Skip to main content

Vandaag heeft minister Knops bekend gemaakt dat de invoeringsdatum van de NTA 8800 is uitgesteld naar 1 januari 2021. Daaraan gekoppeld wordt ook het nieuwe energielabel uitgesteld naar 1 januari 2021. Als softwareleverancier waarderen we de erkenning van de minister dat de geconstateerde omissies en complexiteit van de NTA 8800 het onmogelijk hebben gemaakt om de rekensoftware per 1 januari 2020 gereed te krijgen. Om de markt toch een minimale gewenningsperiode van 6 maanden te garanderen, heeft de minister besloten tot de uitgestelde invoeringsdatum.  Lees hier de volledige brief van de minister.

Wij werken onverminderd hard door aan Uniec 3 en streven er nog steeds naar om in februari 2020 de eerste beta-versie van Uniec 3 gereed te hebben. De extra tijd die met het uitstel beschikbaar is gekomen, zullen we besteden om additionele functionaliteiten in Uniec 3 te implementeren voor de invoerinsgdatum.