Skip to main content

Minister Ollongren heeft het conceptbesluit gepubliceerd waarin o.a. de inijking van de energielabels is weergegeven. Doordat met de NTA 8800 een energiebehoefte per gebouw in kWh/m² per jaar wordt berekend (en niet meer een dimensieloze EPC of EI), is er een nieuw overzicht benodigd waaruit de relatie blijkt tussen energiebehoefte en energielabel. Het energielabel wordt dus gekoppeld aan het BENG 2 resultaat (primair fossiel energiegebruik). De minister heeft gekozen voor een ijking waarbij de verdeling van gebouwen over de labelklassen zoveel mogelijk gelijk blijft. Desondanks zullen door de nieuwe rekenmethodiek sommige gebouwen met de NTA 8800 een betere of slechtere labelletter krijgen dan met de oude bepalingsmethode.

Bij woningen behoudt 53% dezelfde labelletter, 38% verschuift naar één labelklasse beter of slechter. In totaal wijkt dus 91% van de woningen hooguit één labelklasse af. Bij utiliteitsgebouwen behoudt 55% dezelfde labelletter, 11% verschuift naar één labelklasse beter en 13% verschuift naar één labelklasse slechter. In totaal wijkt dus 79% hooguit één labelklasse af. De verschuivingen hebben verschillende oorzaken, maar hebben met name te maken met de actualisatie van de primaire energiefactor (PEF) voor elektriciteit en met de toegenomen invloed van de geometrie van het gebouw op de uitkomst.

In de NTA 8800 is de PEF voor elektriciteit beter geworden (zie ons eerdere nieuwsbericht), wat betekent dat de primaire energie benodigd voor het opwekken van elektriciteit verminderd is. Wanneer voor een all-electric woning het energielabel bepaald wordt conform de NTA 8800, zal de primaire energiebehoefte van het gebouw dus lager uitvallen dan conform de NEN 7120. Hierdoor kan deze woning in de nieuwe situatie een beter energielabel krijgen.

Het volgende voorbeeld verduidelijkt de invloed van de geometrie van het gebouw. In een rijtje met identieke woningen, zal de hoekwoning een slechtere energieprestatie krijgen, doordat deze meer verliesoppervlakte heeft (namelijk een zijgevel) dan de tussenwoning. De woning verliest meer energie door deze extra buitengevel en heeft dus een hoger primair fossiel energiegebruik. In de huidige NEN 7120 methodiek is de uitkomst van de hoekwoning doorgaans gelijk of zelfs beter dan de tussenwoning. Dit komt doordat de Energie Index een verhoudingsgetal is, waarbij meer verliesoppervlak het grotere energiegebruik compenseert.

Tabel 1: Klassenindeling energielabel woningen kWh/m² per jaar

Raadpleeg hier de volledige tekst en download de Concept Regeling, Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) en Effectentoetsen. In de conceptregeling vindt u ook de Klassenindeling energielabel utiliteitsgebouwen naar gebruiksfunctie.