Skip to main content

Vanaf nu is het mogelijk om bij indeling gebouw te kiezen voor de optie “energieprestatie berekenen per gebouw en per appartement”.

Wat is deze functionaliteit?

De mogelijkheid om in 1 berekening zowel de BENG indicatoren van het hele gebouw als de BENG indicatoren en de TO juli van alle appartementen in het woongebouw te berekenen.

Waarom is deze functionaliteit ontwikkeld?

Door deze functionaliteit kun je makkelijk het effect van een maatregel bepalen voor zowel de losse appartementen als het gebouw als geheel. Dit kan in verschillende situaties wenselijk zijn:

  • Verschillende concepten doorrekenen waarmee aan BENG voldaan kan worden.
  • Het effect van een renovatie concept op de energielabels van alle appartementen in het gebouw bepalen.
  • Bij oplevering een aanpassing maken op de berekening van omgevingsvergunning en daarmee alle appartementen tegelijk updaten (bijvoorbeeld een andere U-waarde voor alle appartementen in het gebouw doorvoeren).

Hoe gebruik ik deze functionaliteit?

Het is belangrijk om het gebouw goed in te voeren om optimaal profijt te hebben van deze functionaliteit. Kijk daarom de onderstaande video om te zien hoe de invoer van een appartementengebouw gedaan moet worden en hoe de resultaten bekeken kunnen worden.