Skip to main content

In deze nieuwe versie van Uniec 3 is een aanpassing gedaan om de stabiliteit van Uniec 3 te verbeteren door de data van de server op een andere manier op te halen. Bij deze nieuwe methode wordt de server minder zwaar belast waardoor deze stabieler presteert.

Verder zijn de volgende bugs hersteld:

 • Bij gemeenschappelijke systemen was het niet duidelijk welke totaal oppervlakte van het systeem ingevuld moest worden (die van het gehele gebouw of die van 1 identiek systeem). Tevens was niet duidelijk of de oppervlakte in- of exclusief de gemeenschappelijke ruimte ingevoerd moest worden. Om dat te verduidelijken is tekstueel in de software aangepast dat het gaat om de ‘Ag;totaal per systeem exclusief gemeenschappelijke ruimte’.
 • Bij meerdere identieke gemeenschappelijke systemen moet de ingevoerde oppervlakte aangepast worden aan de nieuwe definitie ‘Ag;totaal per systeem exclusief gemeenschappelijke ruimte’. Hetzelfde geldt bij de aanwezigheid van gemeenschappelijke ruimten in combinatie met een gemeenschappelijk systeem. Deze wijziging resulteert in andere rekenresultaten.
 • Bij berekeningen van appartementengebouwen ingevoerd per appartement in combinatie met gemeenschappelijke ruimten werd de oppervlakte van de gemeenschappelijke ruimten bij de gebouw berekening niet naar rato verdeeld over de aanwezige systemen. De gehele gemeenschappelijke ruimten werd aan 1 willekeurig appartement gekoppeld. Dit resulteerde alleen in afwijkingen als er meer dan één gelijksoortig gemeenschappelijk systeem was (bijvoorbeeld 2 warm tapwater systemen) of een deel van het gebouw op een PV systeem aangesloten was.
 • Bij berekeningen van appartementengebouwen ingevoerd per appartement in combinatie met gemeenschappelijke ruimten en PV panelen aangesloten achter de meter van het gebouw die gedeeld worden met een ander EP plichtig gebouw op het perceel werd bij de naar rato verdeling van de PV opbrengst per appartement de oppervlakte van de gemeenschappelijke ruimten niet meegenomen. Dit resulteerde in een onjuist rekenresultaat van de appartement berekeningen.
 • Bij berekeningen van appartementengebouwen ingevoerd per appartement in combinatie met meerdere warmtapwatersystemen waarvan minimaal 1 een individueel warm tapwatersysteem werd bij de verdeling van de warm waterbehoefte voor de berekening van het totale gebouw gerekend met een onjuist totaal aantal keukens/badkamers.
 • Bij begrenzingen met een AOR of AOS zijn diverse bugs hersteld.
 • Het downloaden van alle rapportages in een map lukte niet als er teveel berekeningen in de map zaten.
 • Bij een afmelding van berekening van een eengezinswoning ontstond soms een foutmelding als de berekening op meer dan 1 adres werd afgemeld.
 • Indien bij verwarming wordt gekozen voor lokale verwarmingstoestellen is bij het veld ‘hulpenergie per toestel’ de tekst gewijzigd in ‘hulpenergie alle lokale opwekkers’.
 • Bij het doorrekenen van projecten bleef de voortgangsbalk soms oneindig doorgaan en kreeg je geen nieuwe rekenresultaten te zien terwijl die er wel waren. Dit werd veroorzaakt door een communicatieprobleem dat is opgelost.
 • Bij verlichting stond het rekenmachine symbool soms in het veld van Pn waardoor dat getal slecht leesbaar was.
 • Zomernachtventilatie openingen op de oriëntatie NW werden in sommige situaties niet meegenomen bij de bepaling van dwarsventilatie.