Skip to main content

Op 8 september is de motie van kamerlid Koerhuis over het behouden van het Vereenvoudigd Energie Label (VEL) door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Wat betekent dit in de praktijk, vervalt het VEL nu wel of niet?

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren heeft hierop in een Kamerbrief gereageerd. De Kamerbrief kan hier worden ingezien.

In hoofdlijnen schrijft de Minister dat ze de motie niet naar de letter uit kan voeren omdat dit in strijd is met de Europese richtlijn. Ze schrijft dat ze invulling geeft aan de strekking van de motie door haar inspanningen bij de invoering van de nieuwe energielabelsystematiek te richten op het drukken van de kosten, het monitoren van de prijsontwikkelingen en een internationale vergelijking.

Concreet betekent dit dat het VEL dus komt te vervallen, zoals ook in eerdere nieuwsberichten gedeeld is. Alle energielabels vanaf 01-01-2021 moeten opgesteld worden conform NTA 8800. Daarvoor is een inspectie ter plaatse door een gediplomeerd adviseur noodzakelijk.