Skip to main content

Op 15-07-2020 is de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw aangekondigd in de Staatscourant. In de aangepaste regeling Bouwbesluit worden een aantal belangrijke zaken vastgelegd, zoals:

  • de TO-juli eis is vastgesteld op 1,20 (i.p.v. de eerder gecommuniceerde waarde van 1,00)
  • de manier waarop het aantal gewogen overschrijdingsuren in een woning bepaald moet worden (wanneer gebruik gemaakt wordt van de alternatieve eis van maximaal 450 overschrijdingsuren)
  • de energieprestatie berekening mag alleen uitgevoerd worden door een gediplomeerd adviseur werkend voor een BRL 9500 gecertificeerd bedrijf
  • de overgangsregeling voor berekeningen gemaakt in de periode 01-07-2020 t/m 01-07-2021 in relatie tot bugfixes in de software

De belangrijkste reden voor het wijzigen van de TO-juli eis is dat nauwkeuriger en specifieker rekenen met lineaire thermische bruggen in de buitengevel-constructies zorgt voor minder Gewogen Temperatuur Overschrijdings-uren (GTO). De GTO is altijd het uitgangspunt geweest om het risico op oververhitting nauwkeurig in te schatten. Gezien de hoge correlatie tussen GTO en TOjuli geeft dit ruimte om de grens van TOjuli te verruimen, zonder afbreuk te doen aan het uitgangspunt dat het risico op oververhitting in nieuwbouwwoningen beperkt moet worden.

Wij hebben de nieuwe TOjuli eis direct geïntegreerd in Uniec versie 3.0.1.0 (zie release notes).

Lees hier de volledige bekendmaking.