release notes
19 april 2021

Release notes Uniec 3.0.11.1

In Uniec 3.0.11.1 hebben wij een aantal technische aanpassingen gedaan om de stabiliteit te verbeteren. Daarnaast hebben wij de volgende specifieke aanpassingen gedaan: Projecten: Berekening raakten beschadigd wanneer berekeningen uit dezelfde map geopend werden in verschillende tabbladen, in beide tabbladen de berekeningen gewijzigd werden en in de navigatieboom gewisseld werd…
Read More
release notes
14 april 2021

Release notes Uniec 3.0.11.0

Deze release bevat veel aanpassingen waar maanden aan is gewerkt. Wij raden alle gebruikers aan bij het openen van berekeningen eerst op ‘rekenen’ te klikken. In sommige gevallen zullen de resultaten veranderen. Woongebouwen en appartementen in één berekening In Uniec 3.0.11.0 is het mogelijk gemaakt om woongebouwen zodanig in te…
Read More
release notes
2 april 2021

Release notes Uniec 3.0.10.0

In Uniec versie 3.0.10.0 zijn de volgende wijzigingen verwerkt: Warmtepompen – betere prestatie De manier waarop de bijstook met een elektrisch element bij een warmtepomp met een energiefractie < 1 wordt doorgerekend is gewijzigd. Deze wijziging is gebaseerd op een uitspraak van de NEN rapporteur. Lees meer over de reden…
Read More
release notes
22 maart 2021

Release notes Uniec 3.0.9.3

Deze release betreft het herstellen van bestaande berekeningen op de Uniec 3 server. In het verleden zijn er diverse bugfixes in Uniec 3 gedaan die niet automatisch bij bestaande berekeningen zijn hersteld. Daarom hebben wij tussen 20 maart - 00.45 tot 22 maart - 21.08 de berekeningen op de Uniec…
Read More
release notes
16 maart 2021

Release notes Uniec 3.0.9.2

Warmtepompen In deze release zijn alle BCRG verklaringen voor warmtepompen met bron bodem, grondwater en warmtepomppanelen toegevoegd bij verwarming. Deze warmtepompen kunnen geselecteerd worden bij de keuze ‘productspecifiek’. In een toekomstige release gaan we de ventilatieretourlucht warmtepompen en CV-toestellen toevoegen. Warmtepompen kunnen nog niet productspecifiek geselecteerd worden bij warm tapwater.…
Read More
release notes
3 maart 2021

Release notes Uniec 3.0.9.1

In Uniec 3.0.9.0 was een bug ontstaan waardoor bij nieuwe berekeningen aangemaakt in Uniec 3.0.9.0 de koppeling met installaties beschadigd werd en de berekening geen rekenresultaat gaf (bij het drukken op rekenen kwam er een foutmelding). Deze bug is hersteld waardoor nieuwe berekeningen in versie 3.0.9.1 weer correct kunnen worden…
Read More
release notes
2 maart 2021

Release notes Uniec 3.0.9.0

In deze release van Uniec 3 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Warmtepompen In deze release zijn alle BCRG verklaringen voor lucht-water warmtepompen toegevoegd bij verwarming. Deze warmtepompen kunnen nu geselecteerd worden bij de keuze ‘productspecifiek’. In toekomstige releases gaan we in de volgende volgorde de bodem-water, water-water en ventilatieretourlucht warmtepompen…
Read More
release notes
12 februari 2021

Release notes Uniec 3.0.8.0

In deze release van Uniec 3 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Weergave: bij kleinere monitoren zoals tablets ontstond soms een probleem met de weergave. Dit is opgelost door de menugegevens uit de groene toolbar eerder samen te voegen in één menuknop (3 horizontale strepen knop). Projectmappen: door een bug konden…
Read More
release notes
29 januari 2021

Release notes Uniec 3.0.7.1

In deze release van Uniec 3 is de volgende wijziging doorgevoerd: Bij afmelden werd in veel gevallen de resultaten van de afmelding (wel of niet succesvol) niet weergegeven. Het leek alsof het afmeldproces niet verder ging. Dit probleem was ontstaan in de release van versie 3.0.7.0 van 27 januari 2021…
Read More
release notes
27 januari 2021

Release notes Uniec 3.0.7.0

In deze release van Uniec 3 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: Bouwkundige bibliotheek: de forfaitaire U-waarden voor ‘panelen in kozijn’ uit bijlage I.2.2.4 van de NTA 8800 zijn toegevoegd aan Uniec 3 onder de keuze ‘beslisschema’. Installaties: het ‘aantal identieke systemen’ bij koeling werd niet altijd goed onthouden en onterecht…
Read More