Skip to main content

Minister Ollongren heeft in een kamerbrief van 28 juni 2019 bekend gemaakt dat het Vereenvoudigd Energielabel (VEL) voor woningen afgeschaft zal worden. Het VEL was bedoeld als een bewustwordingsinstrument zodat (toekomstige) bewoners de energiezuinigheid van verschillende woningen eenvoudig kunnen vergelijken en mee kunnen nemen in hun woningkeuze. Om de bewustwording te stimuleren zonder hoge kosten te introduceren was het VEL een geschikt instrument. Het vereenvoudigd energielabel wordt bepaald op basis van circa 10 kenmerken van de woning en op afstand gecontroleerd door een erkend deskundige. Dit is een goedkope en toegankelijke procedure, maar geeft geen nauwkeurige weergave van het energieverbruik van de woning.

Vanuit Europese regelgeving is er een verplichting om het primaire energieverbruik van de woning te vermelden op het energielabel. Met de invoer van de NTA 8800 zal het primaire energieverbruik van nieuwbouwwoningen bepaald worden door de BENG 2-indicator te berekenen. Om op energielabels van bestaande woningen ook het primaire energieverbruik te vermelden is een nauwkeurigere invoer nodig dan die voor het VEL gebruikt wordt, o.a. door de woning op te meten. Dit kan niet door de bewoner zelf uitgevoerd worden, maar vereist de deskundigheid van een expert. Vandaar dat de VEL afgeschaft zal worden. Het energieverbruik voor alle woningen, bestaand en nieuw, zal conform de NTA 8800 berekend worden.

Deze nauwkeurige bepaling van het energieverbruik van woningen sluit aan bij de behoefte in de markt om beter te voorspellen wat het energieverbruik van een woning is en zal worden na een renovatie. Dit biedt de markt ook mogelijkheden om bijvoorbeeld aantrekkelijke financiële producten voor energiezuinige woningen of woningverduurzaming te ontwikkelen.

Omdat een energielabel 10 jaar geldig is, zal de overgang naar het nauwkeurige energielabel geleidelijk plaatsvinden. In de komende maanden zal er vanuit de overheid meer informatie gedeeld worden over de benodigde aanpassingen van regelgeving, uitvoering, handhaving en communicatie. Lees hier de volledige kamerbrief.