Skip to main content

Releasenotes Uniec 3.3.1.1

In deze versie zijn de volgende problemen opgelost:

  • In sommige situaties bleef in het resultaten kader (links bovenin) het veld voor risico oververhitting leeg en werd het veld pas gevuld nadat de berekening werd afgesloten en opnieuw werd geopend.
  • Een foutmelding bij het registreren van utiliteitsbouw berekeningen waar was gekozen voor een eigen waarde voor verlichtingsvermogen.
  • Een fout bij het registreren van de gebouwberekening wanneer de opname adviseur en degene die afmeldt niet dezelfde zijn.
  • Een foutmelding bij utiliteitsbouw waar bij het openen van het formulier ‘ risico oververhitting’ gevraagd werd om invoer terwijl voor utiliteitsbouw geen TOjuli geldt en er niets ingevoerd kon worden.
  • In sommige berekeningen met externe warmtelevering waren resultaten in het resultatenoverzicht een kolom naar rechts verschoven.