Skip to main content

In deze versie van Uniec 3 zijn een aantal kleine bugs hersteld die merendeels te maken hebben met de release op 1 juli 2023 van de nieuwe modules ‘varianten’ en ‘maatwerk advies’:

 • Maatregel Rc-, U en zonwering: bij de begrenzingen werden ook de begrenzingen van aanwezige AOR- en AOS-en getoond. Nu worden alleen de begrenzingen van rekenzones getoond.
 • Maatregel zonwering: bij de begrenzingen werden ook de begrenzingen met AVR, AOR, AOS, sterk geventileerd, water en kelderwand getoond. Nu worden alleen de begrenzingen rechtstreeks aan buitenlucht getoond.
 • Maatregel zonwering: zonwering als maatregel wordt altijd meegerekend bij een maatwerk advies berekening. Bij een NTA 8800 berekening met basisopname en geen koeling zal een zonwering maatregel genegeerd worden conform de regels in de ISSO opnameprotocollen.
 • Maatregel HVAC / PV: tijdens het wijzigen van de naam van de maatregel versprong de tegel van positie.
 • Energieprestatie / varianten: het niet-gebouwgebonden elektriciteitsgebruik kon bij projectwoningen alleen bij de eerste woning aangepast worden.
 • Energieprestatie / varianten: de volgorde van de rijen van de tabel ‘Jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik voor de energiefunctie’ wisselde soms.
 • Energieprestatie / varianten: bij projectwoningen en appartementengebouwen werd in de tabellen (m.u.v. de eerste 2 tabellen) bij alle woningen / appartementen de resultaten van de eerste woning / het gebouw getoond.
 • Varianten: op het variant formulier werd het veld ‘opgewekte elektriciteit’ niet gevuld.
 • BENG en TOjuli beoordeling: bij projectwoningen en appartementengebouwen wordt aangegeven of alle woningen/appartementen wel of niet voldoen aan de BENG en TOjuli eisen. Is sommige gevallen gaf die beoordeling verkeerde resultaten.
 • Rapportage: op de rapportage werden de ‘opmerkingen’ die zijn ingevuld in Uniec 3 niet meer weergegeven.
 • Resultaten overzicht: aan het overzicht is de optie toegevoegd om de CO2-emissie weer te geven.
 • Beschaduwing: in Uniec 3.2 is de mogelijkheid toegevoegd om bij beschaduwing te kiezen voor de ‘default’ categorieën uit de NTA 8800. Bij gebruik van deze default categorieën werd bij spiegelen de beschaduwing niet goed gespiegeld.
 • Zonneboiler: bij berekeningen van projectwoningen met een zonneboiler kon in sommige situaties een foutmelding bij rekenen ontstaan.
 • Afmelden: bij afmelden kwam soms de melding ‘Er heeft zich een probleem voorgedaan bij het opbouwen van het afmeldbestand.’ Dit probleem is opgelost.