Skip to main content

In deze release zijn de volgende type verklaringen toegevoegd aan de producten database van Uniec 3:

  1. Gelijkwaardigheidsverklaringen van warmtepompen waarbij een relatie aanwezig is tussen de warm water behoefte en de koelbehoefte. Deze verklaringen zijn zowel verwerkt bij warm tapwater als bij koeling. Hierdoor kan de Itho Daalderop WPU serie nu optimaal berekend worden. Bij dit type toestellen moet bij het het invoeren van het warm tapwater toestel opgegeven worden uit welk koelsysteem de warmte afkomstig is.
  2. Kwaliteitsverklaringen van koudeopslag zijn toegevoegd voor woningbouw; dit betreft toestellen van Alpha Innotec, Bosch en Nibe.
  3. Kwaliteitsverklaringen van compressie koelsystemen zijn toegevoegd voor woning- en utiliteitsbouw; dit betreft toestellen van Daikin, Mitsubishi Electric, Nibe, Panasonic en Vaillant.

Verder zijn de volgende bugfixes verwerkt:

  • Koeling: bij invoeren van koudeopslag met een eigen EER wordt geen extra pompenergie in rekening gebracht omdat deze bij koudeopslag systemen met BCRG verklaring in de EER verrekend zit.
  • Koeling: bij invoeren van compressie koelsystemen met een eigen EER wordt geen extra hulpenergie voor de opwekker in rekening gebracht omdat deze bij compressie koelsystemen met BCRG verklaring in de EER verrekend zit.
  • Koeling: bij gebruik van meerdere opwekkers en eigen invoer van de fractie werd de fractie van de 2e opwekker niet goed berekend.
  • Maatregel PV: als een PV systeem uit een PV maatregel werd verwijderd resulteerde dat in een Oeps melding.