Releasenotes Uniec 3.1.2.1 en 3.0.21.1

By 19 juli 2022release notes

In deze versie van Uniec 3 is een technische aanpassing gedaan die voorkomt dat bij het laden van het afmeldformulier de database van Uniec 3 te zwaar belast wordt.