Skip to main content

Zoals blijkt uit een bericht op de site van Lente Akkoord, zal de NTA 8800 met bijbehorende BENG eisen niet per 1 januari 2020 van kracht worden. Minister Ollogren heeft aangegeven dat ernaar gestreefd wordt om de software gebaseerd op de NTA 8800 minstens 6 maanden beschikbaar te hebben voor de markt voordat de nieuwe norm en eisen van kracht worden. In juni zal minister Ollogren via een Kamerbrief de planning verder bekend maken.

Onze planning om Uniec 3 per 1 januari 2020 gereed te hebben wijzigt door dit bericht niet. Voor u wijzigt er wel wat: u zult meer tijd hebben om met Uniec 3 studies uit te voeren en projecten voor te bereiden in aanloop naar het in werking treden van de NTA 8800.

Voor het volledige bericht zoals gepubliceerd door het Lente Akkoord verwijzen we u naar dit artikel.