Skip to main content

In deze versie van Uniec 3 zijn de volgende bugs hersteld:

  • Verwarming: bij keuze voor een productspecifieke CV ketel in combinatie met een onbekende aanvoertemperatuur werd met een verwarmingsrendement behorende bij lage temperatuur verwarming (97,5%) gerekend terwijl dit hoge temperatuurverwarming (95%) moet zijn.
  • Varianten: wanneer in een variant een combinatie zat van een maatregel voor wijzigen U-waarde en een maatregel wijzigen ggl-waarde, die betrekking had op dezelfde constructie, werd slechts één van de 2 maatregelen doorgerekend in de variant. Tevens werden soms combinaties van U- en ggl-maatregelen niet toegestaan in een variant terwijl hiervoor geen reden was.
  • Varianten: bij een variant met U- en ggl-maatregelen konden achteraf wijzigen in de maatregelen aangebracht worden waardoor voor dezelfde constructie meerdere wijzigingen in de U- of ggl-waarde ontstonden. De software rekende dan maar met één van de wijzigingen. Dit is opgelost met een waarschuwing waardoor voor dezelfde constructie nooit meer dan één U- of ggl-wijziging binnen 1 variant kan worden ingevoerd.