Skip to main content

Begin 2022 zullen er wijzigingen gepubliceerd worden op de NTA 8800, ISSO 75.1, ISSO 82.1 en BRL 9500. De voorgenomen ingangsdatum van deze wijzigingen is 1 juni 2022. Op dit moment verwerken wij de wijzigingen die betrekking hebben op de software en wij zullen half februari Uniec versie 3.1 uitbrengen. Vanaf dat moment zal het mogelijk zijn om te kiezen in welke versie van Uniec u werkt. Uniec versie 3.0 blijft de officiële versie voor huidige berekeningen maar met versie 3.1 kunt u vast doorrekenen wat de BENG indicatoren na ingang van de wijzigingen zullen zijn. Dit is belangrijk voor projecten waarvan de omgevingsvergunning na 1 juni 2022 worden ingediend, zodat u projecten aan BENG kunt laten voldoen in de versie waarin registratie moet plaatsvinden. Vanaf 1 juni 2022 is dat Uniec versie 3.1.

In samenhang met de wijzigingen in normen en opnameprotocollen heeft de examencommisie besloten dat alle gediplomeerde adviseurs verplicht in de periode april t/m september 2022 een opfriscursus moeten volgen. Tijdens deze training zullen de wijzigingen besproken worden en ontvangt de adviseur training in veel gemaakte fouten. De inhoud en vorm van de training worden bepaald door de examencommissie. Vanuit Uniec 3 zullen we de opfriscursus op diverse locaties aanbieden en indien toegestaan ook een digitale variant aanbieden. Op onze opleidingen pagina vindt u meer informatie over de opfriscursus. We zullen de informatie bijwerken zodra er meer bekend is.

Wij zullen met de release van Uniec versie 3.1 een volledige lijst van wijzigingen publiceren in de release notes. In dit nieuwsbericht geven wij vast inzicht in de wijzigingen waarvan wij verwachten dat ze de grootste invloed op de BENG resultaten zullen hebben.

Wijzigingen met een gunstig effect op BENG resultaten:

  • Bij koeling met een grondwater bron met een vergunningsjaar vanaf 2013 wordt de EER verhoogd van 16 naar 23. Het energiegebruik van koeling zal bij dergelijke grondwater bronnen dus 30% lager uitkomen.
  • Het wordt mogelijk om met hogere ventilatiedebieten te rekenen in combinatie met vraaggestuurde ventilatiesystemen (momenteel niet mogelijk). Dit zal met name een gunstige invloed hebben op de koelbehoefte en TOjuli van een gebouw. Met deze aanpassing kan het gebruik van een passieve koelregeling in combinatie met vraaggestuurde ventilatie interessanter worden.
  • De berekening van de pompenergie voor koeling en verwarming bij gemeenschappelijke installaties en niet-gemeenschappelijke opwekkers anders dan CV ketels en warmtepompen wordt gecorrigeerd. Bij deze opwekkers werd bij lage ontwerpaanvoertemperaturen de pompenergie van de distributiepomp te hoog berekend.

Wijzigingen met een ongunstig effect op BENG resultaten:

  • De forfaitaire waarden voor de hulpenergie van CV ketels en wamtepompen worden aangepast. Voor CV ketels resulteert dit in een kleine stijging van de hulpenergie als het fabricagejaar 2015 of later is. Voor warmtepompen resulteert dit in een hele forse stijging van het hulpenergiegebruik. In Uniec 3.1 zal een forfaitaire warmtepomp op verwarming aanzienlijk slechter presteren dan in Uniec 3.0.
  • De forfaitaire methode om het energiegebruik voor ventilatoren te bepalen wordt gewijzigd. Hierdoor zullen vraaggestuurde ventilatiesystemen (systemen met een fctrl  < 1) een hoger energiegebruik voor ventilatoren krijgen. Hoe lager de regelfactor fctrl van het ventilatiesysteem (systemen met meerdere CO2-sensoren en zonering) hoe groter de stijging van het energiegebruik van de ventilatoren.