Skip to main content

Tijdens het NEN congres EPG energieprestatie 2.0 gehouden op 20 november jl, zijn de concept geadviseerde BENG eisen bekend gemaakt. De nieuwe eisen wijken sterk af van de welbekende BENG eisen die in 2015 voorgesteld zijn (BENG 1 ≤ 25 kWh/m² – BENG 2 ≤ 25 kWh/m² – BENG 3 ≥ 50%). In onderstaande tabel zijn de eisen gepresenteerd zoals deze nu door BZK zijn voorgesteld (maar nog niet definitief zijn vastgesteld).

Als we ons concentreren op de woningbouw vallen de volgende zaken direct op:

  1. BENG 1 (maximale energiebehoefte) moet nu voldoen aan een maximale waarde van 70 i.p.v. 25 kWh/m². Bij woningen met een ongunstige verhouding tussen verlies- en gebruiksoppervlakte ligt de grenswaarde nog hoger.
  2. BENG 2 (maximale primaire energieverbruik) is verschoven van maximaal 25 kWh/m² naar 30 kWh/m² voor grondgebonden woningen en 50 kWh/m² voor appartementen.
  3. BENG 3 is voor appartementen iets vereenvoudigd (van 50% naar 40% duurzaam)

Bovenstaande eisen moeten worden berekend volgens de rekenmethodiek uit de nieuwe NTA 8800. Deze methode resulteert in andere uitkomsten dan volgens de nu gangbare NEN 7120 methodiek.

Deze grote verandering van de voorgestelde BENG eisen roept natuurlijk direct de vraag op met welke maatregelen hieraan voldaan wordt. Tijden het congres gaf Ieke Kuipers (DGMR Bouw) daarop antwoord aan de hand van enkele voorbeelden. In onderstaande tabel hebben wij voor 3 woningtypes (tussenwoning, vrijstaande woning en appartementengebouw) de resultaten overgenomen. Deze zijn door DGMR Bouw berekend conform de NTA 8800 met een door NEN beschikbaar gestelde Excel tool.

Tussenwoning Vrijstaande woning Appartementen
Rc vloer/gevel/dak 3,5 / 4,5 / 6,0 3,5 / 4,5 / 6,0 3,5 / 4,5 / 6,0
Uraam 1,4 1,4 1,4
infiltratie 0,4 0,4 0,4
verwarming warmtepomp op buitenlucht warmtepomp op buitenlucht Individuele warmtepomp op collectieve bodembron
warm tapwater warmtepomp met douche-WTW warmtepomp met douche-WTW warmtepomp met douche-WTW
ventilatie C4c systeem
(CO2 sensor in woon- en hoofdslaapkamer)
C4c systeem
(CO2 sensor in woon- en hoofdslaapkamer)
C4c systeem
(CO2 sensor in woon- en hoofdslaapkamer)
PV 400 Wp 800 Wp geen PV
EPC 0,40 0,40 0,36
BENG 1 43,3 (≤ 70) 60,2 (≤ 70) 47,6 (≤ 70)
BENG 2 27,8 (≤ 30) 29,0 (≤ 30) 24,2 (≤ 50)
BENG 3 56% (≥ 50) 62% (≥ 50) 66% (≥ 50)

De resultaten in bovenstaande tabel zijn verrassend. Een woning die voldoet aan een EPC van 0,40 in combinatie met een warmtepomp voldoet eenvoudig aan de BENG eisen die per 1-1-2020 van kracht moeten worden. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de minimale eisen uit het Bouwbesluit inzake isolatie, gebruik van HR++ glas en een ventilatiesysteem C (met CO2 regeling). Verder is er nauwelijks of helemaal geen PV nodig.

Vergelijken we de BENG resultaten van deze 3 woningen met de voorgestelde eisen dan valt op dat BENG 1 ruimschoots voldoet aan de eis van maximaal 70 kWh/m².  BENG 1 wordt bijna altijd gerealiseerd met de minimale Bouwbesluit eisen voor de thermische schil. BENG 2 en 3 zijn nu de maatgevende indicatoren maar ook deze zijn eenvoudig te realiseren.

Wat betekenen de nieuw voorgestelde eisen en rekenmethodiek voor u?

In het afgelopen jaar hebben velen van u voorbeelden doorgerekend met Uniec 2 (volgens de Handreiking BENG gebaseerd op NEN 7120) om te toetsen of projecten voldoen aan de indicatieve BENG eisen uit 2015. Veel opdrachtgevers of gemeenten hebben zelfs eisen gesteld op basis van deze BENG eisen uit 2015. Wij hebben het stellen van BENG eisen altijd sterk afgeraden en met de publicatie van de nieuwe BENG eisen en resultaten is het duidelijk dat het niet langer verstandig is te rekenen met de indicatieve BENG eisen uit 2015 met behulp van Uniec 2. Wij zullen gebruikers van Uniec 2 hierop attenderen middels een gewijzigde opmaak op de samenvatting.

Op basis van de resultaten gepresenteerd tijdens het NEN congres EPG energieprestatie 2.0 voldoen de meeste woningen met een EPC 0,40 behaald met een warmtepomp al aan de BENG eisen 2020.