Skip to main content

In de nieuwe NTA 8800 stijgt het rendement van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk maar liefst naar 69%. In EPC berekeningen volgens NEN 7120 wordt momenteel gerekend met een rendement van 39%. Deze forse verbetering is gebaseerd op een prognose voor het jaar 2020 zoals opgenomen in de Nationale Energieverkenning (NEV 2017).

Het rendement van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk is een gemiddeld rendement van alle Nederlandse elektriciteitscentrales (een mix van kolen-, gas, en kerncentrales en opwekkers zoals windmolens en zonne-energie). Het oorspronkelijk rendement van 39% was gebaseerd op de realiteit van dat moment maar in de afgelopen jaren is dit rendement geleidelijk verbeterd door efficiëntere centrales en toename van duurzame wind- en zonne-energie.

Het effect van dit verhoogde rendement op energieprestatie berekeningen is groot omdat het primaire (fossiele) energieverbruik berekend wordt. Wanneer momenteel een warmtepomp met een COP van 5,0 in een EPC berekening wordt gebruikt heeft deze een effectief rendement van 5,0 x 0,39 = 195%. In de NTA 8800 is dat effectieve rendement verbeterd naar 345% waardoor de uitkomst van BENG indicator 2 (primair fossiel energieverbruik) bij gebruik van een warmtepomp (of een andere vorm van elektrische verwarming) met een factor 1,8 daalt.

De keerzijde van deze wijziging is dat zonnepanelen minder goed gaan presteren in de BENG methodiek. De opbrengst van zonnepanelen wordt namelijk ook teruggerekend naar primair fossiel energiegebruik. In de huidige methodiek van NEN 7120 zal een zonnepaneel dat 100 kWh opwekt dus 256 kWh (100 / 0,39) fossiele brandstof besparen. In de NTA 8800 zal de fossiele besparing ‘slechts’ 145 kWh bedragen.

Ondanks de mindere prestatie van zonnepanelen zal deze wijziging in NTA 8800 het gebruik van elektrische opwekkers fors stimuleren. Vooral toestellen die momenteel slecht presteren zoals infrarood verwarming, elektrische boilers en doorstromers krijgen hierdoor in de NTA 8800 een betere prestatie.