Skip to main content

In deze release zijn de volgende bugs opgelost:

  • Warm tapwater (sinds release 19 maart 2024): bij warm tapwater verklaringen met 2 meetpunten (M, L, XL, etc) waarbij de fprac waarde per meetpunt verschilt werd de fprac waarde verkeerd bepaald wanneer Qw;b;d (dagelijkse hoeveelheid energie die warm tapwater opwekker levert) onder het laagste meetpunt of boven het hoogste meetpunt lag.
  • Warm tapwater (sinds release 19 maart 2024): bij warm tapwater verklaringen van warmtepompen op ventilatieretourlucht waarbij de QW;ren;hp;in (hernieuwbare energie) voor 2 meetpunten is opgegeven werd niet meer geïnterpoleerd aan de hand van Qw;b;d.
  • Maatregel HVAC (sinds release 5 april 2024): bij warm tapwater werd soms onterecht de melding ‘Bij bovenstaande keuzes zijn geen toestellen beschikbaar’ getoond.
  • Regeling zonwering (opgelost in Uniec 3.3): bij zonwering met automatische regeling op de oriëntatie ZO werd bij de maand augustus met een waarde fsh;with van 0,82 gerekend terwijl dat 0,81 moet zijn (NTA 8800 tabel 7.9) .