Skip to main content
Category

release notes

Release notes Uniec 3.0.17.1

By release notes

In Uniec 3.0.17.1 zijn de volgende bugs hersteld: Het gelijktijdig afmelden van een map met berekeningen werkte sinds de release van Uniec 3.0.17.0 niet meer. Bij het openen van projecten in de nieuwe versie Uniec 3.0.17.0 ging het upgraden incidenteel mis.

Read More

Release notes Uniec 3.0.17.0

By release notes

In vorige versies van Uniec 3 zijn al diverse aanpassingen gedaan uit NTA 8800 interpretatieblad V2 dat op 1 augustus 2021 is vrijgegeven (zie ook het Wijzigingen- en interpretatiedocument ISSO 82.1 / 75.1). In deze Uniec 3 versie hebben wij de laatste 2 aanpassingen verwerkt: Bij gemeenschappelijke installaties in de…

Read More

Release notes Uniec 3.0.16.0

By release notes

In Uniec 3.0.16.0 zijn de laatste aanpassingen gedaan om (combi-)warmtepompen op ventilatieretourlucht te berekenen conform NTA 8800 interpretatieblad V2 die op 1 augustus 2021 is vrijgegeven. Deze versie van Uniec 3 rekent zowel de overventilatie van warmtepompen op ventilatieretourlucht voor warm tapwater als ruimteverwarming door. Hierdoor is het nu mogelijk…

Read More

Release notes Uniec 3.0.15.0

By release notes

Uniec 3.0.15.0 is een release die het mogelijk maakt om alle warm tapwater verklaringen die zijn gepubliceerd in BCRG op te nemen in Uniec 3. Voor deze release wordt gebruikt gemaakt van NTA 8800 interpretatieblad V2 dat op 1 augustus 2021 wordt vrijgegeven. Hierin zijn aanpassingen gedaan om de overventilatie…

Read More

Release notes Uniec 3.0.14.1

By release notes

Releasenotes Uniec 3.0.14.1 In Uniec 3.0.14.1 is de volgende aanpassing gedaan: Het downloaden van het CSV bestand onder ‘resultaten exporteren’ werkte sinds de release van Uniec 3.0.14.0 niet meer altijd. Dat is hersteld.

Read More

Release notes Uniec 3.0.14.0

By release notes

In Uniec 3.0.14.0 zijn een groot aantal aanpassingen gedaan. Dit betreft onder andere technische aanpassingen die de stabiliteit vergroten en voorkomen dat incidenteel invoer niet opgeslagen wordt. Verder is het doorrekenen van (grote) berekeningen versneld. De komende weken blijven wij verder werken aan het verbeteren van de stabiliteit en snelheid…

Read More

Release notes Uniec 3.0.13.2

By release notes

In Uniec 3.0.13.2 zijn de volgende verbeteringen verwerkt: Verslepen van rijen in tabellen: in de bouwkundige bibliotheek en bij indeling gebouw lukte het niet meer om de volgorde van rijen in de tabellen te veranderen. Boosterwamtepompen: wanneer een boosterwarmtepomp met een ‘eigen waarde’ voor de COP ingevoerd werd kon de…

Read More

Release notes Uniec 3.0.13.1

By release notes

In Uniec 3.0.13.1 zijn de volgende problemen opgelost: Sommige berekeningen konden niet worden doorgerekend terwijl er ook geen foutmeldingen zichtbaar waren voor de gebruiker. Dit probleem is opgelost waardoor de foutmeldingen nu te zien zijn voor de gebruiker. In nieuwe berekeningen (gemaakt in versie 3.0.13.0) kon een zonneboiler niet aan…

Read More

Release notes Uniec 3.0.13.0

By release notes

In Uniec 3.0.13.0 zijn een groot aantal aanpassingen gedaan. Dit betreft onder andere technische aanpassingen waardoor het laden van projectmappen, het kopiëren van appartementen en het berekenen van de BENG resultaten sneller gaat. Ook de melding ‘leave site’ bij het verlaten van de berekening komt niet meer tevoorschijn. In de…

Read More