Skip to main content
  • Afmelden kan vanaf deze versie alleen in versie 3.1. Uitzondering hierop is het vervangen van een afmelding van een berekening die oorspronkelijk met versie 3.0 is gemaakt. Vervangen van een dergelijke afmelding moet nog met versie 3.0.

Verder zijn de volgende kleine aanpassingen (bug-fixes) gedaan:

  • Berekeningen met een warmtepomp op ventilatieretourlucht in combinatie met een koelsysteem gaven in sommige gevallen een oeps-melding vanwege een kringverwijzing.
  • Als een eigen waarde voor de interne warmtecapaciteit ingevoerd werd in een berekening van een appartementengebouw, werd deze ingevoerde waarde voor zowel het gebouw als de afzonderlijke appartementen gebruikt. Met als gevolg dat voor de afzonderlijke appartementen met een te hoge interne warmtecapaciteit werd gerekend. De interne warmtecapaciteit wordt nu oppervlakte gewogen verdeeld over de appartementen.
  • Door een fout was het mogelijk een gemeenschappelijke ruimte in te voeren in situaties waar dit eigenlijk niet van toepassing is zoals bijvoorbeeld bij een grondgebonden woning.
  • In sommige gevallen was het niet mogelijk om het aantal identieke systemen aan te passen terwijl dit wel wenselijk was.
  • Op het afmeldformulier werd alleen de omschrijving die op ‘indeling gebouw’ was ingevuld getoond. Op verzoek van velen, wordt nu op het afmeldformulier ook de omschrijving die op ‘algemene gegevens’ is ingevuld, getoond.
  • Als er bij een utiliteitsgebouw meerdere VBO-id’s werden opgegeven, werd het label alleen bij het eerste VBO-id geregistreerd in EP-online. Nu wordt dit bij alle opgegeven VBO-id’s geregistreerd.
  • In zeer specifieke gevallen kwam de ingevoerde zonneboiler niet terug op het energielabel.
  • In sommige gevallen werd niet alle invoergegevens getoond in een berekening die al was afgemeld.