Skip to main content

In deze versie van Uniec 3 zijn twee bugs met betrekking tot afmelden hersteld:

  • Het afmelden van een hele map met berekeningen gaf een foutmelding.
  • In sommige gevallen werd bij het kiezen voor afmelden bij de drie puntje op de berekeningstegel de melding getoond dat de berekening nog doorgerekend moest worden. Deze melding verdween niet na doorrekenen.