Skip to main content

In deze versie van Uniec 3 is maatwerk advies voor Utiliteitsbouw conform ISSO 75.2 toegevoegd.

De Uniec 3 maatwerk module voor woning- en utiliteitsbouw is nu officieel geattesteerd door Kiwa.

In Uniec 3 zijn ook de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 • Algemene gegevens: als bij ‘datum berekening’ de datum niet geselecteerd werd maar ingetypt werd, werd de ingevoerde datum niet opgeslagen.
 • Verwarming: bij productspecifieke CV-ketels moet nu ook aangegeven worden of deze binnen of buiten de thermische schil staan. Deze wijziging is gedaan naar aanleiding van recente verduidelijking door NEN over het toepassingsgebied van hulpenergie verklaringen.
 • Verwarming: bij productspecifieke CV-ketels ingevoerd als bijstook (2e toestel) werd het rendement voor LT en HT verwarming omgewisseld.
 • Verwarming: als bij verwarming het veld ‘ontwerp aanvoertemperatuur’ niet werd ingevoerd, wordt rechts bovenin terecht een foutmelding getoond dat velden niet zijn ingevoerd. Het veld ‘ontwerp aanvoertemperatuur’ werd echter niet rood weergegeven waardoor niet direct duidelijk was welk veld niet was ingevoerd.
 • Resultaten: op het resultatenoverzicht werd voor de bepaling van het elektriciteitsgebruik en aardgasgebruik gebruik gemaakt van een optelling van reeds afgeronde deelresultaten. Door afgeronde deelresultaten te gebruiken, kon het getoonde gebruik zeer beperkt afwijken van het werkelijk berekende gebruik.
 • Resultaten: biomassa verbruik wordt nu in aardgas equivalenten getoond in plaats van in kWh.
 • Resultaten: de reken resultaten links bovenin werden soms onterecht uitgegrijsd alsof ze niet meer actueel waren. Dit gebeurde bijvoorbeeld in sommige gevallen als men op installaties klikte.
 • Rapportage: bij bestaande bouw werden de energieprestatie resultaten onterecht getoetst aan eisen.
 • Rapportage: bij projectwoningen werden bij de energieprestatie van de afzonderlijke woningen geen eisen getoond en werd niet getoetst aan eisen.
 • Rapportage: de header van de tabel ‘jaarlijkse hoeveelheid… energiefunctie’ werd afgesneden.
 • GTO: als in een berekening voor een appartementengebouw of projectwoningen was gekozen om de GTO in te voeren, werd op de rapportage alleen voor de eerste woning deze GTO en de invoerparameters voor de GTO berekening getoond. Voor de andere woningen werd onterecht de TOjuli
 • GTO: als in een berekening eerder een GTO was ingevuld en later toch gekozen was voor ‘TOjuli conform NTA 8800’ werd onterecht de GTO op het energielabel getoond.
 • GTO: in een berekening voor een appartementengebouw of projectwoningen kon de GTO niet per woning worden ingevoerd. Een ingevoerde GTO werd toegepast voor alle woningen.
 • GTO: als bij een appartementengebouw of projectwoningen voor de invoer van GTO werd gekozen, werd deze keuze bij exporteren en importeren teruggezet op ‘TOjuli conform NTA 8800’.
 • Projectwoningen: als een berekening voor projectwoningen werd omgezet naar een berekening voor een enkele woning, werd links bovenin niet meer getoetst op de eisen.

In de Varianten en Maatwerk module zijn de volgende verbeteringen gedaan:

 • Gebruikersprofiel: er kon worden gerekend als het aantal bewoners bij het gebruikersprofiel nog niet was ingevoerd.
 • Maatregel U, Rc en zonwering: er zijn diverse controles toegevoegd om te voorkomen dat bij wijzigingen van maatregelen die in dezelfde variant zitten er maatregelen ontstaan die dezelfde constructie wijzigen.
 • Maatregel zonwering: bij utiliteitsgebouwen kon de regeling van de zonwering niet opgegeven worden
 • Maatregel zonwering: bij vaste zonwering kon de ggl;alt en ggl;dif niet opgegeven worden
 • Maatregel HVAC: in een enkel geval werd op de tegel van verwarming een onjuiste toestelnaam getoond.
 • Maatregel HVAC: In een berekening met varianten konden, door het later wijzigen van de installaties van de basisberekening, in een variant twee dezelfde types installaties aan dezelfde rekenzone gekoppeld worden. Dit is opgelost met een waarschuwing.
 • Maatregel verticale leidingen: bij deze maatregel in combinatie met een gebruikersprofiel ontstond een onterechte foutmelding.
 • Maatregel PV: bij wijziging van een bestaand PV systeem of bij een gemeenschappelijk PV systeem kan niet meer gekozen worden om de kosten van de PV maatregel per vierkante meter in te voeren. Dit omdat in die gevallen moeilijk is te bepalen welke oppervlakte gehanteerd moet worden voor de kostenberekening.
 • Maatregel kosten: bij wijziging van de kosten van een maatregel, werden de kosten van een variant pas bijgewerkt als de variant geselecteerd werd.
 • Overzicht export: in de export naar Excel werden bij de kosten de komma’s als punten weergegeven.
 • Rapportage: in sommige gevallen kon geen rapportage worden gegenereerd omdat er bij maatregelen nog naar velden gekeken werd die verborgen waren.
 • Performance: er zijn verschillende aanpassingen gedaan om de stabiliteit en de performance te verbeteren van berekeningen met varianten.

Basis voor deze release is:

 • Conform Regeling Bouwbesluit 2012
 • Gebaseerd op norm: NTA 8800:2023 (januari 2023)
 • Gebaseerd op BRL 9501 d.d. 28-11-2019 inclusief wijzigingsblad d.d. 01-02-2023