Skip to main content
release notes
11 juli 2023

Releasenotes Uniec 3.2.1.1

In deze versie van Uniec 3 zijn een aantal kleine bugs hersteld die merendeels te maken hebben met de release op 1 juli 2023 van de nieuwe modules ‘varianten’ en ‘maatwerk advies’: Maatregel Rc-, U en zonwering: bij de begrenzingen werden ook de begrenzingen van aanwezige AOR- en AOS-en getoond.…
release notes
1 juli 2023

Releasenotes Uniec 3.2.1.0

Uniec versie 3.2.1 is nu officieel geattesteerd om te gebruiken per 1 juli 2023. Er zijn tijdens het attesteringsproces geen afwijkingen gevonden. De rekenresultaten zijn dan ook niet veranderd ten opzichte van de Uniec 3.2 bèta versie. De belangrijkste aanpassing in deze nieuwe Uniec 3.2 versie is het toevoegen van…
release notes
3 mei 2023

Releasenotes Uniec 3.2.0.5 en 3.1.6.5

In deze versie van Uniec 3 zijn de volgende bugs hersteld. Bij de keuze voor een verwarmingssysteem met onbekende aanvoertemperatuur en een productspecifieke CV-ketel als tweede opwekker kreeg men een oeps-melding. Dit gebeurde alleen in versie 3.2. Bij afmelden op mapniveau van meerdere utiliteitsgebouwen werd soms onterecht geen energielabel gegenereerd.…
release notes
18 april 2023

Releasenotes Uniec 3.2.0.4

In deze versie van Uniec 3 is de volgende kleine bug hersteld. Indeling gebouw: wanneer bij gemeenschappelijke ruimten bij ‘invoer verliesoppervlakken’ was gekozen voor ‘bij rekenzone(s)’ werden soms onterechte foutmeldingen gegeven dat er nog constructies moesten worden toegevoegd voor de gemeenschappelijke ruimten,
release notes
31 maart 2023

Releasenotes Uniec 3.2.0.3

In deze versie van Uniec 3 zijn de volgende kleine bugs hersteld. Verwarming: als bij een onbekende ontwerpaanvoertemperatuur de (volgens ISSO 82.1/75.1 tabel 9.9) te gebruiken temperatuur niet op de verklaring van de warmtepomp staat komt er een melding. Die melding kwam te vroeg als enkele relevante velden nog niet…
release notes
22 maart 2023

Releasenotes Uniec 3.2.0.2

In deze versie van Uniec 3 zijn de volgende kleine bugs hersteld die zijn ontstaan in de release van 13 maart 2023: Wanneer bij gemeenschappelijke ruimten in versie 3.1.6 gekozen was voor invoer verliesoppervlakken ‘bij rekenzone(s)’ werd dit bij een upgrade naar versie 3.2.0 onterecht omgezet naar ‘bij gemeenschappelijke ruimte’.…
release notes
14 maart 2023

Releasenotes Uniec 3.2.0.1

In deze versie van Uniec 3 zijn twee kleine bugs hersteld: Bij sommige oudere berekeningen ontstond een foutmelding wanneer geprobeerd werd de rapportage te downloaden. Bij PV systemen kon het veld ‘beschaduwing’ niet meer dichtgeklapt worden.
release notes
13 maart 2023

Releasenotes Uniec 3.2

In Uniec 3 is het nu mogelijk om te kiezen voor Uniec versie 3.2 bèta. In Uniec 3.2 bèta zijn alle aanpassingen uit de NTA 8800;2023 (gepubliceerd in januari 2023) verwerkt. Hoewel versie 3.2 bèta nu beschikbaar is mag versie 3.2 pas officieel gebruikt worden per 1 juli 2023 voor…
release notes
12 december 2022

Releasenotes Uniec 3.1.5.0

In deze nieuwste versie van Uniec 3.1 hebben we diverse verbeteringen doorgevoerd. Verplaatsen: het verplaatsen van mappen en bestanden gaat niet meer met slepen omdat dit op veel tablets niet goed werkte. In plaats van slepen is de functie ‘verplaatsen’ aan de menu’s toegevoegd. Hiermee kan een doelmap gekozen worden…