Skip to main content

In de release van Uniec versie 3.2.2.0 zaten een paar bugs die hersteld zijn. Het betreft de volgende punten:

  • Installaties: bij gebruik van de functie ‘varianten berekenen’ kon het voorkomen dat de tegels op het formulier ‘installaties’ niet meer zichtbaar waren.
  • Varianten: als bij de basisberekening een eigen waarde voor het ‘niet-gebouwgebonden elektriciteitsgebruik’ was ingevoerd, werd die waarde niet overgenomen bij de varianten.
  • Varianten: als aan een variant een maatregel ‘infiltratie, verticale leidingen, HVAC, PV of windenergie’ was toegevoegd en deze werd doorgerekend konden daarna geen andere (bouwkundige) maatregelen meer toegevoegd worden.
  • Resultaten overzicht: als op rekenen geklikt werd met het resultaten overzicht open, werden de rekenresultaten niet ververst.
  • Oeps meldingen: bij een aantal berekeningen resulteerde doorrekenen in een Oeps melding.
  • Afmelden: bij het afmelden van een woongebouw met een verschillende adviseur voor opname en afmelding kon bij de registratie van het gehele woongebouw de verkeerde adviseur meegegeven worden.