Skip to main content

In deze versie van Uniec 3 zijn de volgende bugs hersteld.

  • Bij de keuze voor een verwarmingssysteem met onbekende aanvoertemperatuur en een productspecifieke CV-ketel als tweede opwekker kreeg men een oeps-melding. Dit gebeurde alleen in versie 3.2.
  • Bij afmelden op mapniveau van meerdere utiliteitsgebouwen werd soms onterecht geen energielabel gegenereerd.
  • Gebruikers die eerder aan een andere licentie waren gekoppeld ondervonden soms inlogproblemen.