Skip to main content

Per 1 juli 2023 zijn twee nieuwe functies aan Uniec 3 toegevoegd namelijk ‘varianten berekenen’ en ‘maatwerkadvies’. Wanneer is het handig om gebruik te maken van deze nieuwe features en hoe werken deze nieuwe functies? In dit artikel geven wij een overzicht.

Varianten berekenen

Veel adviseurs maken meerdere varianten van 1 berekening. De reden is dat een opdrachtgever / gebruiker vaak keuzes wil hebben om de gewenste energieprestatie te realiseren. Bij nieuwbouw kunnen dat meerdere manieren zijn om aan de BENG eisen te voldoen of om het gebouw nog energiezuiniger dan BENG te maken. Bij bestaande bouw wil een adviseur aan een klant kunnen laten zien welke verschillende manieren er zijn om een gebouw te verduurzamen. Voor al deze varianten maakt de adviseur momenteel kopie berekeningen. Om dit vergelijkingsproces te versnellen is de nieuwe functie ‘varianten berekenen’ toegevoegd.

Met de functie ‘varianten berekenen’ kunnen er varianten toegevoegd worden aan de basisberekening. De varianten worden samengesteld door individuele maatregelen te bundelen. Denk daarbij aan maatregelen als het wijzigen van Rc of U-waarden, het toevoegen van zonwering of het toepassen van een andere installatie. De adviseur kan zoveel maatregelen aanmaken als wenselijk en deze in verschillende combinaties bundelen tot varianten. De resultaten van de verschillende varianten worden in overzichtelijke tabellen weergegeven. De adviseur kan zelf kiezen welke resultaten wel / niet in de tabellen opgenomen moeten worden.

Voordelen van de nieuwe functie ‘varianten berekenen’ zijn:

  • maatregelen worden eenmalig aangemaakt en kunnen daarna gebruikt worden in meerdere varianten
  • als er iets gewijzigd wordt in de basisberekening, dan werkt deze wijziging automatisch door in alle varianten
  • de Uniec 3 overzichten van de varianten geven snel inzicht in de effecten van de maatregelen
  • de adviseur bespaart veel rapportage tijd doordat de tabellen door Uniec 3 gegenereerd worden en geëxporteerd kunnen worden naar Excel

In de video ‘Varianten berekenen’ wordt uitgebreid toegelicht hoe deze nieuwe functie in Uniec 3 gebruikt kan worden.

Maatwerkadvies

Het onderdeel ‘maatwerkadvies’ is vooral bedoeld voor de bestaande bouw om een berekening te kunnen aanpassen aan een specifiek gebruikersprofiel. Hierdoor komen de berekende energiegebruiken beter overeen met het gebruik van het desbetreffende gebouw. Voorbeelden van parameters die aangepast kunnen worden zijn temperatuur instellingen, het aantal bewoners, het douchegedrag en het dichtstbijzijnde weerstation.

De functie ‘maatwerkadvies’ is gebaseerd op ISSO publicaties 82.2 (woningbouw) en 75.2 (utiliteitsbouw). In deze methodiek wordt niet alleen gerekend met een specifiek gebruikersgedrag en lokaal weerstation maar worden ook formules in de NTA 8800 aangepast om volgens ISSO 82.2 of 75.2 een realistischer beeld te krijgen van het werkelijke energiegebruik. Een berekening gemaakt met de functie ‘maatwerkadvies’ geeft dus altijd andere energiegebruiken dan berekend met de NTA 8800.

Het energielabel, de energieprestatie indicatoren en TOjuli moeten altijd volgens de NTA 8800 bepaald worden. De energie gebruiken worden bij gebruik van maatwerk bepaald volgens ISSO 82.2 of 75.2 met het ingevoerde gebruikersprofiel. In de overzichten die Uniec 3 samenstelt worden beide soorten resultaten weergegeven.

In de video ‘Maatwerkadvies’ wordt uitgebreid toegelicht hoe deze nieuwe functie in Uniec 3 gebruikt kan worden.