Skip to main content

Op 26 juni 2020 heeft de examencommissie keuzes over examenmodules herzien. Hiermee wordt de eerder gepubliceerde informatie omtrent examens gewijzigd op de volgende punten:

 • de duur van het software examen detailmethode (modules 4d) is aangepast van 90 minuten naar 120 minuten
 • EPN-gediplomeerde adviseurs die niet EPA-gediplomeerd zijn moeten meer examenmodules afleggen
 • EPA-gediplomeerde adviseurs die willen doorstromen naar detailmethode moeten andere examenmodules afleggen dan eerder gecommuniceerd

De onderstaande tekst is dus een vervanging van de tekst in het nieuwsbericht van 10 januari 2020!

Met de invoering van de NTA 8800 wordt het verplicht om als adviseur aantoonbaar vakbekwaam te zijn. Een dergelijke verplichting  bestaat nu al voor EPA-adviseurs en wordt onder de NTA 8800 uitgebreid naar nieuwbouw adviseurs. De vakbekwaamheid wordt gecontroleerd bij het afmelden van een berekening. Zonder examennummer kan een berekening niet afgemeld worden bij RVO, met als gevolg dat er geen omgevingsvergunning kan worden aangevraagd en geen energielabel afgegeven wordt.

Vakbekwaamheid wordt aangetoond door het behalen van een examen. Er zijn verschillende niveaus’s waarop een adviseur examen kan afleggen. In dit nieuwsbericht maken we inzichtelijk welke examens er zijn en welke u nodig heeft.

Examen versus werkzaamheden

Onder de NTA 8800 kunnen berekeningen gemaakt worden conform de basismethode of de detailmethode. De detailmethode vraagt meer informatie over het gebouw en mag alleen uitgevoerd worden door een adviseur die voor de detailmethode vakbekwaam is. De basismethode is ontwikkeld voor het opnemen van bestaande gebouwen waarvan minder informatie beschikbaar is. De opname van het gebouw gaat in de basismethode sneller en kan gedaan worden door een basisadviseur of een detailadviseur. De detailmethode is verplicht in de volgende gevallen:

 • berekening t.b.v. vergunningsaanvraag
 • berekening bij oplevering nieuwbouw gebouw
 • berekening t.b.v. renovatie met eisen aan energieprestatie
 • berekening t.b.v. renovatie in het kader van de EPV regeling
 • berekening t.b.v. renovatie naar BENG niveau
 • berekening van een gebouw dat eerder met de detailmethode afgemeld is

Afhankelijk van de werkzaamheden die u doet, kunt u bepalen of u vakbekwaam wilt zijn op detailmethode, basismethode, of beide. Uit het bovenstaande blijkt dat niet alle bestaande bouw via de basismethode opgenomen en afgemeld kan worden. Met name de laatste categorie gebouwen (de gebouwen die eerder met de detailmethode zijn afgemeld en een nieuw energielabel nodig hebben) zal in de loop van de jaren groeien. Als u op meerdere deelgebieden werkzaam bent, kunt u ervoor kiezen om examen op het hoogste niveau af te leggen. U bent dan automatisch ook vakbekwaam op de andere niveau’s. In onderstaande tabel ziet u welk examen u vakbekwaam maakt voor welke werkzaamheden.

Examen
W-basis W-detail U-basis U-detail
werkzaamheden W- basis x x x x
W-detail x x
U-basis x x
U-detail x

Examens voor adviseurs die nog geen diploma hebben

Adviseurs die nog geen EPA-of EPN-diploma hebben, moeten een serie van examenmodules afleggen om vakbekwaam te zijn. De modules hoeven niet op dezelfde dag afgelegd te worden, maar een adviseur is pas vakbekwaam als alle modules met goed gevolg zijn afgelegd. Als een adviseur voor een module zakt, hoeft hij/zij alleen die module te herkansen. De examens kunnen afgelegd worden bij CITO of ’t Examenpark. Het betreft open boek examens waarbij het exameninstituut de volgende publicaties ter beschikking stelt (papier of digitaal):

 • W1 t/m W3 – ISSO Publicatie 82.1
 • W5 – ISSO Publicatie 82.1 + delen van hoofdstuk 8 van NTA 8800 voor zover nodig om berekeningen te maken
 • U1 t/m U3 – ISSO Publicatie 75.1
 • U5 – ISSO Publicatie 75.1 + delen van hoofdstuk 8 van NTA 8800 voor zover nodig om berekeningen te maken
WONINGBOUW
Module Inhoud Tijdsduur examen Af te leggen voor:
Basis (EP-W/B) Detail (EP-W/D)
W1 Kennismodule 40 MC vragen 90 min. X X
W2 Schematiseren van een woning, 2 cases 60 min. X X
W3 Casus: gebouw opnemen 120 min. X X
W4b Softwaretoets (basis) 90 min. X
W4d Softwaretoets (detail) 120 min. X
W5 Kennismodule detailopname 20 MC vragen 90 min. X

 

UTILITEITSBOUW
Module Inhoud Tijdsduur examen Af te leggen voor:
Basis (EP-U/B) Detail (EP-U/D)
U1 Kennismodule 40 MC vragen 90 min. X X
U2 Schematiseren van 1 gebouw 60 min. X X
U3 Casus: gebouw opnemen 120 min. X X
U4b Softwaretoets (basis) 90 min. X
U4d Softwaretoets (detail) 120 min. X
U5 Kennismodule detailopname 20 MC vragen 90 min. X

Aanvullende examens voor vakbekwame EPA en EPN adviseurs

Adviseurs die al een bewijs van vakbekwaamheid hebben conform de huidige methodiek (EPA-W, EPA-U, EPN-W en EPN-U) kunnen hun diploma “upgraden” middels aanvullende examens. Dit is voor EPA-W adviseurs alleen mogelijk indien zij in 2018 met goed gevolg hebben deelgenomen aan een opfriscursus. Het doel van de aanvullende examens is om de nieuwe/gewijzigde kennis en vaardigheden te toetsen om de overstap naar de NTA 8800 te maken. De aanvullende examens kunnen alleen gedaan worden voor hetzelfde niveau. Dat betekent dat EPA-W en EPA-U adviseurs de aanvullende examens moeten afleggen voor basisadviseur. De EPN-W en EPN-U adviseurs kunnen de aanvullende examens afleggen voor detail-adviseur. In onderstaande tabel is te zien welke aanvullende examens er zijn. De examens kunnen afgelegd worden bij CITO of ’t Examenpark. Het betreft open boek examens waarbij het exameninstituut de volgende publicaties ter beschikking stelt (papier of digitaal):

 • WA-B – ISSO Publicatie 82.1
 • WA-D – ISSO Publicatie 82.1 + delen van hoofdstuk 8 en relevante bijlagen van NTA 8800 voor zover nodig om berekeningen te maken
 • UA-B – ISSO Publicatie 75.1
 • UA-D – ISSO Publicatie 75.1 + delen van hoofdstuk 8 en relevante bijlagen van NTA 8800 voor zover nodig om berekeningen te maken
WONINGBOUW – EPA-W gediplomeerd omscholen naar EP-W/Basis
Module Inhoud Tijdsduur examen Toelichting
WA-B 30 MC vragen

10 MC vragen m.b.t. een casus
(o.a. beschaduwing, schematisering)

120 min.
W4b Softwaretoets (basis):
invoeren van de software a.h.v. gegeven opnameformulier
90 min. Examen is hetzelfde als het initiële examen

 

WONINGBOUW – EPA-W gediplomeerd omscholen naar EP-W/Detail
Module Inhoud Tijdsduur examen Toelichting
WA-B 30 MC vragen

10 MC vragen m.b.t. een casus
(o.a. beschaduwing, schematisering)

120 min.
W4d Softwaretoets (detail):
invoeren van de software a.h.v. gegeven opnameformulier
120 min. Examen is hetzelfde als het initiële examen
W5 Kennismodule detailopname 20 MC vragen 90 min. Examen is hetzelfde als het initiële examen

 

WONINGBOUW – EPA-W & EPN-W gediplomeerd omscholen naar EP-W/Detail
Module Inhoud Tijdsduur examen Toelichting
WA-D 30 MC vragen

10 MC vragen m.b.t. een casus
(o.a. beschaduwing, schematisering)
10 MC vragen over detailmethodiek
(o.a. RC waarde berekening, zomernachtventilatie)

150 min. Geen software examen nodig

 

WONINGBOUW – EPN-W gediplomeerd omscholen naar EP-W/Detail
Module Inhoud Tijdsduur examen Toelichting
W2 Schematiseren van een woning, 2 cases 60 min. Examen is hetzelfde als het initiële examen
W3 Casus: gebouw opnemen 120 min. Examen is hetzelfde als het initiële examen
W4d Softwaretoets (detail):
invoeren van de software a.h.v. gegeven opnameformulier
120 min. Examen is hetzelfde als het initiële examen
WA-D 30 MC vragen

10 MC vragen m.b.t. een casus
(o.a. beschaduwing, schematisering)
10 MC vragen over detailmethodiek
(o.a. RC waarde berekening, zomernachtventilatie)

150 min. In plaats van WA-D kan ook gekozen worden voor W1 en W5 (2 x 90 minuten), dan is het gelijk aan initiële examens voor EP-W/D adviseur

 

WONINGBOUW – EPA-W en/of EPN-W gediplomeerd omscholen naar Utiliteitsbouw
Er bestaat geen omscholing van woningbouw naar utiliteitsbouw, volg de initiële examens.

 

UTILITEITSBOUW – EPA-U gediplomeerd omscholen naar EP-U/Basis
Module Inhoud Tijdsduur examen Toelichting
UA-B 30 MC vragen

10 MC vragen m.b.t. een casus
(o.a. beschaduwing, schematisering)

120 min.
U4b Softwaretoets (basis):
invoeren van de software a.h.v. gegeven opnameformulier
90 min. Examen is hetzelfde als het initiële examen

 

UTILITEITSBOUW – EPA-U gediplomeerd omscholen naar EP-U/Detail
Module Inhoud Tijdsduur examen Toelichting
UA-B 30 MC vragen

10 MC vragen m.b.t. een casus
(o.a. beschaduwing, schematisering)

120 min.
U4d Softwaretoets (detail):
invoeren van de software a.h.v. gegeven opnameformulier
120 min. Examen is hetzelfde als het initiële examen
U5 Kennismodule detailopname 20 MC vragen 90 min. Examen is hetzelfde als het initiële examen

 

UTILITEITSBOUW – EPA-U en EPN-U gediplomeerd omscholen naar EP-U/Detail
Module Inhoud Tijdsduur examen Toelichting
UA-D 30 MC vragen

10 MC vragen m.b.t. een casus
(o.a. beschaduwing, verlichtingszones, oppervlaktebepaling)
10 MC vragen over detailmethodiek
(o.a. RC waarde berekening, zomernachtventilatie)

150 min. Geen software examen nodig

 

UTILITEITSBOUW – EPN-U gediplomeerd omscholen naar EP-U/Detail
Module Inhoud Tijdsduur examen Toelichting
U2 Schematiseren van 1 gebouw 60 min. Examen is hetzelfde als het initiële examen
U3 Casus: gebouw opnemen 120 min. Examen is hetzelfde als het initiële examen
U4d Softwaretoets (detail):
invoeren van de software a.h.v. gegeven opnameformulier
120 min. Examen is hetzelfde als het initiële examen
UA-D 30 MC vragen

10 MC vragen m.b.t. een casus
(o.a. beschaduwing, schematisering)
10 MC vragen over detailmethodiek
(o.a. RC waarde berekening, zomernachtventilatie)

150 min. In plaats van UA-D kan ook gekozen worden voor U1 en U5 (2 x 90 minuten), dan is het gelijk aan initiële examens voor EP-U/D adviseur

 

Diploma behalen
Om het diploma te behalen, moeten alle examen modules voor de betreffende situatie (zie hierboven welke dat voor u zijn) met goed gevolg afgelegd worden. Iedere module wordt los beoordeeld. Als u zakt voor 1 module, hoeft u alleen die module te herkansen. Daarbij zijn de volgende voorwaarden gesteld:

 • Een adviseur mag maximaal 3 keer aanvullend examen afleggen voor zijn huidige vakbekwaamheid. Als hij 3 keer niet slaagt, moet het volledige examen worden afgelegd.
 • Elke gehaalde module is maximaal 1 jaar geldig. Dus als er 5 modules gedaan moeten worden en de kandidaat is voor 3 modules geslaagd, dan moeten de overige 2 modules binnen 1 jaar na het behalen van de eerste module, ook gehaald worden. Lukt dit niet, dan vervallen de reeds behaalde modules en moeten deze opnieuw afgelegd worden.