Uniec 3 Beginnerscursus

Tijdens deze cursus leert u alles wat u moet weten om een energieprestatie berekening van een gebouw te maken. U begint met de regelgeving, vervolgens komt het opmeten en invoeren van een gebouw in Uniec 3, waarna alle bouwkundige kenmerken en installaties worden toegevoegd aan de berekening om uiteindelijk tot een concept te komen dat voldoet aan de BENG eisen.

Deze cursus is geschikt voor personen die een basiskennis bouwkunde bezitten. Er is geen kennis van energieprestatie vereist. Tijdens de cursus worden opdrachten gemaakt, waarvoor de deelnemers zelf een laptop of tablet meenemen.

Deze cursus is richt zich met name op Woningbouw. Dezelfde principes kunnen ook worden toegepast op Utiliteitsbouw. Met name grotere utiliteitsgebouwen hebben echter ingewikkeldere installaties. Deze cursus zal daar, gezien het tijdsbestek, geen aandacht aan besteden.

Data:
Deze cursus zal gehouden worden in de tweede helft van 2020. Verdere informatie volgt nog.

Aanmelden nog niet mogelijk

Inhoud cursus

Onderwerp Aandachtsgebieden
Regelgeving – diverse momenten voor afmelden
– gebouw versus unit
– opname detailmethode versus basismethode
– opnameprotocol
Gebouw opname – schematiseren
Bouwkundige aspecten – verschillende constructies
– lineaire en puntvormige koudebruggen
Installaties – diverse soorten installaties
– concepten met samenhang tussen installaties
BENG-eisen – BENG eisen in verschillende situaties
– hoe voldoen aan BENG eisen
Voorbeeld concepten – voorbeeldberekeningen met verschillende gebouwtypes
– voorbeelden op diverse energiezuinigheid ambities
Uniec 3 – opdrachten uitvoeren
– inzicht in diverse rapportages