Skip to main content

LET OP: de informatie in dit bericht is verouderd! Ga naar het nieuwste bericht omtrent examens!

Met de invoering van de NTA 8800 wordt het verplicht om als adviseur aantoonbaar vakbekwaam te zijn. Een dergelijke verplichting  bestaat nu al voor EPA-adviseurs en wordt onder de NTA 8800 uitgebreid naar nieuwbouw adviseurs. De vakbekwaamheid wordt gecontroleerd bij het afmelden van een berekening. Zonder examennummer kan een berekening niet afgemeld worden bij RVO, met als gevolg dat er geen omgevingsvergunning kan worden aangevraagd en geen energielabel afgegeven wordt.

Vakbekwaamheid wordt aangetoond door het behalen van een examen. Er zijn verschillende niveaus’s waarop een adviseur examen kan afleggen. In dit nieuwsbericht maken we inzichtelijk welke examens er zijn en welke u nodig heeft.

Examen versus werkzaamheden

Onder de NTA 8800 kunnen berekeningen gemaakt worden conform de basismethode of de detailmethode. De detailmethode vraagt meer informatie over het gebouw en mag alleen uitgevoerd worden door een adviseur die voor de detailmethode vakbekwaam is. De basismethode is ontwikkeld voor het opnemen van bestaande gebouwen waarvan minder informatie beschikbaar is. De opname van het gebouw gaat in de basismethode sneller en kan gedaan worden door een basisadviseur of een detailadviseur. De detailmethode is verplicht in de volgende gevallen:

 • berekening t.b.v. vergunningsaanvraag
 • berekening bij oplevering nieuwbouw gebouw
 • berekening t.b.v. renovatie met eisen aan energieprestatie
 • berekening t.b.v. renovatie in het kader van de EPV regeling
 • berekening t.b.v. renovatie naar BENG niveau
 • berekening van een gebouw dat eerder met de detailmethode afgemeld is

Afhankelijk van de werkzaamheden die u doet, kunt u bepalen of u vakbekwaam wilt zijn op detailmethode, basismethode, of beide. Uit het bovenstaande blijkt dat niet alle bestaande bouw via de basismethode opgenomen en afgemeld kan worden. Met name de laatste categorie gebouwen (de gebouwen die eerder met de detailmethode zijn afgemeld en een nieuw energielabel nodig hebben) zal in de loop van de jaren groeien. Als u op meerdere deelgebieden werkzaam bent, kunt u ervoor kiezen om examen op het hoogste niveau af te leggen. U bent dan automatisch ook vakbekwaam op de andere niveau’s. In onderstaande tabel ziet u welk examen u vakbekwaam maakt voor welke werkzaamheden.

Examen
W-basis W-detail U-basis U-detail
werkzaamheden W- basis x x x x
W-detail x x
U-basis x x
U-detail x

 

Examens voor adviseurs die nog geen diploma hebben

Adviseurs die nog geen EPA-of EPN-diploma hebben, moeten een serie van examenmodules afleggen om vakbekwaam te zijn. De modules hoeven niet op dezelfde dag afgelegd te worden, maar een adviseur is pas vakbekwaam als alle modules met goed gevolg zijn afgelegd. Als een adviseur voor een module zakt, hoeft hij/zij alleen die module te herkansen. De examens kunnen afgelegd worden bij CITO of ’t Examenpark. Het betreft open boek examens waarbij het exameninstituut de volgende publicaties ter beschikking stelt (papier of digitaal):

 • W1 t/m W3 – ISSO Publicatie 82.1
 • W5 – ISSO Publicatie 82.1 + delen van hoofdstuk 8 van NTA 8800 voor zover nodig om berekeningen te maken
 • U1 t/m U3 – ISSO Publicatie 75.1
 • U5 – ISSO Publicatie 75.1 + delen van hoofdstuk 8 van NTA 8800 voor zover nodig om berekeningen te maken
WONINGBOUW
Module Inhoud Tijdsduur examen Af te leggen voor:
Basis (EP-W/B) Detail (EP-W/D)
W1 Kennismodule 40 MC vragen 90 min. X X
W2 Schematiseren van een woning, 2 cases 60 min. X X
W3 Casus: gebouw opnemen 120 min. X X
W4b Softwaretoets (basis) 90 min. X
W4d Softwaretoets (detail) 90 min. X
W5 Kennismodule detailopname 20 MC vragen 90 min. X

 

UTILITEITSBOUW
Module Inhoud Tijdsduur examen Af te leggen voor:
Basis (EP-U/B) Detail (EP-U/D)
U1 Kennismodule 40 MC vragen 90 min. X X
U2 Schematiseren van 1 gebouw 60 min. X X
U3 Casus: gebouw opnemen 120 min. X X
U4b Softwaretoets (basis) 90 min. X
U4d Softwaretoets (detail) 90 min. X
U5 Kennismodule detailopname 20 MC vragen 90 min. X

Aanvullende examens voor vakbekwame EPA en EPN adviseurs

Adviseurs die al een bewijs van vakbekwaamheid hebben conform de huidige methodiek (EPA-W, EPA-U, EPN-W en EPN-U) kunnen hun diploma “upgraden” middels aanvullende examens. Dit is voor EPA-W adviseurs alleen mogelijk indien zij in 2018 met goed gevolg hebben deelgenomen aan een opfriscursus. Het doel van de aanvullende examens is om de nieuwe/gewijzigde kennis en vaardigheden te toetsen om de overstap naar de NTA 8800 te maken. De aanvullende examens kunnen alleen gedaan worden voor hetzelfde niveau. Dat betekent dat EPA-W en EPA-U adviseurs de aanvullende examens moeten afleggen voor basisadviseur. De EPN-W en EPN-U kunnen de aanvullende examens afleggen voor detail-adviseur. Als een adviseur voor meerdere deelgebieden vakbekwaam is, hoeft hij/zij alleen voor het hoogste niveau van vakbekwaamheid het aanvullende examen af te leggen. In onderstaande tabel is te zien welke aanvullende examens er zijn. De examens kunnen afgelegd worden bij CITO of ’t Examenpark. Het betreft open boek examens waarbij het exameninstituut de volgende publicaties ter beschikking stelt (papier of digitaal):

 • WA-B – ISSO Publicatie 82.1
 • WA-D – ISSO Publicatie 82.1 + delen van hoofdstuk 8 en relevante bijlagen van NTA 8800 voor zover nodig om berekeningen te maken
 • UA-B – ISSO Publicatie 75.1
 • UA-D – ISSO Publicatie 75.1 + delen van hoofdstuk 8 en relevante bijlagen van NTA 8800 voor zover nodig om berekeningen te maken
WONINGBOUW – EPA-W omscholen naar EP-W/B
Module Inhoud Tijdsduur examen Toelichting
WA-B 30 MC vragen

10 MC vragen m.b.t. een casus
(o.a. beschaduwing, schematisering)

120 min.
W4b Softwaretoets (basis):
invoeren van de software a.h.v. gegeven opnameformulier
90 min. Examen is hetzelfde als het initiële examen

 

WONINGBOUW – EPN-W omscholen naar EP-W/D
Module Inhoud Tijdsduur examen Toelichting
WA-D 30 MC vragen

10 MC vragen m.b.t. een casus
(o.a. beschaduwing, schematisering)
10 MC vragen over detailmethodiek
(o.a. RC waarde berekening, zomernachtventilatie)

150 min. Geen software examen nodig

 

UTILITEITSBOUW – EPA-U omscholen naar EP-U/B
Module Inhoud Tijdsduur examen Toelichting
UA-B 30 MC vragen

10 MC vragen m.b.t. een casus
(o.a. beschaduwing, schematisering)

120 min.
U4b Softwaretoets (basis):
invoeren van de software a.h.v. gegeven opnameformulier
90 min. Examen is hetzelfde als het initiële examen

 

UTILITEITSBOUW – EPN-U omscholen naar EP-U/D
Module Inhoud Tijdsduur examen Toelichting
UA-D 30 MC vragen

10 MC vragen m.b.t. een casus
(o.a. beschaduwing, verlichtingszones, oppervlaktebepaling)
10 MC vragen over detailmethodiek
(o.a. RC waarde berekening, zomernachtventilatie)

150 min. Geen software examen nodig


Uitbreiden vakbekwaamheid

Het kan zijn dat een adviseur besluit dat hij/zijn de vakbekwaamheid wil uitbreiden. In de onderstaande tabel is te zien welke examen modules een adviseur moet afleggen om zijn bekwaamheid uit te breiden. De genoemde modules zijn dezelfde modules als bij de examens die niet-gediplomeerde adviseurs moeten afleggen (zie bovenstaand).

UITBREIDEN VAN VAKBEKWAAMHEID
Vakbekwaamheid Af te leggen toetsen voor uitbreiden vakbekwaamheid naar:
EP-W/D EP-U/B EP-U/D
EP-W/B W4d + W5 U1 + U2 + U3 + U4b U1 + U2 + U3 + U4d + U5
EP-W/D U1 + U2 + U3 + U4b U1 + U2 + U3 + U4d + U5
EP-U/B W4d + W5 U4d + U5

De volgende voorbeelden maken inzichtelijk hoe dit uitpakt in verschillende situaties:

 • Een EPA-W adviseur wil onder de NTA 8800 een detailadviseur woningbouw (EP-W/D) worden. Hiervoor legt de EPA-W adviseur eerst de aanvullende examens WA-B en W4b af. Daarmee is hij/zij een basisadviseur woningbouw (EP-W/B). Vervolgens legt de adviseur de modules W4d en W5 af. Nadat hij/zij voor deze modules geslaagd is, is de adviseur vakbekwaam voor EP-W/D en mag de adviseur alle woningen afmelden, zowel basis- als detailmethode.
 • Een detailadviseur woningbouw (EP-W/D) wil ook utiliteitsgebouwen gaan berekenen en afmelden conform de detailmethode. Hiervoor moet de adviseur modules U1, U2, U3, U4d en U5 afleggen. Dit zijn alle modules voor een EP-U/D adviseur. Hij/zij begint in deze situatie qua examenmodules van scratch. Uiteraard zal de opgedane kennis van woningbouw wel behulpzaam zijn bij het voorbereiden voor de examen modules. Het is dus belangrijk om vooraf te bepalen of de werkzaamheden (in de toekomst) utiliteitsbouw zullen omvatten. Als dat zo is, kan de adviseur besluiten om direct alle modules voor EP-U/D af te leggen en de woningbouw examenmodules over te slaan (zie de matrix bovenaan dit artikel omtrent examens en werkzaamheden).