Skip to main content

Per 01-07-2020 is Uniec 3 geattesteerde software conform de BRL 9501. Dit betekent dat alle testen die opgenomen zijn in de BRL 9501 d.d. 01-07-2020 zijn uitgevoerd en correcte resultaten opleveren. Hierdoor hebben berekeningen in Uniec 3 een gegarandeerde kwaliteit.

Deze uitgevoerde attesteringstesten zijn echter geen volledige afspiegeling van alle situaties die kunnen voorkomen. In de loop van 2020 worden er extra testen uitgevoerd. Dus alhoewel de software geattesteerd is, kunnen resultaten van berekeningen nog wijzigen. Om klanten de gelegenheid te geven om met de recentste software versie te werken (waarin continu bugs worden opgelost en nieuwe functionaliteiten & kwaliteitsverklaringen worden toegevoegd), zullen wij tijdens 2020 regelmatig nieuwe releases doen. Vanuit de inlog-pagina van Uniec 3 gaat u altijd naar de recentste versie van Uniec 3.

Wij bewaren ook een “bevroren” versie van de geattesteerde software. Op dit moment (1 juli 2020) is de attesteringsversie van Uniec 3 gelijk aan de versie waarop u inlogt. In de loop van de komende maanden, zullen de functionaliteiten in Uniec 3 toenemen en hoogstwaarschijnlijk resultaten van bepaalde berekeningen wijzigen n.a.v. bugfixes (in situaties die niet zijn ondervangen in de BRL 9501-testen). Het verschil tussen de laatste versie van Uniec 3 (waarin u werkt) en de attesteringsversie zal dus steeds groter worden. Het zou kunnen gebeuren dat een berekening op een gegeven moment bij een nieuwe release niet meer voldoet aan de BENG-eisen. Als u nog in een concept fase van de berekening bent, adviseren we u om de uitgangspunten zo te wijzigen dat u weer voldoet aan de BENG eisen. De laatste release geeft immers de correcte rekenresultaten. En dit is ook de versie die op 1 januari 2021 gebruikt zal worden voor registreren bij RVO.

Uiteraard kan dit moeilijk zijn als u al ver in het ontwerpproject zit en uitgangspunten in de berekening niet meer kunt of wilt wijzigen. In dat geval is de attesteringsversie een soort “vangnet”. In de attesteringsversie kunt u uw berekening invoeren met dezelfde uitgangspunten als in de recentste versie. Als de berekening in de attesteringsversie wel voldoet aan de BENG eisen en in de recentste versie niet, kan de berekening voor omgevingsvergunning ingediend worden terwijl die niet voldoet aan de BENG eisen. De invoer van beide berekeningen (in recentste versie en in de juli attestering versie) moet identiek zijn. Dit kunt u bewijzen via screenprints van de invoer. Tevens dienen de resultaten die linksboven getoond worden, op de print te zien te zijn. In dat geval zal de gemeente de berekening die niet voldoet aan de BENG eisen, accepteren. Deze regeling om onder voorwaarden ontheffing van de BENG eisen te krijgen, geldt tot 1 juli 2021.  Deze overgangsregeling zal opgenomen worden in Regeling Bouwbesluit.

U kunt hier inloggen op de attesteringsversie-juli2020 van Uniec 3.

Basis voor deze release is:

  • Conform Regeling Bouwbesluit 2012
  • Gebaseerd op norm: NTA 8800:2020
  • Gebaseerd op BRL: 9501 d.d. 01-07-2020