Skip to main content

Iedereen zit te springen om informatie. Wat gaat er veranderen met de NTA 8800, hoe pakken de BENG-eisen uit bij projecten, hoe gaat de nieuwe software eruit zien, hoe ben ik voorbereid op de examens voor EP-adviseur, etc. Maar de informatiebehoefte verschilt per persoon en per functie. Daarom zetten wij voor u op een rij welke cursus geschikt is per doelgroep. Kies uit de onderstaande beschrijvingen degene die het beste aansluit op uw werkzaamheden en bekijk welke trainingen u nodig heeft.

Sluit geen van bovenstaande beschrijvingen aan op uw werkzaamheden? Neem dan contact met ons op voor een advies op maat.

U neemt deel aan bouwteam vergaderingen van nieuwbouw projecten

Als u niet zelf de energieprestatieberekeningen maakt, maar wel onderdeel bent van een projectteam, wilt u op hoofdlijnen weten wat er wijzigt. U wilt up-to-date zijn met de regelgeving en wat u kunt verwachten aan maatregelen in projecten die aan BENG-eisen voldoen, maar u rekent zelf niet aan de BENG uitkomsten.

U kunt het beste deelnemen aan: Uniec 3 Kennissessie BENG

 • Tijdens deze kennissessie van een halve dag vatten we de belangrijkste regelgeving samen en geven we u inzicht in de wijzigingen die u kunt verwachten in projecten. We bespreken nieuwe parameters die de BENG uitkomsten beïnvloeden en concepten waarmee verschillende soorten projecten aan de BENG eisen voldoen. Zie hier het volledige programma.

U bent betrokken bij energieprestatieberekeningen van nieuwbouw projecten maar bent niet degene die de omgevingsvergunning indient

Als iemand die input levert voor berekeningen, wilt u up-to-date zijn met de laatste regelgeving en weten wat u kunt verwachten aan maatregelen in projecten die aan BENG-eisen voldoen. Daarnaast wilt u berekeningen kunnen maken of aanpassen in Uniec 3. U bent een adviseur op een specifiek vakgebied, bijvoorbeeld een installateur of een vertegenwoordiger van een fabrikant.

U kunt het beste deelnemen aan: Uniec 3 Kennissessie BENG & Uniec 3 Software training

 • Tijdens de kennissessie BENG van een halve dag vatten we de belangrijkste regelgeving samen en geven we u inzicht in de wijzigingen die u kunt verwachten in projecten. We bespreken nieuwe parameters die de BENG uitkomsten beïnvloeden en concepten waarmee verschillende soorten projecten aan de BENG eisen voldoen. Zie hier het volledige programma.
 • Tijdens de Uniec 3 software training van 1 dag oefent u met de software. Middels opdrachten raakt u vertrouwd met de nieuwe opzet van de software en hoe u de nieuwe parameters invult. U kunt kiezen voor een woningbouw of een utiliteitsbouw variant.

U maakt nu EPC-berekeningen van nieuwbouw projecten voor indiening bij de omgevingsvergunning en wilt dat voorzetten onder de NTA 8800

U wilt up-to-date zijn met de laatste regelgeving en weten wat u kunt verwachten aan maatregelen in projecten die aan BENG-eisen voldoen. Daarnaast wilt u correcte berekeningen kunnen maken in Uniec 3. Onder de NTA 8800 moeten alle energieprestatieberekeningen gemaakt en ingediend worden door een gediplomeerd adviseur. Daarom moet u zich voorbereiden op een reeks examenmodules. We hebben tijdens onze Informatiemiddagen in november een overzicht gegeven van de eisen die hiermee samenhangen. Lees meer over de eisen rondom certificeren of meer over de examens.

U kunt het beste deelnemen aan: Uniec 3 Kennissessie BENG, Uniec 3 Software training & Uniec 3 examenpakket detailmethode

 • Tijdens de kennissessie BENG van een halve dag vatten we de belangrijkste regelgeving samen en geven we u inzicht in de wijzigingen die u kunt verwachten in projecten. We bespreken nieuwe parameters die de BENG uitkomsten beïnvloeden en concepten waarmee verschillende soorten projecten aan de BENG eisen voldoen. Zie hier het volledige programma.
 • Tijdens de Uniec 3 Software training leert u hoe u een correcte berekening maakt in Uniec 3, waarbij o.a. aandacht besteed wordt aan schematisering en invoer in de software. Middels opdrachten raakt u vertrouwd met de nieuwe opzet van de software en hoe u de nieuwe parameters invult. Zie hier het volledige programma.
 • Het Uniec 3 examenpakket bestaat uit 2 onderdelen:
  • 1,5 dag examentraining waarin u leert wat u moet weten over het opnameprotocol om goed voorbereid te zijn op het examen.
  • 1,5 dag waarin u alle examenmodules aflegt die nodig zijn om als detailadviseur gediplomeerd te worden

Om te zorgen dat u de benodigde kennis opdoet en vervolgens ook een examen kan afleggen (en u niet het risico loopt dat alle open inschrijving examendata volgeboekt zijn) hebben wij een samenwerking met ’t Examenpark. Zoals u gewend bent van ons, staat u als klant centraal. Door het bundelen van de opleiding en examens, wordt u ontzorgd en het kost u niets extra. Zowel de Uniec 3 software training als het Uniec 3 Examenpakket bestaat in een woningbouw en utiliteitsbouw variant. In beide varianten zit een aantal uren zelfstudie inbegrepen.

Hoe bepaalt u of u het woningbouw of utiliteitsbouw examen gaat afleggen?

Een gediplomeerd Utiliteitsbouw adviseur is ook automatisch gediplomeerd voor Woningbouw (zie ons nieuwsbericht). Als u beide doet, adviseren wij u daarom het Utiliteitsbouw Examen te kiezen. Indien u daarnaast extra kennis over woningbouw berekeningen wilt opdoen, kunt u ervoor kiezen om de 1-daagse software training Woningbouw toe te voegen aan uw Examenpakket. We adviseren u echter om deze pas te boeken als u de Utiliteitsbouw training heeft gedaan en ervaring heeft opgedaan met de proefversie van Uniec 3. U kunt dan het beste bepalen of u nog verdere training voor Woningbouw wenst of dat u dat niet nodig vindt.

Als u maar sporadisch utiliteitsbouw doet, hou dan in gedachten dat het utiliteitsbouw examen andere kennis vereist dan woningbouw. Onze trainingen gaan ervan uit dat u ervaring heeft op het betreffende gebied onder de NEN 7120. Het Examenpakket utiliteitsbouw zou voor een adviseur die sporadische utiliteitsbouw projecten doet, waarschijnlijk niet voldoende zijn om zich voor te bereiden op het examen. In dat geval is het goed om een keuze te maken:

 • U diplomeert zich voor alleen woningbouw en besteedt de sporadische utiliteitsbouw projecten uit.
 • U studeert extra om u voor te bereiden op het utiliteitsbouw examen. Op dit moment bieden wij geen beginnerscursussen utiliteitsbouw aan, als u extra training nodig heeft kunt u contact met ons opnemen voor een advies op maat.
 • U diplomeert zich nu voor Woningbouw. Op een later moment doet u aanvullende examens om ook voor Utiliteitsbouw gediplomeerd te worden. Op dit moment zijn deze aanvullende examens nog niet beschikbaar, maar de Examencommissie heeft aangegeven dat een dergelijke “upgrade” wel mogelijk zal worden zonder alle examenmodules opnieuw af te leggen. Voordeel is dat u meer zekerheid heeft dat u nu uw examen haalt en dus uw reguliere woningbouw werk kan voortzetten.

U bent nu gediplomeerd EPN-adviseur die energielabels opstelt of EPV berekeningen maakt en wilt dit blijven doen onder de NTA 8800

Omdat de opnameprotocollen en methodiek gewijzigd zijn, moeten EPN-adviseurs een aanvullend examen afleggen om gediplomeerd te blijven. Door het aanvullende examen te behalen, wordt de adviseur gediplomeerd detailadviseur. Het aanvullende examen bestaat uit 50 MC vragen over wijzigingen die de NTA 8800 met zich meebrengt. Als u zich hiervoor op wilt voorbereiden, neem dan contact met ons op voor advies op maat. Er is geen examenmodule gericht op de vernieuwde software, maar wij raden wel aan om een software training te volgen.

U kunt het beste deelnemen aan: Uniec 3 Software training

 • Tijdens de Uniec 3 software training van 1 dag oefent u met de software. Middels opdrachten raakt u vertrouwd met de nieuwe opzet van de software en hoe u de nieuwe parameters invult. U kunt kiezen voor een woningbouw of een utiliteitsbouw variant.

U bent nu gediplomeerd EPA-adviseur die energielabels opstelt en wilt dit blijven doen onder de NTA 8800

Omdat de opnameprotocollen en methodiek gewijzigd zijn, moeten EPA-adviseurs examens afleggen om gediplomeerd te blijven. Voor EPA-adviseurs zijn de aanvullende examens erop gericht om gediplomeerd adviseur basismethode te worden. Zie ons nieuwsbericht voor een overzicht welke aanvullende examens u nodig heeft en welke werkzaamheden u mag uitvoeren als basisadviseur. Wij bieden geen opleiding voor basisadviseur of bijscholing tot basisadviseur, maar werken daarvoor samen met andere opleiders. Wij zijn momenteel bezig met het begeleiden van docenten bij andere opleiders die zich richten op de basismethode. Binnenkort zullen wij aangeven welke opleidingsinstituten wij daarvoor aanbevelen.