Skip to main content

Welke functionaliteiten komen nog in Uniec 3?

Functionaliteiten die u kent uit Enorm of Uniec 2, zullen ook geïmplementeerd worden in Uniec 3.
Het is niet nodig om hierover contact met ons op te nemen.
In onderstaande overzicht kunt u checken of de functionaliteit die u mist al ingepland staat.

Functionaliteiten die eerstvolgend worden gerealiseerd

Projectdossier

De mogelijkheid om documenten in de berekening te bewaren ten behoeve van het projectdossier. Dat kunnen bijvoorbeeld aangeleverde documenten zoals plattegronden en gevels zijn. Daarnaast komt er een mogelijkheid om met een tablet foto’s tijdens de opname direct vanuit Uniec 3 te maken en in de berekening op te slaan. Daarmee kan de opname nog sneller verlopen.

Verplaatsen van bestanden

De huidige manier om bestanden te verslepen is met name op een tablet niet gebruiksvriendelijk. We werken aan een betere manier om bestanden te verplaatsen.

Functionaliteiten die vervolgens verder worden uitgewerkt

Functies voor gebruiksgemak

Functies die het gebruiksgemak verhogen, zoals undo, zoek en vervang, etc. worden nog toegevoegd.

Energieconcepten

Een functionaliteit om eenvoudig meerdere energieconcepten naast elkaar te zetten in één berekening. De rapportage van deze berekening maakt het voor de klant eenvoudig te zien welke energieconcepten er vergeleken zijn.

Maatwerkadvies

Een module om een officieel maatwerkadvies uit te brengen.

Rekenen met producten

Producten die gebruikt worden voor meerdere installatie-onderdelen, zullen automatisch aan de juiste installaties gekoppeld worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat als je een warmtepomp selecteert die kan verwarmen, koelen en warm tapwater levert, deze warmtepomp automatisch bij al die onderdelen in de berekening wordt ingevoerd. Als je de warmtepomp verwijdert op 1 plek (bijvoorbeeld bij verwarming) dan zal die ook verwijderd worden op alle andere plekken (warm tapwater en koeling in dit geval). Deze methodiek zal geïmplementeerd worden voor producten met alle soorten combinaties van installaties (dus ook PV en ventilatie kunnen gekoppeld zijn in een product die al deze functies uitvoert).

Rc- en U-waarden calculator

Deze functie komt in een later stadium.

Communicatie met BIM-modellen

Deze mogelijkheid wordt onderzocht. Meest waarschijnlijk is dat er een import van bouwkundige gegevens uit de BIM-applicatie naar Uniec 3 mogelijk wordt, maar geen export terug naar de BIM-applicatie.