Skip to main content

In deze nieuwe versie van Uniec 3 zijn enkele veel gevraagde gebruikerswensen geïmplementeerd. Het betreft de volgende functionaliteiten.

 • Op alle formulieren is het veld ‘opmerkingen’ toegevoegd. Dit veld kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een toelichting op te nemen waarom tijdens de opname van een gebouw een bepaalde keuze gemaakt is. Als het opmerkingen veld is ingevuld wordt deze ook in de PDF rapportage opgenomen.
  Bij de meeste formulieren is het veld toegevoegd onderaan het formulier. Bij sommige bouwkundige formulieren is het opmerkingen veld per rij in de tabellen toegevoegd.
 • Bij oppervlakte velden is in de software in 2 tabellen (Geometrie dichte constructies en Geometrie transparante constructies) de mogelijkheid toegevoegd om de lengte en breedte van de constructies in te vullen. De oppervlakte wordt dan automatisch door Uniec 3 ingevuld. Deze velden zijn ook aan de PDF rapportage toegevoegd.
 • Bij alle velden waar een getal (oppervlakte, lengte, aantal) ingevuld moet worden is een knop ‘rekenmachine’ toegevoegd. Wanneer op deze knop wordt geklikt komt een rekenmachine tevoorschijn. Het resultaat van de berekening wordt in het desbetreffende veld ingevuld.
 • Bouwkundige bibliotheek: alle tabellen zijn voorzien van een knop ‘ongebruikt verwijderen’. Als op deze knop gedrukt wordt, worden de bouwkundige bibliotheek constructies die niet in de berekening gebruikt worden verwijderd.

Op de rapportage zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 • Op map niveau kan gekozen worden voor ‘rapportages maken’. Alle PDF rapportages van de berekeningen in de map worden dan in 1 ZIP bestand samengevoegd.
 • Op de PDF rapportage worden bij de bouwkundige bibliotheek alleen de constructies getoond die ook daadwerkelijk in de berekening gebruikt worden.

Verder zijn de volgende aanpassingen in de software gedaan:

 • Warm tapwater: de tekst ‘circulatieleiding met warm tapwater’ is gewijzigd in ‘circulatieleiding voor warm tapwater’ omdat niet elke circulatieleiding voor warm tapwater gevuld is met warm tapwater (dat kan soms ook CV water zijn in combinatie met een afleverset).
 • Ventilatie: als ventilatiesysteem A gekozen wordt, wordt nog een melding gegeven om de invoer bij afgifte van verwarming te controleren. Uniec 3 schakelt na deze melding niet meer automatisch naar het verwarmingssysteem.
 • Koeling: de tekst ‘vergunningsjaar grondwater bron’ is gewijzigd in ‘realisatiejaar grondwater bron’ omdat de ISSO publicaties aangeven in eerste instantie van het realisatiejaar uit te moeten gaan.
 • Sinds 21 juni 2022 komt nadat Uniec 3 voor 5 minuten niet gebruikt is, in de browsers Edge en Chrome, een melding met de titel ‘verbindingsprobleem’ en de mededeling ‘Uniec 3 kan de server niet bereiken. Controleer uw internetverbinding’. De melding werd veroorzaakt door een update in de browsers Edge en Chrome. Andere internet browsers gaven dit probleem niet. Door een aanpassing in Uniec 3 is deze melding opgelost.
 • Naar aanleiding van een korte storing op 24 juni 2022 zijn enkele technische aanpassingen gedaan om te voorkomen dat dezelfde storing zich opnieuw voordoet.
 • Afmelden: de functie ‘meerdere energielabels op één BAG identificatie’ afmelden werkte sinds 1 juni 2022 niet door een foutje in het afmeldbestand dat opgestuurd wordt naar EP Online.