Skip to main content

In deze release is de volgende bug hersteld. Bij woongebouwen ingevoerd per appartement en bij projectwoningen met gelijkwaardigheidsverklaringen waar sprake is van een relatie tussen de warm water behoefte en de koelbehoefte (Itho Daalderop WPU serie) werd de COP van warm tapwater niet goed bepaald.