Skip to main content

Uniec versie 3.0.1.0 is vooral gericht op reparaties van bugs van technische aard die incidenteel verkeerde resultaten veroorzaakten. Hierbij een overzicht van de belangrijkste problemen die hersteld zijn:

 • Bij het kopiëren van bestaande berekeningen had de kopie incidenteel andere uitkomsten.
 • Bij sommige velden werd incidenteel de ingevoerde waarde met een punt in plaats van een komma opgeslagen waardoor er verkeerde uitkomsten berekend werden; met deze release zijn ook bestaande berekeningen hersteld naar komma’s waardoor uitkomsten bij het openen van deze berekeningen kunnen wijzigen.
 • Op het formulier ‘installaties’ werden sommige controles op de aangesloten rekenzones niet uitgevoerd en foutmeldingen die op het formulier werden getoond werden niet altijd weergegeven bij het overzicht van foutmeldingen.
 • Bij het toevoegen van verschillende gebruiksfuncties in één rekenzone (utiliteitsbouw) werd de controle of functies in dezelfde zone mogen niet altijd goed uitgevoerd.
 • Bij gemeenschappelijke ruimten kon ook aangegeven worden dat deze aangesloten werden op een AOR of AOS. Gemeenschappelijke ruimten moeten alleen op rekenzones aangesloten kunnen worden.
 • De controle op de oppervlakte van verlichtingszones gaf soms een onterechte foutmelding en het getal werd niet altijd op 2 decimalen afgerond. Als een punt werd gebruikt, werd deze niet in een komma omgezet. Als een foutieve oppervlakte werd ingevoerd werd niet aangegeven wat de gezamenlijke oppervlakte van de verlichtingszones in de rekenzone moest zijn.
 • De mogelijkheid om eigen debieten voor ventilatie in te voeren werd bij utiliteitsbouw niet altijd getoond.
 • Bij het wijzigen van het gebouwtype of de begrenzing werden foutmeldingen gegeven. Als je het formulier met de foutmelding opende was de foutmelding automatische verdwenen. Deze foutmeldingen worden nu niet meer getoond.
 • Enkele velden die verplicht ingevoerd moeten worden, werden niet gecontroleerd op invoer voordat de berekening wordt uitgevoerd.
 • De applicatie geeft soms een foutmelding ‘Oeps’. Dit gebeurde onder andere bij het wisselen tussen 2 berekeningen. Diverse problemen die deze foutmelding genereren zijn opgelost. Het aantal situaties dat deze foutmelding toont is hierdoor verminderd (maar nog niet 100% opgelost).
 • Bij het berekenen van douche-wtw’s bij appartementengebouw was het effect heel gering door een fout in een formule.
 • Het veld ‘positie opwekker’, ‘nominaal vermogen per toestel’ en ‘waakvlam’ werd niet altijd bij de juiste keuzes getoond.

Verder hebben wij de mogelijkheid toegevoegd om in de projecten folder bij elke berekening berekeningsresultaten te ‘exporteren naar csv’. Het csv bestand bevat een groot aantal rekenresultaten. Deze deelresultaten zijn handig voor experts om berekeningen te analyseren.

Tenslotte is op 15 juli 2020 door RVO de definitieve grenswaarde voor TOjuli bekend gemaakt en vastgesteld op 1,20 (de voorlopige waarde was 1,00). Wij hebben deze waarde aangepast in deze meest recente versie van Uniec 3.