Welke functionaliteiten komen nog in Uniec 3?

Functionaliteiten die u kent uit Enorm of Uniec 2, zullen ook geïmplementeerd worden in Uniec 3.
Het is niet nodig om hierover contact met ons op te nemen.
In onderstaande overzicht kunt u checken of de functionaliteit die u mist al ingepland staat.

Functionaliteiten die eerstvolgend worden gerealiseerd

Performance

We werken eraan om de snelheid van grote berekeningen te verbeteren. Naast gebruikersgemak zorgt dit ervoor dat er minder berekeningen beschadigd raken bij “te snel” werken.

Kwaliteitsverklaringen

We zijn bezig met de warmtapwaterverklaringen en streven ernaar deze eind juni opgenomen te hebben.

Functionaliteiten die vervolgens verder worden uitgewerkt

Rekenen met producten

Producten die gebruikt worden voor meerdere installatie-onderdelen, zullen automatisch aan de juiste installaties gekoppeld worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat als je een warmtepomp selecteert die kan verwarmen, koelen en warm tapwater levert, deze warmtepomp automatisch bij al die onderdelen in de berekening wordt ingevoerd. Als je de warmtepomp verwijdert op 1 plek (bijvoorbeeld bij verwarming) dan zal die ook verwijderd worden op alle andere plekken (warm tapwater en koeling in dit geval). Deze methodiek zal geïmplementeerd worden voor producten met alle soorten combinaties van installaties (dus ook PV en ventilatie kunnen gekoppeld zijn in een product die al deze functies uitvoert).

Resultaten berekenen

Resultaten worden nu berekend via de knop “rekenen”. Dit zal aangepast worden naar “on the fly”-rekenen en dan zal deze knop verdwijnen.

Functies voor gebruiksgemak

Functies die het gebruiksgemak verhogen, zoals undo, zoek en vervang, roteren, spiegelen, koppelen van berekeningen in een map, etc. worden nog toegevoegd. Alle functies die u kent uit Enorm of Uniec 2 worden ook geïntegreerd in Uniec 3.

Projectdossier

Het wordt mogelijk om een projectdossier op te bouwen in Uniec 3.

Maatwerk Advies

Op dit moment is er nog geen beschrijving van hoe het Maatwerk Advies onder de NTA 8800 wordt vormgegeven. Dit volgen we op de voet en zullen we implementeren in Uniec 3.

Rc- en U-waarden calculator

Deze functie komt in een later stadium.

Communicatie met BIM-modellen

Deze mogelijkheid wordt onderzocht. Meest waarschijnlijk is dat er een import van bouwkundige gegevens uit de BIM-applicatie naar Uniec 3 mogelijk wordt, maar geen export terug naar de BIM-applicatie.

MPG

Wij hebben een initieel onderzoek uitgevoerd naar het toevoegen van een MPG berekening aan een energieprestatieberekening. In een later stadium zullen we dit verder uitwerken.