Skip to main content

Sinds enkele weken zijn de BCRG verklaringen van warmtepompen voor de functie ruimteverwarming opgenomen in Uniec 3. Veel gebruikers merkten op dat de energieprestatie erg slecht was als de energiefractie van de warmtepomp < 1 was. In dat geval moet een elektrisch element als 2e opwekker ingevoerd worden.

Probleem is dat de NTA 8800 nergens benoemt hoe een elektrisch element in rekening te brengen. Hierdoor moest een elektrisch element beschouwd worden als een willekeurige andere 2e opwekker met een eigen hulpenergiegebruik en distributiepomp. Vooral de extra distributiepomp verslechterde de energieprestatie dusdanig dat in veel gevallen de warmtepomp forfaitair invoeren gunstiger was.

Team Uniec 3 heeft deze case via NEN voorgelegd aan de desbetreffende rapporteur van de NTA 8800. Wij hebben daarbij aangegeven dat het apart in rekening brengen van hulpenergie en een distributiepomp voor een elektrisch element dat is geïntegreerd in de warmtepomp niet strookt met de werkelijkheid. De rapporteur heeft daarop schriftelijk bevestigd dat bij een in de warmtepomp geïntegreerd elektrisch element geen extra hulpenergie en geen extra pomp in rekening gebracht hoeft te worden. Uniec versie 3.0.10.0 is hierop aangepast waardoor de energieprestatie bij een gebruik van een warmtepomp met een energiefractie < 1 enorm is verbeterd.

Bij invoer in Uniec 3 blijft een elektrisch element een 2e opwekker die toegevoegd moet worden als de fractie van de warmtepomp < 1 is. In dat geval wordt er geen invoer meer gevraagd voor de distributiepomp. Bij het doorrekenen is bovenstaande verwerkt, waardoor het energiegebruik voor een warmtepomp met elektrisch element veel gunstiger is geworden.