Skip to main content

In deze versie van Uniec 3 zijn de volgende bugs hersteld:

  • In een zeer beperkt aantal gevallen kon een berekening met een productspecifieke externe warmtelevering niet worden doorgerekend.
  • Incidenteel kon geen rapportage gegenereerd worden.
  • Als bij maatwerkberekeningen bij het gebruikersprofiel fitten een eigen waarde voor de ‘praktijkfactor systeemgerelateerd ventilatiedebiet’ werd toegepast, werd deze eigen waarde alleen doorgerekend voor de gefitte basisberekening. Voor de varianten werd deze ingevoerde praktijkfactor per abuis niet toegepast. Er werd gerekend met de forfaitaire praktijkfactor.