubliceerd en is het duidelijk dat zowel de rekenmethodiek als de eisen gewijzigd zullen worden t.o.v. de informatie uit de Handreiking BENG. Daarom is het belangrijk om in gesprek te gaan met de opdrachtgever en te bespreken hoe de gewenste energiezuinigheid het beste gemeten kan worden. Indien er toch gekozen wordt voor BENG-eisen vóór 01-01-2021 (dus op basis van de indicatoren uit Uniec 2) is het verstandig om de opdrachtgever goed in te lichten over de beperkingen van die methode. Als alternatief zou met de opdrachtgever besproken kunnen worden dat een Bijna Energie Neutraal Gebouw gerealiseerd wordt door een EPC te realiseren die lager is dan 0,40 (bijvoorbeeld ergens tussen 0,00 en 0,20).

Eisen rondom certificeren, examens en afmelden

Moet ik gecertificeerd zijn voor berekeningen onder de NTA 8800?

Ja en nee. Iedereen kan Uniec 3 aanschaffen en daarmee berekeningen maken. Wij checken niet op certificering en diplomering. Onderzoekswerk of vergelijkende concepten opstellen kan dus door iedereen gedaan worden. Maar wanneer u een berekening wilt indienen t.b.v. de omgevingsvergunning, zal deze berekening opgesteld en afgemeld moeten worden door een gediplomeerd adviseur. Het bedrijf waarvoor de adviseur werkt zal gecertificeerd moeten zijn conform BRL 9500. Hetzelfde geldt voor het afmelden van een berekening bij RVO om een energielabel te verkrijgen. Lees meer over de BRL 9500 en certificeren op de website van InstallQ.

U kunt ervoor kiezen om uw bedrijf BRL 9500 te certificeren. Daarvoor verwijzen we u naar de instanties die een BRL 9500 certificaat kunnen afgeven: Dekra certification, EPG Certificering, KIWA, SKG-IKOB.

U kunt er ook voor kiezen om onder het BRL 9500 certificaat van een zogenaamde “koepel” te werken. Daarvoor kunt u samenwerken met 1rgielabel, BuildingLabel, Duurzaam Energieloket of Immocert.

De keuze tussen zelf BRL 9500 certifceren of aansluiten bij een koepel hangt o.a. samen met het aantal berekeningen dat u jaarlijks verwacht te doen en de mate waarin u zelf uw kwaliteitsbewaking proces in de hand wilt hebben of graag ontzorgd wilt worden in kwaliteitsbewaking.

Welke examens moet ik afleggen om vakbekwaam te zijn voor het indienen van een NTA 8800 berekening t.b.v. omgevingsvergunning?

De berekeningen ten behoeve van de omgevingsvergunning moeten altijd met de detailmethode gemaakt worden. Daarvoor moet u detailadviseur zijn. Zie ons nieuwsbericht over examens met een uitgebreide toelichting over welke examens leiden tot EP-W/D en EP-U/D diplomering.

Welke examens moet ik afleggen om energielabel van een woning te kunnen afmelden?

Per woning moet u bepalen of deze volgens de basis- of detailmethode opgenomen mag worden. Voor basisadviseurs gelden andere examens dan voor detailadviseurs. Zie ons nieuwsbericht over examens met een uitgebreide toelichting over de verschillende mogelijkheden en bijbehorende examens.

Ik heb al een EPA-W / EPN-W / EPA-U / EPN-U diploma. Moet ik nog examens afleggen om door te kunnen onder de NTA 8800?

Ja. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw diploma te “upgraden” naar de nieuwe situatie. Zie ons nieuwsbericht over examens met een uitgebreide toelichting over de verschillende mogelijkheden en bijbehorende examens.

Welk niveau van eHerkenning is nodig voor afmelden van gebouwen?

Afmelden van gebouwen maakt gebruik van eHerkenning niveau 3. Voor meer informatie rondom aanvragen en gebruik van eHerkenning kunt u deze website raadplegen.

Welke eisen gelden er als de omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor 1 januari 2021 en het gebouw na 1 januari 2021 wordt opgeleverd?

Na 1 januari 2021 kan alleen nog afgemeld worden conform de NTA 8800. Dat betekent dat een gebouw dat na 1 januari 2021 opgeleverd wordt, afgemeld moet worden conform NTA 8800 om een energielabel te verkrijgen (dat de opdrachtgever nodig heeft voor verhuur of verkoop). Het is niet zo dat daarmee ook de BENG eisen voor dat gebouw van kracht worden. De eisen voor een gebouw worden bepaald door de datum van aanvraag omgevingsvergunning. Dus als de omgevingsvergunning voor 1 januari 2021 is aangevraagd, gelden de EPC eisen van dat moment.

Om een afmelding op moment van oplevering te kunnen doen, is een projectdossier verplicht om de informatie in de berekening te onderbouwen met bewijsmateriaal. Als er geen informatie verzameld is tijdens het bouwproces moet de informatie verzameld worden tijdens de opname van het opgeleverde gebouw. Een deel van het bewijsmateriaal is dan makkelijk op te nemen in het projectdossier, zoals bijvoorbeeld het type verwarmingstoestel. Andere informatie is waarschijnlijk niet te bewijzen tijdens een opname (zoals bijvoorbeeld het isolatiemateriaal in de spouw). Voor deze informatie valt de adviseur dan terug op keuze “onbekend”. De opname is nog steeds mogelijk, maar de energieprestatie zal in die gevallen met een veilige waarde berekend worden (bijvoorbeeld op bouwjaar) en dit zou kunnen leiden tot een slechter energielabel dan wanneer deze informatie wel bewezen kan worden door facturen of foto’s verzameld tijdens het bouwproces.

RVO heeft onderzoek laten doen naar welke extra parameters opgenomen moeten worden t.o.v. de EPC-berekening en hoeveel tijd dit gaat kosten. Lees hier meer over dit onderzoek.

Software Uniec 3

Door wie wordt Uniec 3 ontwikkeld?

Uniec 3 wordt ontwikkeld door DGMR Software BV en Earth Energie Advies BV. Deze partijen samen realiseren voor u een software product dat voldoet aan alle eisen die de NTA 8800 stelt en voor u gebruiksvriendelijk is. Daarmee wordt Uniec 3 de opvolger van zowel Uniec 2 als ENORM.

Voor welk soort gebouwen is Uniec 3 geschikt?

Met Uniec 3 kunt u alle soorten gebouwen doorrekenen, dus bestaand en nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw.

Waarom mis ik zoveel functionaliteiten in de beta-versie die wel beschikbaar zijn in de huidige software?

De versie die u nu gebruikt is een beta-versie. Bij het ontwerp hebben we goed nagedacht over vele gebruiksvriendelijke features, die in de voorbereiding mee ontwikkeld zijn. De laatste maanden heeft de focus echter gelegen op correcte rekenresultaten omdat de markt daar het eerste behoefte aan heeft. In de komende maanden zullen we Uniec 3 verder ontwikkelen waarbij we stapsgewijs de gebruiksvriendelijke functies zullen releasen. Op deze pagina kunt u zien welke features in de komende maanden worden toegevoegd.

Is Uniec 3 geattesteerde software?

Ja, op 01-07-2020 is de software geattesteerd conform de op dat moment vastgestelde BRL 9501. Het attest kunt u hier downloaden. De uitgevoerde attesteringstesten zijn echter geen volledige afspiegeling van alle situaties die kunnen voorkomen. In de loop van 2020 worden er extra testen uitgevoerd. Dus alhoewel de software geattesteerd is, kunnen resultaten van berekeningen nog wijzigen. Om klanten de gelegenheid te geven om met de recentste software versie te werken (waarin continu bugs worden opgelost en nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd), zullen wij tijdens 2020 regelmatig nieuwe releases doen. Vanuit de inlog-pagina van Uniec 3 gaat u altijd naar de recentste versie van Uniec 3.

Wat moet ik doen als de berekeningsresultaten door een nieuwe release plotseling ingrijpend veranderen?

Uiteraard is dit vervelend als u ver in het ontwerpproject zit en uitgangspunten in de berekening niet meer kunt of wilt wijzigen. Wij houden de geattesteerde versie van Uniec 3 online. U kunt daarin uw berekening invoeren met dezelfde uitgangspunten als in de recentste versie. Als de berekening in de attesteringsversie wel voldoet aan de BENG eisen en in de recentste versie niet, kan deze berekening voor omgevingsvergunning ingediend worden terwijl die niet voldoet aan de BENG eisen. De invoer van beide berekeningen (in recentste versie en in de juli attestering versie) moet identiek zijn. Dit kunt u bewijzen via screenprints van de invoer. Tevens dienen de resultaten die linksboven getoond worden, op de print te zien te zijn. In dat geval zal de gemeente de berekening die niet voldoet, accepteren. Deze regeling om onder voorwaarden ontheffing van de BENG eisen te krijgen, geldt tot 1 juli 2021. Deze overgangsregeling zal opgenomen worden in Regeling Bouwbesluit. U kunt hier de attesteringsversie-juli2020 van Uniec 3 benaderen.

Cursussen

Welke cursussen worden er aangeboden met Uniec 3?

Wij bieden verschillende cursussen aan zodat u een keuze kunt maken die het best bij uw informatiebehoefte past. In ons nieuwsbericht helpen we u bij het kiezen van een passende opleiding voor uw werkzaamheden. Bij de implementatie van de NTA 8800 wordt een certificerings- en diplomeringsplicht geïmplementeerd vergelijkbaar met de huidige eisen voor EPA-adviseurs.  Let er bij het kiezen van de cursus op welke diploma’s u wel of niet wilt behalen. Kijk op onze opleidingen pagina voor ons totale cursusaanbod.

Wanneer kan ik op cursus met Uniec 3?

We hebben vele cursussen ingepland. Kijk op onze opleidingen pagina voor ons cursusaanbod. Als u niet zeker bent van welke cursus bij uw informatiebehoefte past, lees dan eerst ons nieuwsbericht.

Waarom worden al jullie cursussen voor de zomervakantie on-line cursussen en kiezen jullie niet voor een kleine groep met 1,5 m afstand tussen de deelnemers (“de 1,5 m maatschappij”)?

  1. Bij een software cursus zijn veel opdrachten inbegrepen. Tijdens deze opdrachten wil een docent met de cursist meekijken op het scherm. Dan is het moeilijk om zich aan de 1,5 m afstand te houden. Tijdens een online training kan de cursist zijn scherm op afstand delen met de docent zodat er geen besmettingsgevaar is.
  2. Indien bij een kleine groep iemand komt die lichte ziekte symptomen vertoont, stelt dat de docent en andere cursisten voor een dilemma. Moet de persoon naar huis gestuurd worden of niet? Vormt hij / zij een gevaar voor de anderen? Door online deel te nemen, worden dergelijke dilemma’s voorkomen.

Verschilt de prijs van een on-line cursus van de prijs van een cursus op locatie?

Nee, de totaalprijs voor software training en examentraining blijft ongewijzigd. Indien u voor een online training kiest, besparen wij op de kosten voor de locatie. Daarom zullen we de klassen bij online training kleiner maken. U kiest dus zelf: online les met maximaal 12 deelnemers, of op een reguliere locatie met maximaal 15 deelnemers.

Let op: wij kunnen de situatie in het najaar niet voorspellen, dus als u boekt voor een training op locatie, zou het ook in het najaar kunnen dat wij besluiten die om te zetten naar een online training als dit om gezondheidsredenen noodzakelijk is.

Waarom verschuiven de data van de software trainingen van mei naar juni als deze online wordt?

  1. Het is een zeer complexe planning om alle docenten voor de verschillende cursussen, de locaties en de examinerende instelling op elkaar af te stemmen. Daarvoor hebben wij tijd nodig gehad die niet besteed kon worden aan het ontwikkelen van cursusmateriaal.
  2. Uniec 3 is volop in ontwikkeling. We verwachten in mei de eerste bèta-versie vrij te geven. Door de software cursussen in juni te geven, willen we in de cursus gebruik maken van zoveel mogelijk functionaliteiten in Uniec 3. Door de cursus eerder te houden, zouden we bepaalde functionaliteiten nog niet kunnen gebruiken tijdens de cursus.
  3. De oorspronkelijke planning om in mei te beginnen met software training was gebaseerd op een doorlooptijd van 4 weken per examenpakket. Om de examens voor de zomervakantie te kunnen afleggen, moesten de software trainingen in mei starten. Aangezien de examentraining en het examen na de zomervakantie plaatsvinden, is het mogelijk om de software training in juni te volgen.

Planning

Wanneer worden de BENG-eisen van kracht?

De ingangsdatum van de NTA 8800 is 1 januari 2021. Met invoer van de NTA 8800 wijzigen zowel de rekenmethodiek als de eisen (naar BENG). De enige uitzondering betreft overheidsgebouwen, daarvoor zijn de BENG-eisen per 01-01-2019 van kracht geworden. Overheidsgebouwen zijn gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidsinstanties zijn gevestigd. Hieronder vallen bijvoorbeeld kantoren van ministeries, maar geen scholen en ziekenhuizen. Omdat er maar een paar overheidsgebouwen in 2019/2020 ontwikkeld worden, stelt de overheid hiervoor tijdelijke software beschikbaar. Zie voor meer informatie de website van RVO.

Wanneer kan ik extra functionaliteiten in Uniec 3 verwachten?

Wij werken continu om Uniec 3 verder te ontwikkelen. Op deze pagina ziet u waar wij nog aan werken.

Wanneer kan ik op cursus met Uniec 3?

We hebben vele cursussen ingepland. Kijk op onze opleidingen pagina voor ons cursusaanbod. Als u niet zeker bent van welke cursus bij uw informatiebehoefte past, lees dan eerst ons nieuwsbericht.