Skip to main content

BENG indicator 1 is een maat voor de energiebehoefte van het gebouw. Deze energiebehoefte wordt samengesteld uit het transmissie-, infiltratie- en ventilatieverlies van het gebouw. In de handreiking BENG waarin de voorlopige BENG indicatoren gepubliceerd zijn werd bij BENG indicator 1 de teruggewonnen warmte via balansventilatie verminderd op de energiebehoefte. Hierdoor presteerde een ventilatiesysteem D (balansventilatie) zoveel beter dan ventilatiesysteem C (natuurlijke toevoer) dat de eis aan BENG indicator 1 bijna altijd leidde tot een keuze voor balansventilatie.

In de op 1 oktober 2018 gepubliceerde NTA 8800 wordt bij BENG indicator 1 gerekend met een vastgesteld ventilatiesysteem C.1 (onafhankelijk van het daadwerkelijke ventilatiesysteem). De keuze in ventilatiesysteem is voor BENG 1 dus techniekneutraal. Dit betekent dat zowel natuurlijke toevoer met mechanische afvoer als gebalanceerde ventilatie toegepast kan worden en deze keuze geen effect heeft op de uitkomst van BENG 1.

Bij de bepaling van het energiegebruik (BENG indicator 2) wordt uiteraard wel gerekend met het werkelijke ventilatiesysteem. De voordelen van warmteterugwinning in een balanssysteem worden dus wel gewaardeerd in de BENG methodiek.